Regeringen vil investere 100 millioner i opkvalificering af ufaglærte og ledige

Ny kurs i reformpolitikken skal sætte fokus på uddannelse af ufaglærte, som står uden arbejdsmarked, lyder det fra beskæftigelsesministeren.
Regeringen vil have en ny kurs for reformpolitikken, hvor fokus ligger på at opkvalificere de ufaglærte og ledige.

Sådan lyder budskabet i en pressemeddelelse fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), der mandag har fremlagt fire forslag til, hvordan man styrker uddannelsesmulighederne for ufaglærte og ledige. Regeringen er klar med 100 millioner kroner til udspillet.

Det kræver, at vi er villige til at investere i mennesker

“Vi står i disse år med en kæmpe mulighed for at få alle med. Hvis det skal lykkes, kræver det en ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Fra at have et meget enøjet fokus på at øge arbejdsudbuddet, skal vi fremover i langt højere grad have blik for, at folk kan det, som virksomhederne efterspørger. Det kræver, at vi er villige til at investere i mennesker. Og det er regeringen,” siger Peter Hummelgaard ifølge pressemeddelelsen.

Fokus på ufaglærte og ledige 

Som en del af udspillet vil regeringen styrke den såkaldte jobrotationsordning med 30 millioner kroner.

Med ordningen får folk i arbejde mulighed for at uddanne sig, mens en ledig overtager deres stilling midlertidigt. Ordningen er ikke særlig anvendt i dag, og derfor vil regeringen bruge 30 millioner kroner på at udvide ordningen, så også erfarne ufaglærte får mulighed for at tage en fuld erhvervsuddannelse som voksenlærlinge, mens de på grundforløbet modtager enten dagpenge eller kontanthjælp. Det kunne eksempelvis være en ufaglært inden for hjemmeplejen, der fik mulighed for at uddanne sig til social- og sundhedshjælper.

Forslaget om styrke jobrotationsordningen, får ros fra direktør i Danske Erhvervsskoler, Lars Kunov, der som reaktion på udspillet skriver på twitter, at opkvalificering bør være “en grundpille” for den nye regering.

placeholder

Der afsættes et tilsvarende beløb til at ledige, der er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse, kan tage grundforløbet på en erhvervsuddannelse, mens de bevarer deres dagpenge eller kontanthjælp.

Vi skal ikke rekruttere løs fra udlandet og glemme de mange ledige, der stadig er i Danmark

Desuden vil regeringen afsætte 30 millioner kroner til at give kontanthjælpsmodtagere mulighed for at tage korte erhvervsrettede kurser, der kan bringe dem tættere på at få et job. En mulighed som i dag er forbeholdt folk på dagpenge.

Udenlandsk arbejdskraft under ordnede forhold

Samtidig skal de faglige organisationer og a-kasser have mulighed for at hjælpe danske virksomheder med mangel på arbejdskraft med at få faglærte fra de øvrige EU-lande til Danmark. Rekrutteringen skal ske på ordnede vilkår og med respekt for den danske model, understreger beskæftigelsesministeren:

“(...) det vigtigt for mig, at de (virksomhederne, red.) er millimeterpræcise om, hvem de har brug for. Vi skal ikke rekruttere løs fra udlandet og glemme de mange ledige, der stadig er i Danmark. Men vi anerkender også, at der er virksomheder, som i særlige tilfælde kan have brug for at hente faglært arbejdskraft hertil. Derfor rækker vi hånden ud til de faglige organisationer og a-kasserne, så de kan hjælpe med hente dygtige faglærte medarbejdere fra andre europæiske lande. Det skal bare ske på ordnede vilkår og med respekt for den danske model,” siger Peter Hummelgaard.

A-kasser og faglige organisationer kan være med til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår er i orden

Næstformand i FH, Ejner K. Holst, mener, at det “rigtig fornuftigt” at involvere de faglige organisationer, hvis man vil sikre at rekrutteringen i udlandet ikke bliver en øvelse i at spare lønkroner.

“A-kasser og faglige organisationer kan være med til at sikre, at løn- og arbejdsvilkår er i orden og dermed, at de udenlandske arbejdere ikke hentes hertil, fordi de er billig arbejdskraft, men fordi der rent faktisk er mangel på dem,” siger FH-næstformanden ifølge en pressemeddelelse.

Pengene til udspillet stammer fra ubrugte midler fra beskæftigelsesreformen. Reformen blev indgået i 2014 mellem den daværende SR-regering, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti. Drøftelserne med partierne i forligskredsen starter tirsdag.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce