Regeringen præsenterer “Tættere på”-udspil med 25 nye uddannelsesudbud

S-regeringen vil sikre, at en stor del af lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne placeres uden for universitetsbyerne
25 nye uddannelsesudbud.

60 procent af studiepladserne til lærer-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne - skal ligge uden for de fire store universitetsbyer København, Odense, Aarhus og Aalborg.

Det er nogle af hovedelementerne i regeringens provinsplan, “Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund”, som fremlægges i sin helhed af statsminister Mette Frederiksen, udannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad på et pressemøde torsdag kl. 13.

Politiken, der er i besiddelse af det fulde udspil, skriver, at regeringen med udspillet vil flytte 1.300 uddannelsespladser fra universitetsbyderne til provinsbyer.

Optag i uni-byerne reduceres med ti procent

Udspillet foreslår en øvre grænse for, hvor mange unge, der kan optages på de videregående uddannelser i universitetsbyerne. Optaget reduceres således med ti procent.

Der etableres mindst 10 nye udbud af velfærdsuddannelser uden for de store byer

Der etableres mindst 10 nye udbud af velfærdsuddannelser uden for de store byer, fremgår det.

Det medfører, at der kommer 1.000 nye uddannelsespladser i de kommende år.

Der flyttes 1.300 studiepladser fra de store universitetsbyer.

På længere sigt skal regeringen sammen med kommunerne og regionerne gå sammen om at koordinere praktikpladserne til de unge på uddannelserne.

I alt oprettes 7.500 studiepladser uden for de store byer i form af både nye og flyttede uddannelsespladser.

I alt kommer der 25 nye udbud i hele landet frem mod 2025.

Der etableres fem nye udbud af universitetsuddannelser uden for de store byer.

Taxametersystemet ændres, så der gives mere for at drive uddannelser uden for storbyerne, eventuelt gennem uddannelses-filialer.

Uddannelsesudbuddet for menige soldater styrkes.

Uddannelsespakker via AMU-systemet skalbedre muligheden for en formel erhvervsrettet uddannelse.

250 nye arbejdspladser, der følger af en udmøntning af Arktis-kapacitetspakken og forsvarsforligets cyberreserve, placeres især uden for de store byer.

Ny musikuddannelse i Holstebro

Baggrunden for planen er uddannelsespladserne i stigende grad er koncentreret i de store byer, mens lokale og regionale uddannelsesmuligheder er lukket ned.

Som konkret eksempel på koncentrationen af studiepladserne nævnes de kunstneriske uddannelser, hvor 75 procent af studiepladserne ligger i landets to største byer.

Tættere på-planen indeholder også stribevis af tiltag inden for områderne kultur, lokalsamfund, land og by og investering.

flytte 30 studiepladser fra København til en ny musikuddannelsei Holstebro

På kulturområdet vil regeringen flytte 30 studiepladser fra København til en ny musikuddannelsei Holstebro. Yyderligere 30 studiepladser skal flyttes samme vej fra Den Danske Scenekunstskoles danseuddannelser - også i København.

Mediestøttens produktionsstøtte lægges om fra store landsdækkende nyhedsmedier til lokale/regionale nyhedsmedier.

Regeringen præsenterede sidste uge en mulighed for at staten garanterer den yderste realkreditbelåning, dvs. den del, der ligger mellem 60 pct. og 80 pct. af ejendomsværdien. Dette udspil indgår også som en del af Tætter På-udspillet.iativet med statsgaranti på den yderste realkreditbelåning, herunder prissætningen, vil blive fastlagt i dialog med blandt andet den finansielle sektor.

Fribyer

Regeringen foreslår en forsøgsordning med fribyer, hvor 10 bymidter sættes fri af eksisterende love og regler for at afprøve tiltag, der kan understøtte arbejdet med levende og aktive bymidter.

10 bymidter sættes fri af eksisterende love og regler

Kommuner, der indgår i forsøgsordningen, forpligtes til at etablere velfærdscentre.

Der afsættes 100 millioner kroner til fribyforsøgsordningen. Og andre 30 millioner kroner til medfinansiering til fornyelse af bymidter. Andre 30 mio. kr. afsættes til lokale velfærdscentre.

Læs hele regeringens udspil her.

Opdateret

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce