Regeringen vil oprette nær-politienheder i udsatte boligområder

"Nu er tiden kommet til at styrke trygheden," siger justitsminister Nick Hækkerup
Foto: Socialdemokratiet
Regeringen lægger op til at oprette 20 nær-politienheder rundt om i landet.

10 i Vest-Danmark og 10 i Øst-Danmark. Og nogle af dem vil blive placeret i udsatte boligområder.

Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup (S) på et pressemøde mandag i Frederiksund, hvor han fremlægger regeringens udspil til en flerårsaftale om politi og anklagemyndighed.

"Nu er tiden kommet til at styrke trygheden i Danmark," siger Nick Hækkerup og fortsætter:

"Vi vil styrke politiets synlighed og tilstedeværelse ude i landet. Vores mål er klart: Vi vil have mere nærhed, flere betjente og vi vil sætte hårdere ind over for den hårde, komplekse og organiserede kriminalitet."

"Med vores forslag løfter vi politiets og anklagemyndighedens økonomi markant. Samlet løfter vi økonomien med ca. 600 millioner kroner i 2021. Stigende til 800 millioner kroner i 2024. Det er et større løft end sidst, der blev indgået en flereårsaftale, og vi gør det fuldt finansieret," siger Nick Hækkerup.

Udfordringer

Udspillet skal løse en række udfordringer, understreger justitsministeren:

"Danskernes tilfredshed med politiet er for lav. Borgere, der har været udsat for kriminalitet, må vente i årevis på at få deres sager afklaret. Og for få sager fører til dom. Det er ikke et trygt og nært politi. Tallene taler deres tydelige sprog. Fra 2014 til i dag er der sket mere end en fordobling af antallet af dage, der går, fra en forbrydelse er anmeldt til der bliver rejst sigtelse. Kun seks ud af ti kriminalitetsramte borgere er tilfredse med den behandling, de får af politiet. Det er ikke godt nok," siger Nick Hækkerup og understreger, at borgerne igen skal føle, at det nytter at gå til politiet:

Man skal altid føle, at det nytter noget at gå til poltiet

"For regeringen er det afgørende, at politiet er dér, hvor danskerne har brug for det. Man skal altid føle, at det nytter noget at gå til poltiet."

Regeringens udspil består af fire dele:

  • En nærhedsreform af politiet.
  • Mindre detailregulering og frihed til lokale løsninger.
  • En stærk indsats mod den samfundsundergravende kriminalitet.
  • Tiltag, som skal nedbringe sagsbehandlingstiden ved politiet og hos anklagemyndigheden.

Larmer, hærger og skaber utryghed"

Justitsminister Nick Hækkerup gentager, hvad statsminister Mette Frederiksen nævnte onsdag i sidste uge i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde i Gråsten, nemlig, at regeringen vil særlig hårdt ind over for grupper af unge, der hærger og skaber utryhed:

At grupper af unge - mange af med anden etisk baggrund end dansk - larmer og hærger og skaber utryghed

"Regeringen vil bringe nærheden tilbage i dansk politi. Vi vil oprette 20 nær-politistationer. De skal placeres rundt om i landet - med ti i Østdanmark og ti i Vestdanmark. De tyve nær-politienheder skal ligge nogen af de steder, som har tabt på centraliseringen, og hvor borgerne i dag møder en lukket dør. Vi kommer  heller ikke uden om, at nogle af dem skal ligge i de særlige udsatte boligområder. Områder, hvor alt for mange mennesker skal finde sig i at andre ser stort på almindelig god opførsel. At grupper af unge - mange af med anden etisk baggrund end dansk - larmer og hærger og skaber utryghed."

Alt i alt vil regeringen styrke det nære politiarbejde med 300 operative betjente ved at flytte ressourcer fra Rigspolitiet og ud lokalt i politikredsene. Halvdelen af dem - 150 - bliver lokalbetjente.

"Men det stopper ikke her. Der skal flere betjente i vores politistyrke. Det gør vi konkret ved at uddanne 300 ekstra betjente, så vi får en historisk stor politistyrke. Mere end 11.500 politibetjente. Flere betjente lokalt er en forudsætrning for at vi kan løse de problemer, der er med utryghedskabende adfærd, som alt for mange borgere desværre oplever. Denne her regering kommer ikke til at accepetre den form for adfærd i vores land," understreger justitsministeren.

Rigspolitiet holder for

De seneste fire år er Rigspolitiet vokset med en fjerdedel:

Balancen mellem startegifunktioner i toppen og fødder på gaden er tippet den gale vej

"Balancen mellem startegifunktioner i toppen og fødder på gaden er tippet den gale vej. Derfor lægger vi op til at halvere Rigspolitiet. Vi gør det ved at flytte ressourcer ud af Rigspolitiet - og flytte ressourcerne ud lokalt. Vi gør det ved at flytte IT-opgaver væk, og ved at etablere en ny slagkraftig efterforskningsenhed, Den Nationale Efterforskningsenhed," forklarer Nick Hækkerup.

Om opgøret med detailreguleringer forklarer justitsministeren således:

"Den regulering, som tager tid fra vores betjente - og deres mulighed for at gøre en  forskel for borgerne. Mere og mere besluttes oppefra, centraliseres og standardiseres, så der ikke tages højde for lokale forskelle. Det tror jeg ikke er klogt. De fleste kan nok forestille sig, at der er forskel på at være betjent i Mjølnerparken og i Møgeltønder."

Henvendt til den menige politibetjent sagde Nick Hækkerup:

et løfte om at vi skal holde fingrene væk, at vi skal have mere tillid, at der skal være mindre nidkær styring og bureaukrati

"I skal have mere frihed til at gøre det rigtige. Udgangspunktet for vores nærhedsreform af politiet, er et løfte om, at I skal have mere plads til jeres faglighed, mere frihed, mere lokalt handlerum. Og et løfte om at vi skal holde fingrene væk, at vi skal have mere tillid, at der skal være mindre nidkær styring og bureaukrati. Det betyder, at Rigspolitiet skal opgive noget af styringen og overlade den til de enkelte politikredse." 

Fremhæver Dan Bunkering-sagen som skrækeksempel

Nick Hækkerup fremhæver Dan Bunkering-sagen, som et skrækeksempel på, hvordan store sager tabes mellem to stole:

"Vi vil styrke jagten på den samfundsundergravende kriminalitet markant. Den økonomiske og den organiserede kriminialitet. Her har vi desværre ikke været gode nok - og er det heller ikke i dag. Vi har set eksempler på sager, der er blevet tabt mellem to stole. Det så vi med Dan Bunkering-sagen, som blev skubbet rundt mellem forskellige myndigheder. Der gik for lang tid før efterforskningen kom godt igang."

For at undgå den slags i fremtiden foreslår regeringen oprettet en ny stor, slagkraftig, national efterforskningsenhed, Den Nationale Efterforskningsenhed. En enhed, hvor de mest specialiserede kompetencer fra otte forskellige enheder samles.

Denne regering vil ikke se passivt til at samvittighedsløse og kyndiske bagmænd forsøger at undergrave Danmark

"Denne regering vil ikke se passivt til at samvittighedsløse og kyndiske bagmænd forsøger at undergrave Danmark," lyder det fra justitsministeren.

Med udspillet ønsker regeringen "for alvor" at få gjort noget ved sagsbehandlingsbunkerne og sagsbehandlingstiderne.

"Alt for mange danskere, der har været udsat for forbrydelser, sidder fast i systemtet. De får alt for sent den retfærdighed, som de har krav på for at komme videre i deres liv. Det er ødelæggende for tilliden til retssystemet. Derfor ansætter vi flere folk. Både i politikredsene og i anklagemyndigheden - sådan at vi kan få bunkerne bragt ned," siger Nick Hækkerup.

får bragt sagsbunkerne ned med 40 procent

Regeringen forventer, at man med udspillet over de næste fire år - alt andet lige - får bragt sagsbunkerne ned med 40 procent.

Dansk Politiforbund: Godt med ny, stærk central enhed

Hos Dansk Politiforbund glæder man sig over, at regeringen vil samle den mest komplicerede kriminalitet i en ny, stærk enhed:

"Det glæder Claus Oxfeldt, at regeringen vil samle den mest komplicerede kriminalitet i en ny enhed. - Jeg synes, det lyder fornuftigt. Det giver god mening, at man samler kompetencerne, fordi kriminaliteten er kompliceret, siger forbundsformanden," hedder det således i et tweet fra Dansk Politiforbund. 
placeholder
 Dansk Politiforbund er derimod mere usikker på hvordan man få bemandet de 20 nye nær-politienheder: "Regeringen vil oprette 20 politistationer rundt i landet. - Det lyder ambitiøst, men jeg har svært ved at se, hvordan man skal bemande dem, for der er ikke i dag betjente til det, så de vil skulle tages fra andre opgaver, siger Claus Oxfeldt," hedder det i endnu et tweet fra Dansk Politiforbund.  
placeholder
 Forhandlingerne om en flereårig aftale om politi og anklagemyndighed starter denne uge.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Man skal altid føle, at det nytter noget at gå til politiet".
Kommer det også til at gælde cykeltyverier, indbrud for mindre end 100.000 og færdselsuheld uden personskade ???
Og et rigtig giftigt spørgsmål: Får Politiet et sagsbehandlings-system, inden for en overskuelig fremtid ? eller nogensinde ?

Jeg har lige siden man nedlagde nogle politistationer i Danmark sagt
at de kommer tilbage, men det bliver ikke det samme lokalsamfund
For i den tid uden lokalpoliti, er respekten faldet mest blandt
Halv-kriminelle og også (lidt)blandt unge og det vil tage lang tid
at oprette den respekt .
Men det jeg mest vil fremhæve er at politi er der jo ikke kun for at
opklare kriminalitet,men i lige så høj grad for at forhinder at den opstår
så dette forslag byder jeg velkommen med et stort Huurrraaaa

Annonce