Regioner følger staten: Varsler lockout for 70.000

Desværre er lockout nødvendigt, siger regionernes forhandler.
Efter at statens overenskomst-forhandler Sophie Løhde onsdag varslede lockout af op imod 120.000 statsansatte fulgte de regionale arbejdsgivere op med at varsle lockout af op imod 70.000 ansatte, hovedsageligt på sygehusområdet.

Lockoutvarslerne kommer efter at lønmodtagernes organisationer i de seneste dage har varslet strejker.

"Strejkevarslerne har bragt os i en ulykkelig situation," siger regionsformand Anders Kühnau (S), der er formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn i en pressemeddelelse.

"Lad mig sige klart, at vi stadig tror og håber på en forhandlingsløsning, så Danmark ikke kastes ud i en konflikt. Men i den nuværende situation er vi tvunget til at varsle lockout," tilføjer Anders Kühnau.

Vi kan ikke forsvare at udbetale løn til grupper, som går uvirksomme rundt på afdelinger uden patienter.

Ifølge Danske Regioner, så giver det ikke mening at have medarbejdere gående rundt, som ikke kan lave noget, fordi deres kolleger strejker.

"Vi kan ikke forsvare at udbetale løn til grupper, som går uvirksomme rundt på afdelinger uden patienter. Det vil være uansvarligt overfor skatteyderne, der betaler. Og det er urimeligt overfor patienterne. Man skal huske, at opgaverne – f.eks. operationerne - jo ikke forsvinder, og at regionerne efter en eventuel konflikt skal lønne personale for at indhente de opgaver, som er blevet udskudt," siger han.

Fortsat hjælp til alvorligt syge
Danske Regioner skriver at det præcise omfang af lockouten ikke er endelig fastlagt, men den foreløbige vurderinger er, at op imod 70.000 berøres af en konflikt - svarende til over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Undtaget fra lockouten er en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter. Samtidig vil regionerne nu gå i gang med at forhandle et nødberedskab, som skal sikre, at ingen patienter udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner ikke rammes – herunder kræftbehandlingen.

"Vi vil ikke lade hverken trafikofre eller kræftpatienter i stikken. Der vil være personale, der tager hånd om alvorligt syge og tilskadekomne. Det håber jeg, at de faglige organisationer er enige med os i," lyder det fra Anders Kühnau.

En lockout på regionernes område kan træde i kraft den 10. april 2018, med mindre at forligsmanden udskyder konflikten. Det kan hun gøre i to omgange af 14 dage.

På Danske Regioners hjemmeside kan man se hvilke arbejdspladser, der foreløbig er planlagt lockoutet.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce