Regning for udflytning vokser

Regeringen har i forvejen regnet med at udflytningen af statslige arbejdspladser vil koste knap en milliard kroner. Nu viser det sig, at regningen bliver højere.
Regeringens plan om at flytte knap 4.000 statslige arbejdspladser væk fra hovedstaden vil betyde varige ekstraudgifter i et endnu ukendt omfang på grund behov for yderligere administration, nye ledelseslag, dyrere husleje og andet. Det viser oplysninger som Politiken er kommet i besiddelse af.

Regeringen har skønnet, at flytteplanen koster 944 millioner kroner. Men det gælder kun engangsudgifterne til for eksempel flytteomkostninger og fratrædelsesgodtgørelser. Hertil kommer de varige ekstraudgifter, som endnu ikke er opgjort samlet.

Ekstraregning for mere administration
Politiken har dog fået indsigt i budgetterne for to udflytningsrørte styrelser, nemlig NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen, og her viser tallene at ekstraregningerne løber op i millionklassen.

NaturErhvervstyrelsen, der skal flytte 390 medarbejdere fra København til Sønderjylland, regner eksempelvis med 81 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 30 millioner ekstra hvert år fremover. Ekstraudgifterne skyldes at styrelsen er blevet splittet i to enheder og har derfor ekstraudgifter til mere administration, nye driftsomkostninger, nye ledelseslag, ekstra husleje og meget andet.

Naturstyrelsen, der skal flyttes til tre steder i Jylland, forventer at bruge 57 millioner kroner i ekstra omkostninger fra 2016 til 2019 og herefter 20 millioner hvert år fremover.

NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen forventer i alt ekstraudgifter på 239 millioner kroner frem mod 2021, men de to styrelser udgør med omkring 463 udflyttede arbejdspladser kun omkring 12 procent af regeringens samlede flytteplaner.

S: Fyringer hjælper ikke provinsen
Af de afsatte 944 millioner kroner til engangsudgifter har regeringen kun afsat 400 millioner kroner til formålet. De resterende 544 millioner skal ministerierne selv finde via besparelser.

Medlem af Socialdemokraternes gruppeledelse, Morten Bødskov, vil bede om en ny redegørelse fra regeringen:

”De her besparelser og udgifter skal finansieres, men så længe regeringen ikke kan garantere, at de gør det, så risikerer vi, at det betyder fyringer, og det hjælper jo ikke provinsen,” siger han til Politiken.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce