Regeringens klimapolitik gør det dyrere at være dansker

Den grønne omstilling kræver store og langsigtede investeringer. Desværre er regeringen kun leveringsdygtig i kortsigtede løsninger, som gør det dyrere at være forbruger og virksomhed.
Mens verden nu venter på, at den nye amerikanske præsident skal fremlægge sit program, så holder miljøforkæmpere og grønne virksomheder vejret.

Klimaforandringer er ikke længere noget vi kun taler om, de er her allerede, og der er en god grund til, at kommuner, virksomheder, organisationer, politikere og borgere aktivt arbejder for at sænke CO2-udledningerne. Oversvømmelser, voldsomme storme, og ekstrem varme truer med at drive store befolkninger i hele verden på flugt, hvis vi ikke handler nu. Derudover skal vi gøre os uafhængige af forsyningen af energi fra lande, hvis vi værdier vi ikke deler (for eksempel Rusland).

Det kræver store investeringer og langsigtede politiske aftaler – men hvor er regeringen?

Det kræver, at vi alle påtager os et fælles ansvar. Indtil videre har den måde, vi har produceret og forbrugt på, ikke været tilstrækkelig bæredygtig. Vi skal omstille til fossilfrihed for at undgå yderligere klimaændringer. Og vi skal styrke den foregangsposition, danske virksomheder har. Det kræver store investeringer og langsigtede politiske aftaler – men hvor er regeringen?

Det går den forkerte vej med den grønne eksport
Danmark har de sidste 15 år eksporteret mere og mere energiteknologi, men eksporten faldt mellem 2014 og 2015. Det går den forkerte vej. Derimod viser tal fra i sommers, at der er 20.000 af nye jobs i vente, hvis Danmark forfølger sporet om grøn omstilling.

Godt nok ligger Danmark stadig som nummer et i EU, hvad angår den energiteknologiske andel af den samlede vareeksport, men skal vi bevare den førerposition, så skal der fortsat være et skarpt fokus på den grønne omstilling. Der skal med andre ord reguleres og afsættes midler, så den grønne udvikling og hermed eksport og arbejdspladser favoriseres. Det kommer ikke af sig selv, for markedet er stadig ikke stærkt nok til selv at tage ansvar for udviklingen.

Vi udgør 31 procent af Danmarks befolkning, men tegner os kun for knap 24 procent af energiforbruget

I Region Hovedstaden har vi i fællesskab med kommuner, virksomheder, universiteter, uddannelser og faglige organisationer sat en ambitiøs målsætning om at være fossilfri region i 2050. Målet skal blandt andet nås ved at omstille vores energi- og transportsystem til vedvarende energi. Vi udgør 31 procent af Danmarks befolkning, men tegner os kun for knap 24 procent af energiforbruget i dag, og 24 procent af CO2-udledningen. En af årsagerne er nok, at vi bor tættere og afstandene er mindre. Det gør det nemmere at spare på energien, effektivisere systemerne og blive uafhængige af kul og olie.

For at nå målet skal der dog mere til. I Region Hovedstaden driver vi et elbilssekretariat, der hjælper kommuner og virksomheder med at indkøbe en mere grøn vognpark. Til næste år påbegynder vi Danmarks største ESCO-projekt – et privat-offentligt samarbejde om at energieffektivisere regionens hospitaler – og 6.000 kvadratmeter solcelleanlæg blev indviet sidste år på Hvidovre Hospitals tag. Det dækker omkring fire procent af hospitalets samlede elforbrug.

Grøn omstilling kræver langsigtede investeringer
Skal vi gøre mere, kræver det samarbejde med fjernvarmeselskaberne om deres grønne omstilling. En omstilling, der kræver store og langsigtede investeringer.

Siden 2014 har region, kommuner og forsyningsselskaber udarbejdet en fælles vision for omstillingen til fossilfrihed. Målet er, at hovedstadsregionens el- og varmeforsyning være fossilfri allerede i 2035 – og transportsektoren skal være fossilfri i 2050. Det kræver, at der for eksempel sker en indpasning af vedvarende energi i vores fjernvarme, og at der kommer fjernvarme ud til områder og forbrugere, der i dag ikke har eller bruger fjernvarme.

Det kan kun skade vores egen og vores børns fremtid

Den grønne omstilling kræver store og langsigtede investeringer. Hver for sig risikerer kommuner, regioner, virksomheder og fjernevarmeselskaber at få unødvendige meromkostninger. Koordinerer vi og investerer i fællesskab langsigtet, så kan vi til gengæld både få grøn omstilling samt eksport og arbejdspladser i fokus. Skal både vi som private forbrugere og vores energiteknologivirksomheder og forsyningsselskaber nå i mål, skal der være tillid til, at kursen mod fossilfrihed og grøn omstilling ligger fast – både internationalt, nationalt og regionalt og lokalt.

En vag regering uden kurs og med kortsigtede løsninger - som eksempelvis fjernelsen af støtten til elbiler, som med McKinsey-rapporter antyder privatiseringer af forsyningsselskaberne og som ikke lægger maksimalt pres internationalt - giver ikke ro til den grønne omstilling. Det kan kun skade vores egen og vores børns fremtid, gøre det dyrere at være forbruger – og gøre det sværere at være grøn virksomhed i Danmark.

 

Sophie Hæstorp Andersen (S) er regionsrådsformand i Region Hovedstaden.
‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce