Regeringen skal sikre løbende dialog med Kronprinsen

Gik Kronprins Frederik for langt, da han i sommers gik imod regeringens linje i spørgsmålet om at udelukke Rusland fra OL? Statsministeren måtte i dag svare på kritiske spørgsmål i folketingssalen.  
Kan Kronprins Frederik som medlem af Den Internationale Olympiske Komite indtage et standpunkt, der går stik imod den danske regerings holdning? Særligt når denne beslutning vedrører noget så centralt som forholdet til Rusland?

Det var emnet, , da Enhedslistens Søren Søndergaard i dag havde indkaldt statsminister Lars Løkke Rasmussen til forespørgselsdebat i Folketinget. Sagen vedrører det angivelige misforhold mellem Kronprins Frederiks og regeringens holdning til, hvorvidt russiske sportsatleter skulle have været udelukket fra sommerens OL i Rio de Janeiro.

Regeringen ønskede at udelukke Rusland fra OL
Baggrunden var den såkaldte McLaren-rapport, der blev præsenterede kort forud for De Olympiske Lege i Rio de Janeiro i sommeren 2016. Rapporten dokumenterede omfattende, systematisk statsstøttet doping i Rusland, og det rejste spørgsmålet om, hvorvidt russiske atleter skulle udelukkes fra legene.

Den danske regerings holdning var, at Rusland burde have været udelukket fra OL som følge af dopingafsløringerne: ”Ligesom WADA, Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund havde jeg gerne set, at Rusland var blevet udelukket fra De Olympiske Lege.”, oplyste daværende kulturminister Bertel Haarder i et svar til Folketinget.

Men Kronprinsen bakkede i stedet op bag Den Internationale Olympiske Komites beslutning om ikke at indføre et generelt forbud mod at lade russiske atleter deltage, og i stedet lade det være op til de enkelte idrætsforbund at vurdere, hvorvidt de russiske atleter skulle have mulighed for at deltage. Beslutningen betød, at størstedelen af de russiske atleter fik lov at deltage.

”Der er faldet en beslutning, og den står jeg også inde for. Det må jeg sige”, udtalte kronprinsen efterfølgende til BT. Det fik flere til at pege på, at Kronprinsen netop ikke var på linje med regeringen i en sag, der ikke bare handlede om hvorvidt nogle sportsfolk skulle deltage i legene eller ej, men også forholdet til Rusland i en tid, hvor forholdet mellem Rusland og Vesten var på frysepunktet.

Løkke: Kongehuset skal ikke indblandes i politiske sager
Søren Søndergaard citerede tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen for i forbindelse med Kronprinsens udnævnelse til IOC-medlem at have udtalt, at "Der kommer ikke et tidspunkt, hvor Kronprinsen indtager et standpunkt i IOC, der er i modstrid med den danske regerings politik."

Men det er netop, hvad der skete i sommers, mener Søndergaard, som derfor kræver svar fra statsministeren. For enten har kornprisen udtalt sig i strid med regeringen, og så er der et problem i forhold til, at Kronprinsen ikke følger den danske regerings holdning. Eller også har den danske regering i virkeligheden ikke støttet en udelukkelse af Rusland, og dermed sagt en ting udadtil og noget andet indadtil.

Løkke henviste til grundlovens bestemmelser om, at kongehuset ikke har mandat til at handle statsanliggender uden om ministrene, og at kongehuset ikke burde indblandes i politiske sager. Han ønskede ikke at kommentere på, hvordan regeringen havde rådgivet Kronprinsen i forbindelse med den konkrete beslutning i IOC, ligesom han ikke ville kommentere på "enkeltstående udtalelser" fra Kronprinsen. Løkke lagde også vægt på, at beslutningen formelt var truffet af IOC’s forretningsudvalg, hvor Kronprinsen ikke var medlem.

Mogens Jensen: IOC-medlemmer skal repræsentere sporten
Socialdemokraternes Mogens Jensen understregede i sin ordførertale, at "Rusland og dets atleter skulle være udelukket fra de olympiske lege med et krav om at få ryddet op i sin sportslige organisation og få fjernet doping."

Han lagde dog samtidig vægt på, at en regering ikke kan IOC-medlemmets stemmeafgivning: "Grundlaget for kronprinsens og alle andres medlemskab [af IOC, red.] er, ikke må repræsentere nationale interesser, men skal repræsentere sporten som helhed på tværs af landegrænser. Man kan altså ikke kræve, at et IOC-medlem særligt skal repræsentere sin nation eller sit lands interesser.”

Fremadrettet er det Socialdemokratiet ”klare forventning, at regeringen løbende sørger for at give Kronprinsen den fornødne information og rådgivning om regeringens stillingtagen i sager relateret til Den Internationale Olympiske komite.”

Mogens Jensen fremlagde et forslag til vedtagelse, der lød, at

”Folketinget tager statsministerens redegørelse om kongehusets virke inden for rammerne af den danske regeringsform, som ifølge grundloven er konstitutionelt monarkisk (indskrænket-monarkisk), til efterretning. Folketinget noterer sig desuden, at der foregår en løbende dialog mellem regeringen og kongehuset om temaer i relation til IOC og deres eventuelle politiske aspekter.”

Forslaget fik opbakning fra Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance, Venstre og Konservative.

 

Opdateret: I den oprindelige version af dette indlæg indgik ordet 'kornprisen', hvor det retteligt skulle have været 'kronprinsen'. Netavisen Pio beklager fejlen og håber ikke, at det gav anledning til misforståelser. 


placeholder

Annonce