Regeringen undlader at følge treparts-anbefaling

Regeringen går imod anbefalingen fra arbejdsmarkedets parter og sidestiller ikke elever på det eksisterende EGU-forløbet med elever på det kommende IGU-forløb. Det skal laves om, mener S-formand Mette Frederiksen.
Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, kræver nu, at regeringen lytter til arbejdsmarkedets parter og ligestiller elever på EGU-uddannelsen med elever på den nye IGU-uddannelse. Det skriver Jyllands-Posten i dag.

Regeringen har netop præsentereret et lovforslag der skal udmønte dele af trepartsaftalen. Og mens regeringen har medtaget parternes anbefaling om, at virksomheder der tager flygtninge i praktik gennem den nye integrationsgrunduddannelse (IGU), så har regeringen tilsyneladende ”glemt” anbefalingen om, at også elever på den eksisterende erhvervsgrunduddannelse (EGU) skulle omfattes af bonusordningen.

”Jeg har slet ikke fantasi til at forestille mig, at regeringen går imod anbefalingerne fra parterne. Så derfor råber vi vagt i gevær nu, så regeringen kan nå at ændre lovforslaget, og vi kan få vedtaget noget i folketingssalen, der er i balance.”, udtaler Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen til Jyllands-Posten.

Regeringen er afhængig af støtte fra Socialdemokraterne til lovforslag, fordi Dansk Folkeparti ikke støtter aftalen, da partiet ikke mener, at flygtninge skal integreres på det danske arbejdsmarked. Derfor insisterer Mette Frederiksen også på, at lovforslaget skal laves om, før Socialdemokraterne kan stemme for.

Virksomheder kan få bonus på 40.000 kroner
Med trepartsaftalen blev regeringen, arbejdsgiverorganisationer og fagbevægelse enige om at oprette en ny toårig integrationsgrunduddannelse (IGU), hvor flygtninge gennem en kombination af uddannelse og arbejde i virksomheder kan blive klædt på til at matche kravene på det danske arbejdsmarked. Uddannelsen er modelleret over den eksisterende erhvervsgrunduddannelse (EGU).

I trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration hedder det desuden, at ”I IGU-ordningen udbetales en bonus på hhv. 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse og 20.000 kr. ved forløbets fuldførelse til virksomheder, der etablerer IGU-forløb.” (side 13).

Det fremgår dog samtidig af aftalen, at ”Det er helt centralt, at igangsætningen af en IGU-ordning for flygtninge og familiesammenførte ikke forringer andre gruppers muligheder for varig tilknytning til det danske arbejdsmarked via andre målrettede ordninger, som fx erhvervsgrunduddannelsen (EGU).”

Derfor fremgår det også af Bilag J til aftalen, at ”For at sikre balance i indsatsen for EGU-elever anbefaler parterne, at der indføres en tilsvarende bonusordning for virksomheder, hvor der gennemføres EGU-forløb.”

Det er den anbefaling, regeringen nu angiveligt ser stort på. Af det lovforslag til oprettelsen af en ny integrationsgrunduddannelse, der i øjeblikket er sendt i høring, fremgår det af § 9, at staten udbetaler en bonus på 2 x 20.000 kroner til virksomheder, der tager flygtninge i praktik gennem IGU-ordningen.

Til gengæld står der ikke noget om EGU-elever i lovforsalget, og regeringen har ikke bebudet ændringer i lov om erhvervsgrunduddannelser, hvilket ellers havde været logisk at gøre sideløbende med det øvrige lovforsalg.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen udtaler til Jyllands-Posten, at han er i ” kontakt” med parterne om en EGU-bonus, men vil ikke love, at han implementere parternes anbefaling.


placeholder

Annonce