Regeringskrise i Sverige og Sundhedsstyrelsen vil tilbyde børn coronavaccine

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Velkommen til vores nyhedsoverblik, hvor vi hver dag samler en lille håndfuld af døgnets vigtigste nyheder. Den dag byder på nyheden om, at der hinsidan tegner sig et flertal for at afsætte den socialdemokratiske regering, at Sundhedsstyrelsen vil tilbyde børn mellem 12 og 15 år coronavaccine, og at de nye ejendomsvurderinger er på trapperne. Og så afslører TV 2’s tillidsfolk i intern mail, at tre kolleger blev presset af chef i grønlandssag.

Tak fordi du læser med.

Flertal tegner sig for at afsætte Sveriges regering

Det kogte torsdag eftermiddag i svensk politik, hvor der pludselig tegner sig et flertal for at afsætte socialdemokraten Stefan Löfvens regering.

Det skriver Ritzau ifølge Jyllands-Posten.

 Flertallet kommer fra det yderste højre til det yderste venstre i Riksdagen. fra det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterna til Vänsterpartiet.

De har fået støtte til et mistillidsvotum fra det konservative Moderaterna og Kristdemokraterna, rapporterer tv-stationen SVT.

Vänsterpartiet (V) i Sverige, der er parlamentarisk støtte for den socialdemokratiske ledede regering, fortalte tidligere på dagen, at det vil forsøge at vælte regeringen i en sag om nybyggeri og huslejer.

V's leder, Nooshi Dadgostar, sagde på et pressemøde torsdag, at hun ikke har tillid til statsminister Stefan Löfven.

Det fik straks det indvandrerkritiske Sverigedemokraterna til at fremlægge et forslag i Riksdagen om mistillid til regeringen. Men formentlig ikke på en måde, som Vänsterpartiet havde ønsket.

"Dette er noget, vi har stræbt efter, siden denne regering tiltrådte," siger Henrik Vinge, der leder Sverigedemokraternas gruppe i Riksdagen.

Han siger, at der nu er et flertal for at afsætte Löfvens regering. Moderaterna og Kristdemokraterna bekræfter, at de vil lægge stemmer til at vælte Löfvens regering. Også selv om de er enige med regeringen i dens planer om at sætte huslejerne fri i nybyggeri.

Læs hele historien her.

 

Sundhedsstyrelsen vil tilbyde børn mellem 12 og 15 år coronavaccine

Fremover skal børn og unge mellem 12 og 15 år også kunne få et stik med en coronavaccine fra Pfizer/Biontech.

Det skriver Ritzau ifølge Jyllands-Posten.

Det fortalte direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde torsdag:

“Når vi er færdige, og 70-75 pct af befolkningen er færdigvaccineret, har vi en vaccineimmunitet på 60-65 pct i befolkningen,” sagde direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde.

“Dertil kan vi lægge en yderligere immunitet, så vi når nok op på 70 pct. immunitet i befolkningen. Er det tilstrækkeligt? Der er svaret, at det nok ikke er tilstrækkeligt. Vi har brug for ekstra befolkningsimmunitet. Ved at tilbyde vaccination til de 12-15-årige vil vi få yderligere fire pct. immunitet i befolkningen.”

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har siden den 28. maj anbefalet og godkendt at vaccinere børn ned til 12 år med Pfizer/Biontech-vaccinen.

Søren Brostrøm fastslog, at man nu afventer yderligere data på vaccinationer af børn fra andre lande som USA og Tyskland.

Og så bliver vaccinationen et frivilligt tilbud, og planlægningen og efterfølgende udrulning af vaccination af aldersgruppen vil påbegyndes, når resten af befolkningsgrupperne er færdigvaccineret i løbet af september.

Derefter bliver der oprettet en ny vaccinegruppe - gruppe 11.

Læs hele historien her.

 

Nu kommer de nye ejendomsvurderinger

I sensommeren begynder de nye ejendomsvurderinger at rulle ud til de første husejere. Og med dem begynder boligejerne at kunne skimte fremtidens boligskatter, som indføres i 2024.

Det skriver Berlingske.

Vurderingerne og skatterne skal afspejle boligmarkedet, og hvis de rammer plet, så kan fremtidens ejendomsværdiskat nu estimeres ud fra markedspriserne.

Det har Nordea Kredit gjort for avisen, og konklusionen er, at ejendomsværdiskatten ud fra de nuværende huspriser kan bliver næsten fordoblet på Frederiksberg, mens den vil falde med 43 procent på Lolland.

Chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann har beregnet tallene ud fra de aktuelle markedspriser, at systemet trækker 20 procent fra som sikkerhedsmargin samt en forventet skatteprocent på 0,55, som Vurderingsstyrelsen under Skatteministeriet har meldt ud.

Der er tale om et estimeret tal, som kan påvirkes af flere faktorer.

“Vi ved ikke, om vurderingerne rammer salgspriserne helt præcist, og vi kender ikke den endelige skatteprocent, som bliver justeret efter, at staten ikke skal have et større provenu end i dag,” siger Lise Nytoft Bergmann.

Dertil påpeger hun også, at en boligejers samlede boligskatter eksempelvis på Frederiksberg vil udgøres af en formentlig højere ejendomsværdiskat og en lavere grundskyld, som er skat på grunde til kommunerne.

Endelig skal det også med, at der kan ske meget med ejendomspriserne, inden de nye skatter skal træde i kraft i 2024.

Læs hele historien her.

 

Justering af indfødsretsaftalen

Regeringen har sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance foretaget enkelte justeringer af den indfødsretsaftale, som parterne indgik den 20. april 2021.

Med aftalen blev det besluttet, at en ansøger for at kunne få dansk statsborgerskab skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst tre år og seks måneder inden for de sidste fire år forud for fremsættelsen af et lovforslag om indfødsrets meddelelse. Justeringen betyder, at dette krav kun er gældende for ansøgere, der søger om dansk indfødsret, fra den nye aftale er indgået.

Aftaleparterne er herudover enige om at justere i undtagelsen fra beskæftigelseskravet for unge. Det betyder, at unge over 18 år ikke vil være automatisk undtaget fra kravet. Disse sager ville fremover skulle forelægges Folketingets Indfødsretsudvalg, som vil skulle vurdere, om den unge kan få dispensation.

For at få sin ansøgning forelagt udvalget – og dermed eventuelt blive undtaget fra beskæftigelseskravet – skal den unge søge om dansk indfødsret, inden vedkommende fylder 22 år. Ligesom vedkommende skal være indrejst i Danmark, inden det fyldte 8. år.

“Det er kun rimeligt, at man skal have arbejdet og bidraget til samfundsøkonomien, før man får dansk statsborgerskab,” siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

“Men det nye krav bør indfases på en rimelig måde, så folk ikke kommer i klemme. Derfor er jeg godt tilfreds med, at vi nu har lavet denne lille justering.”

 

Journalister blev presset i TV 2-sag

Under overskriften “Udsat for chefpres - søg hjælp” opfordres journalisterne på TV 2 nu til at række ud efter deres tillidsfolk, hvis de oplever pres fra deres chefer eller redaktører.

Det skriver Ekstra Bladet.

Opfordringen fremgår af et internt nyhedsbrev, som Ekstra Bladet kender indholdet af, og det sker på baggrund af forløbet med den falske historie om Múte Egede, som TV 2 publicerede kort før det grønlandske valg i begyndelsen af april.

I nyhedsbrevet fremgår det, at tre journalister på TV 2 forud for historien var udsat for et hårdt pres fra en chef. Denne chef er redaktionschef Ulla Østergaard, der tirsdag blev sygemeldt som følge af det kritisable forløb.

'I påsken oplevede tre af vores kollegaer at blive udsat for et ret kraftigt pres fra en chef om at producere og publicere en historie på TV2.dk. En historie, som de ikke syntes var i orden – den såkaldte grønlandssag,' fremgår det af beskeden til journalisterne på TV 2.

'Efterfølgende har TV 2 fået voldsomme hug for historien i både 'Presselogen' og sidenhen i Ekstra Bladet, Politiken og Berlingske. En historie, TV 2 har måttet berigtige, beklage og trække tilbage,' lyder det.

Reporterne på TV 2 opfordres for fremtiden til at kontakte deres tillidsfolk, hvis lignende sker igen, fremgår det af afsnittet, som indgår i nyhedsbrevet.

Læs hele historien her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce