Regeringen stjæler fra lejerne – og det er noget svineri

12 milliarder kroner tager regeringen fra Landsbyggefonden for at finansiere ghettoplanen. I Esbjerg risikerer vi at miste hele 400 millioner kroner
Det er ganske enkelt noget svineri, at regeringens udspil om udsatte områder og parallelsamfund skal betales af lejerne selv. VLAK-regeringen vil nemlig sende regningen for ghettoplanen til lejerne i den almene sektor og hapse pengene fra Landsbyggefonden.

Når regeringen stjæler 12 milliarder af lejernes penge i Landsbyggefonden, betyder det, at store renoveringsprojekter i den almene sektor må droppes.

Da regeringen med Lars Løkke i spidsen fremlagde deres ghettoudspil i Mjølnerparken, var meldingen, at regeringen ønsker at løfte de så kaldte ghettoområder. Det vil de gennemføre med en gennemgribende ændring af de fysiske strukturer i ghettoområderne. Regeringen vil bruge 12 milliarder kroner til at nedrive og omdanne udsatte boligområder i perioden 2019-2026, så flere boliger på sigt kan sælges til private investorer. Regeringen mener, at et af de største problemer i ghettoområderne er, at områderne stort set kun består af almene familieboliger. Måden, renoveringerne skal finansieres på, er med penge fra Landsbyggefonden.

Fem projekter må droppes alene i Esbjerg
Når regeringen stjæler 12 milliarder af lejernes penge i Landsbyggefonden, betyder det, at store renoveringsprojekter i den almene sektor må droppes. I min egen kommune, Esbjerg, bliver vi hårdt ramt af regeringens tyveri.

Værst vil det gå ud over beboerne i Ådalshaven i Sædding. Her skulle 606 lejligheder efter planen renoveres, og det ville koste 563 millioner kroner. Landsbyggefonden skulle støtte projektet med 308 millioner kroner.  Men fire andre, mindre projekter er også i fare. I alt skulle Landsbyggefonden støtte med næsten 400 millioner kroner i de fem boligområder til sammen.

Man skal huske, at de projekter, som Landsbyggefonden støtter, blandt andet handler om angreb med skimmel eller miljøgifte, tilgængelighed for ældre og handicappede

Hvis man bruger er stor del af Landsbyggefondens midler til de udsatte områder, er der ni milliarder tilbage til hele den øvrige almene sektor fordelt på otte år (2019-2026). Det er godt en milliard per år, og det er slet ikke nok til at dække behovet for renoveringer i helt almindelige almene boligafdelinger rundt om i landet.

Pengene skulle bekæmpe skimmel og give bedre adgang til handicappede
På den måde kommer rigtig mange lejere til at få udskudt renoveringsprojekter, som har helt afgørende betydning for deres livskvalitet. Man skal huske, at de projekter, som Landsbyggefonden støtter, blandt andet handler om angreb med skimmel eller miljøgifte, tilgængelighed for ældre og handicappede (for eksempel at der etableres elevatorer), eller det kan være at forsyne lejligheder med bad og ordentlige toiletforhold.

Det er lejerne, der i forvejen har båret byrden for en fejlslagen integration i årevis, og nu mener regeringen så samtidig, at lejerne skal betale regningen for ghettoplanerne. Det er simpelthen noget svineri

Regeringen sender altså en stor regning til en stor del af lejerne i den almene sektor for, at en mindre del af den almene sektor kan blive nedrevet og omdannet. Regeringen er ikke selv villig til at finde pengene til deres forkromede ghettoplaner, men stjæler dem fra alle de andre almene lejere.

Regeringens manøvre betyder, at beboere, som selv har sparet op til renoveringen via indbetaling til Landsbyggefonden over deres husleje, må se deres opsparede midler forsvinde ud af deres eget boligområde og væk fra de helt nødvendige renoveringer, hvor de selv bor.

Det er lejerne, der i forvejen har båret byrden for en fejlslagen integration i årevis, og nu mener regeringen så samtidig, at lejerne skal betale regningen for ghettoplanerne. Det er simpelthen noget svineri.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, om de emner der sætter dagsordenen i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


Flere artikler om emnet

Annonce