Regeringens vækstplan er ”brun vækst” – uden særlig meget vækst

Regeringen fremlagde i dag sit udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Men den eneste vækst, der er at finde i udspillet, er brun vækst, hvor miljøet bliver nedprioriteret

Der er efterhånden bred politisk enighed om, at udviklingen i landdistrikterne skal hjælpes bedre på vej. Mange er bekymrede for den stigende opsplitning af Danmark, hvor der er udvikling, vækst og fremgang omkring de større byer, mens det rigtig mange steder i landdistrikterne forholder sig anderledes. Selvom der er lykkelige undtagelser er landdistrikterne mange steder plaget af affolkning, arbejdsløshed og økonomiske kvaler.

Derfor fremlagde regeringen i dag deres længe ventede udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. De fleste af regeringens initiativer er dog justeringer, der næppe skaber den store vækst i sig selv. For eksempel skal der være højere hastighedsgrænser på nogle motortrafikveje, det skal være lettere at bygge mindre bygninger i strandbeskyttelseslinjen, og pensionister skal lettere kunne bruge deres sommerhus som helårsbeboelse.

Det eneste sted i regeringens plan, man reelt ser ændringer, der peger i retning af mere vækst, er på landbrugsområdet. Og her er der vel at mærke tale om gammeldags brun vækst, hvor landbruget får lov til at svine mere, og miljøet trækker det korteste strå.

For det første vil regeringen ophæve de såkaldte randzoner, der forbyder landmænd at dyrke og sprøjte ned til åer og vandløb. Randzonerne har været meget omdiskuterede, og landbruget er blandt andet blevet kompenseret ved at få øget mulighed for at opdyrke brakjorde. Brakken må de stadig dyrke, så landbruget beholder kompensationen, selvom randzonerne nu bliver en saga blot.

Derudover får landbruget lov til at sprede gødning på og ved de såkaldte § 3-arealer. § 3-arealer er områder, der er særligt beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven, og det omfatter blandt andet enge, søer og biologiske overdrev. Den tidligere regering lagde ellers op til, at det fra 2017 skulle blive forbudt at sprede gødning på de beskyttede områder. Men nu kan landbruget trygt sprøjte videre.

Samtidig får de store svinefarme mulighed for at have flere svin end tidligere, fordi de nu kan sprede mere gylle på de tilstødende marker.

Samtidig giver regeringen mulighed for at landbruget generelt kan sprede mere gødning. Konkret vil de gøre op med de såkaldte reducerede gødningsnormer, som den tidligere regering indførte for at beskytte miljøet. I dag skønner man, at landbruget gøder 20 % mindre, end det allermest rentable. Regeringen vil give landbruget lov til at gøde endnu mere, så de kan få et større udbytte.

Samtidig ønsker regeringen, at færre vandløb skal være omfattet af vandområdeplanerne. Det betyder, at færre vandløb bliver beskyttet mod miljøbelastninger.

Alt i alt er der ikke meget vækst i regeringens forslag. Og den vækst, der trods alt er, er klassisk brun Venstre-vækst, hvor landbruget får lov til at svine mere, og vores miljø bliver efterladt mere udpint til de kommende generationer.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og ansat i Socialdemokratiet.


Kommentarer fra Facebook