Regeringen til danskerne: Pak kufferterne

"Idéen er, at danskerne skal kunne rejse - det skal COVID-19 ikke," lyder det fra udenrigsministeren
Rejselystne danskere kan nu begynde at pakke kufferterne.

Efter i en lang periode at have haft indrejserestriktioner og frarådet alle ikke-nødvendige rejser under coronakrisen, åbner Danmark fra den 27. juni yderligere op. Fremover vil man kunne rejse til lande i EU, Schengenområdet og Storbritannien.

”Jeg er glad for, at vi nu kan tage et væsentligt skridt mod normalisering og gøre det muligt for danskerne at rejse til flere lande i Europa,” siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) som torsdag orienterede Folketingets udenrigspolitiske nævn om beslutningen.

Objektive kriterier

Åbningen betinges dog af, at landene opfylder visse objektive kriterier. Det drejer sig om, at antallet af smittede skal være på et lavt niveau, ligesom der arbejdes på at udforme et kriterie for, hvordan de pågældende lande udfører test. Lever landene op til kriterierne, åbnes grænserne for beboere i de omfattede lande.

Rejsevejledningerne vil tilsvarende blive lempet for de åbne lande, såfremt landene ikke har betydelige indrejserestriktioner overfor danske rejsende.

Det skal være sikkert og forsvarligt at tage ud og rejse

”Vi står et væsentligt bedre sted i Danmark end vi havde turdet håbe på for bare kort tid siden,” siger Jeppe Kofod. ”Derfor kan vi nu lempe rejsevejledningerne på en måde, som gør, at vi kan åbne op for det meste af Europa og gå fra orange til gul i rejsevejledningerne. Det gør vi på baggrund af en ny model, som er baseret på objektive sundhedsdata og som sikrer en automatik - også hvis det skulle blive nødvendigt at rulle tilbage igen pga. nye smittebølger. Det er afgørende, at vi ikke sætter vores store indsats mod COVID-19 over styr. Det skal være sikkert og forsvarligt at tage ud og rejse, og vi skal samtidig minimere risikoen for at smitte igen bliver taget med ind i Danmark. Idéen er, at danskerne skal kunne rejse - det skal COVID-19 ikke.”

Slippe jerngreb

Flere partier har kritiseret regeringen for kontrollen med rejsevejledningerne i Danmark. En kontrol Venstre har ment mere beroede på "regeringens mavefornemmelser" end på sikkerhedsmæssige og sundhedsfaglige vurderinger fra embedsværket. Senest har De Radikales gruppeformand, Morten Østergaard, således opfordret regeringen til at ”slippe sit jerngreb om rejsevejledningerne og lade danskerne rejse ud”.

Inden mødet i Udenrigspolitisk Nævn konstaterede tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at status er 17.000 hotelværelser i København - 15.000 af dem står tomme.

"Åbn nu byen og grænserne i takt med resten af Europa!", lød opfordringen på Twitter.

placeholder

Også EU-Kommissionen opfordrede den 5. juni Danmark og de andre europæiske lande til at åbne grænserne for medlemslande inden slutningen af juni. En opfordring, der gik på de interne grænser og ikke EU’s ydre grænser.

På forsvarlig vis

Ifølge sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) er det afgørende, at grænseåbningen sker på ”forsvarlig vis”.

Vi er ikke ovre epidemien endnu

”Derfor har vi udarbejdet en model, hvori hvert land vurderes ud fra kriterier om landets smittemæssige situation,” siger Magnus Heunicke. ”Vi er ikke ovre epidemien endnu, og derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at overvåge smitten i samfundet nøje, også hvis den kommer ind fra udlandet.”

De nuværende indrejserestriktioner erstattes af en ny model for åbning for EU- og Schengenområdet samt Storbritannien baseret på visse kriterier, som tager udgangspunkt i den sundhedsmæssige situation i de pågældende lande og bygger på et forsigtighedsprincip. Der vil også blive indført et testkriterium, som myndighederne er ved at udforme.

For alle disse lande vil Udenrigsministeriet samtidig gå tilbage til at lave individuelle rejsevejledninger.

Åbne lande

For at være ”åbent” skal et land have under 20 smittede prer 100.000 indbyggere per. uge. Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår landet ændrer status til ”karantæneland” være ved 30 smittede per 100.000 indbyggere. Det gøres for at undgå at åbne og lukke på grund af mindre udsving fra uge til uge.

Der vil også blive stillet krav til landenes testregimer. Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis ”åbne” eller ”karantænelande”.

Den nye model træder i kraft den 27. juni, og der fastlægges en liste over åbne- og karantænelande den 25. juni. Ud fra de valgte kriterier kan det dog allerede nu fastslås, at langt de fleste lande i EU- og Schengenområdet samt Storbritannien vil blive åbne lande.

Lukkede grænser til DK

Såfremt landene ikke har betydelige indrejserestriktioner over for danske rejsende vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger blive gule for alle åbne lande.

Det betyder, at Udenrigsministeriet ikke længere vil fraråde ikke-nødvendige rejser men opfordre rejsende til at udvise ekstra forsigtighed og holde sig opdateret. Derudover opfordres alle rejsende til at følge Udenrigsministeriets særlige rejseråd for rejser i en tid med COVID-19.

For danskere der vender hjem fra rejser til gule lande, vil opfordringen til at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst bortfalde.

Norden

For de nordiske lande laves der en særlig mekanisme. Såfremt et nordisk land ikke opfylder de objektive kriterier for at ”åbne”, overgår landet til en regional ordning. I så fald vil der blive åbnet for indrejse fra de regioner i landet, der opfylder kriteriet om antal smittede per uge. Tilsvarende vil Udenrigsministeriets rejsevejledninger være henholdsvis gule og orange for åbne og karantæneramte regioner.

Der vil fortsat være krav om 6-dages overnatninger for turister i Danmark, medmindre man er bosat i Slesvig-Holsten eller Skåne, Halland eller Blekinge. Hvis en af disse regioner er i karantæne, vil der alligevel kunne indrejses, hvis der kan fremvises negativ test foretaget senest 72 timer før indrejse.

Kærester kan komme på besøg

Der arbejdes herudover i en efterfølgende fase på en model for åbning for turister fra visse tredjelande, som har et tilstrækkeligt udbygget testregime, pålidelige indrapporteringer og i øvrigt en håndtering af pandemien, som er sammenlignelig med de europæiske landes.

Udvidelsen vil blandt andet omfatte kærester, bedsteforældre og børnebørn

Regeringen vil dog allerede den 27. juni udvide visse anerkendelsesværdige formål, som i dag kun gælder for EU- og Schengenlandene samt Storbritannien, til også at gælde for tredjelande. Udvidelsen vil blandt andet omfatte kærester, bedsteforældre og børnebørn.

Der vil dog gælde et krav om fremvisning af negativ test foretaget senest 72 timer før indrejse.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

COVID 19 er kommet for at blive.Nu får virus sig snart en gevaldig "flyvetur", når den sammen med en hel klodes borgere ,skal med på tur rundt i verden. Så vi til efteråret kan få endnu et besøg af "gæsten" ,der har kostet masser af menneskeliv,og som vil komme til at koste endnu flere.

Annonce