Annonce

Regeringen trynet i sag om muligt justitsmord

En samlet opposition gennemtrumfer en forundersøgelse af den spegede Ahmed Samsam-sag
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Ole Birk Olesen, gruppeformand, Liberal Alliance
En samlet opposition - fra Enhedslisten til Nye Borgerlige - iværksætter nu en forundersøgelse af den spegede sag om den mulige agent Ahmed Samsam, der har siddet fængslet siden sommeren 2017.

Det oplyser formanden for Folketingets Granskningsudvalg, Ole Birk Olesen (LA).

Forundersøgelsen gennemføres selvom et flertal bestående af de tre regeringspartier Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er imod. Men en forundersøgelse kræver kun støtte fra 60 mandater, så derfor kan SVM-regeringen ikke modsætte sig en forundersøgelse.

derfor kan SVM-regeringen ikke modsætte sig en forundersøgelse

En forundersøgelse indebærer, at Granskningsudvalget kan stille skriftlige spørgsmål til ministrene, formulere samrådsspørgsmål og i sidste ende indstille, at Folketinget iværksætter en egentlig undersøgelse af sagen.

S: Sagen hører hjemme i kontroludvalg 

Op til folketingsvalget 1. november erklærede stort set alle partier sig parate til at få Samsam-sagen undersøgt, inklusive Venstre. Partiet har dog - efter at være indtrådt i SVM-regeringen - trukket sin støtte tilbage.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, mener, at efterretningssager ikke er egnede til at blive afdækket i fuld åbenhed. Han og Socialdemokratiet mener derfor, at sagen i stedet bør undersøges i fortrolighed af Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne.

“Hvad angår konkrete sager, så bør spørgsmål om efterretningstjenesternes eventuelle ageren behandles inden for de rammer, der er fastsat af Folketinget for indsigt, tilsyn og kontrol med efterretningstjenesterne. Det er der  et særligt udvalg i Folketinget  til. Spekulationer om konkrete sager, som udenforstående ikke har indsigt i, kan ikke hver gang føre til, at man nedsætter en undersøgelseskommission eller andre særlige undersøgelser,” skrev Christian Rabjerg Madsen i et mailsvar til Netavisen Pio torsdag.

EL: Regeringen negligerer risiko for justitsmord

Oppositionen, tidligere departementschefer og efterretningsfolk og senest også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) frygter, at Samsam kan være offer for et muligt justitsmord.

Enhedslistens gruppeformand og medlem af Granskningsudvalget, Peder Hvelplund, undrer sig i et tweet over, at Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne fortsat ikke ønsker Samsam-sagen undersøgt.

Alt i mens tårner anledningerne sig op

“Regeringen insisterer stadig på der ikke er “anledning” til at undersøge Samsam-sag. Alt i mens tårner anledningerne sig op! Ufatteligt at Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne  negligerer hensyn til retsstatsprincipper og risiko for justitsmord!”

Samsam-sagen

Sagen drejer sig om den terrordømte dansker, Ahmed Samsam.

Samsam er oprindeligt dømt i Spanien for at have tilsluttet sig Islamisk Stat i Syrien. Samsam hævder, at han på sine rejser til Syrien arbejdede for de danske efterretningstjenester.

Sagen kort fortalt:

  • Samsam er dansk statsborger, men har syrisk baggrund. Han rejste i 2012 for første gang til Syrien. Frem til 2014 foretager han flere efterfølgende rejser til Syrien.

  • I juni 2017 bliver Samsam anholdt i Spanien. Året efter bliver han idømt otte års fængsel, for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

  • Under i retssagen i Spanien oplyser Samsam, at han efter sin første rejse til Syrien blev hvervet af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

  • Hverken FE eller PET har under den spanske retssag - eller efterfølgende - forholdt sig til oplysningen fra Samsam.

  • I december 2020 overføres Samsam til Danmark. Her bliver hans spanske dom konverteret til dansk retspraksis. Samsam skal i alt afsone seks års fængsel.

  • Samsam fastholder, at han har arbejdet for FE og PET. Kilder har over for DR og Berlingske bekræftet Samsams agent-påstand.

  • Ahmed Samsam har via sin advokat stævnet efterretningstjenesterne. Formålet er at tvinge efterretningstjenesterne til at bekræfte, at Samsam har opereret for dem som hemmelig agent i IS-miljøerne i Syrien. Retssagen starter i Østre Landsret 24. august.

  • I denne uge har de to tidligere departementschefer, Karsten Dybvad, og Michael Lunn, talt for, at Samsam-sagen undersøges nærmere. De frygter, at Samsam kan være offer for et justitsmord. En række tidligere chefer i FE og PET anbefaler også at sagen undersøges.

  • Torsdag har tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilsluttet sig ønsket om at Samsam-sagen undersøges.

Kilder: Berlingske, DR, Ritzau, Netavisen Pio

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ahmed Samsam har mindst ni domme.

1) Retten i Odense den 22. september 2005 (SS 4-3066/2005)
Røveri.
Resultat: Ungdomssanktion.

2) Retten i Odense den 6. november 2006 (SS 4-4222/2006)
Berigelseskriminalitet.
Resultat: 50 dages fængsel.

3) Retten i Odense den 19. januar 2007 (SS 2-346/2007)
28. december 2006: Hæleri af fyrværkeri i Vollsmose stjålet fra container.
Resultat: 60 dages fængsel.

4) Retten i Odense den 1. maj 2007 (SS 7-1508/2007)
2. november 2006: Brugstyveri af bil med Mohammad Hisham Al-Asmar.
30. januar 2007: Kvalificeret vold mod medinsat på institutionen Ny Egely.
29. marts 2007: Modtog 5,04 gram hash fra tilhører på Odense Domhus.
Resultat: 5 måneders fængsel. Løsladt 1. maj 2007.

5) Retten i Odense den 26. juni 2008 (SS 12-366/2008)
9. juni 2007: Tyveri af mobiltelefon på Shell, Ejbygade 2 i Odense.
27. juni 2007: Kommunikation med arrestant Mohammad Hisham Al-Asmar.
27. juni 2007: Besiddelse af 2,81 gram hash ved Odense Arrest.
18. marts 2008: Hærværk ved at kaste cykel og sten mod personbil.
3. april 2008: Viste fuck til patruljevogn i Bøgeparken.
13. april 2008: Vidnetrusler mod offer for hærværk.
16. april 2008: Chikane af politifolk i Bøgeparken.
17. april 2008: Overfald i bus mod offerets søn, der blev spyttet i hovedet.
17. april 2008: Overfald af anden person i samme bus.
Resultat: 3 måneders fængsel. Løsladt 26. juni 2008.

6) Retten i Odense den 9. marts 2009 (SS 1-989/2009)
26. august 2008: Røveri af knallert kl. 19.45 ved Birkeparken 240 i Odense.
23. oktober 2008: Kørsel uden førreret kl. 21.52 på Klostervej og kl. 23.49 på Ørstedsgade.
28. oktober 2008: Overladt føring af bil til Mohammad Hisham Al-Asmar.
30. oktober 2008: Kørsel uden førerret i krydset Skibhusvej/Døckerslundsvej.
31. oktober 2008: Køsel uden førerret på parkeringspladsen ved Føtex i Vindegade.
9. november 2008: Brugstyveri af stor knallert i Odense.
21. november 2008: Forsøg på indbrud i villa kl. 10.50 på Bådvej i Odense.
23. november 2008: Fornærmelse af politibetjente ved Brandts Passage i Odense.
29. november 2008: Trusler mod dørmand kl. 04.30 ved “Arkaden” i Odense.
3. december 2008: Hærværk i Birkeparken, trusler og spyt mod politibetjente.
5. december 2008: Slået bil med baseballkølle kl. 12.15 på Jarlsberggade i Odense.
14. december 2008: Røveri af hund kl. 05.40 fra kvinde ved Birkeparken 86 i Odense.
14. december 2008: Blufærdighedskrænkelse (vise penis) over for samme kvinde.
14. december 2008: Spyttet kvindelig anklager i ansigt ved grundlovsforhør i Svendborg.
14. december 2008: Knust en rude i en politibil under transport.
Resultat: 1 år og 3 måneders fængsel. Løsladt 14. oktober 2009.

7) Retten i Odense den 30. november 2009 (SS 4-4569/2009)
24. oktober 2008: Narkokørsel med THC.
Resultat: Bøde på 6.000 kr.

8) Retten i Odense den 18. marts 2010 (SS 1-1222/2010)
24. januar 2010: Slagsmål med dørmænd på A-Bar i Odense.
4. februar 2010: Røveri af postkontor i Kerteminde med Roble Faysal Jama.
Resultat: 2 år og 3 måneders fængsel. Løsladt maj 2012.

9) Sala Penal de la Audiencia Nacional den 28. juni 2018 (SAN 2472/2018)
2012-2014: Tilsluttet sig og kæmpet for Islamisk Stat tre gange i Syrien.
23. november 2018: Stadfæstet af appelretten i Madrid (SAN 4611/2018).
17. maj 2019: Spaniens Højesteret afviser appel (STS 1535/2019).
20. november 2020: Retten i Glostrup konverterer dommen (GRL-14579/2020).
Resultat: 8 års fængsel. Konverteret til 6 år i Danmark.

Undrer mig over at han ikke blev udvist for bestandigt ifm dommene i 2010
.

Ahmed Samsam fik efter indstilling fra justitsminister Bjørn Rømer Westh (S) dansk indfødsret foræret i gave som biperson til sin far, Jihad Samsam, som nr. 852 ved lov nr. 1053 af 11/12/1996. Lovforslaget vedtoges med 113 stemmer (S, V, KF, SF, RV, EL og CD) mod 7 (FP og DF).

Spørgsmålet må henledes til de vælgere, der ikke stemte Fremskridtspartiet ved valget i 1994.

Så er der spildt nok tid og spalteplads på den herre

Og hans meningsfæller.

Jeg ser der er en del fokus på en række gamle domme.
Det er altså slet ikke unormalt at, især, unge mænd får sig et sådant "cv". Det er heller ikke unormalt at de retter sig efter nogle år.
Men de tidligere domme har altså intet at gøre med den konkrete sag. For det kan sgu' da aldrig være sådan at en tidligere slyngel ikke har samme retssikkerhed som alle andre. Hvis man virkeligt vil sætte et evighedsstempel på personer på grund af tidligere forbrydelser så har vi både siddende ministre og partiformænd der vil være i voldsomme problemer.
Vi ved vist ikke om PET/FE rakte ud og rekrutterede ham eller om han tilbød sig selv (måske for at sone for sin tidligere adfærd) men at han blev agent for den danske stat i kampen mod de mest vanvittige jihadister,- det kan der ikke længere være tvivl om. Heller ikke at PET/FE lod ham i stikken da alene hans tilstedeværelse i Islamisk Stats område (som jo var på den danske stats vegne)bragte ham i problemer i det spanske retssystem.