Regulering af miljøkritisk havbrug sejler

Ny skandalesag for Esben Lunde Larsen: Hjarnø Havbrug har drevet virksomhed uden de krævede tilladelser og uden miljøopsyn.
Danske lystfiskere undrede sig gevaldigt tilbage i august måned, da de pludselig fik sølvlaks på krogen, når de fiskede omkring Horsens Fjord. For Sølvlaks hører ikke hjemme i de europæiske farvande, men lever i Stillehavet.

Det fik den danske lystfiskeriforening, Dansk Sportsfiskeri, til at undersøge sagen nærmere. Efter et større detektivarbejde, som bestod i aktindsigter og skælanalyser af fiskene, har alle pile peget imod Hjarnø Havbrug. Det viser sig, at Hjarnø Havbrug har opdrættet sølvlaks i Horsens Fjord uden de nødvendige tilladelser og i et langt større omfang, end først antaget. Det har kunnet ske på trods af, at Fødevarestyrelsen har givet virksomheden en importtilladelse, og at man altså her har været opmærksom på virksomhedens eksistens og aktiviteter.

”Jeg synes faktisk det er meget rystende, at der kan være så dårligt styr på et enkelt havbrug, og man får selvfølgelig en frygt for, at det samme gælder andre havbrug. Det er foruroligende, fordi havbrug er en miljøkritisk virksomhed, hvor det er helt afgørende, at der er styr på tingene,” siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S), som havde hasteindkaldt Miljøministen Esben Lunde Larsen (V) i et samråd onsdag.

Manglende miljøtilsyn
Opdræt af fisk i akvakultur er i kraftig vækst på verdensplan og udgør i dag halvdelen af al den fisk, som verdens befolkning spiser. Men den verserende sag i Hjarnø har skabt tvivl om, hvorvidt reguleringen af området i Danmark er god nok.

Havbrugsvirksomheden har siden 2015 produceret op mod 400.000-450.000 sølvlaks i havbrug ved Horsens Fjord, men uden at have haft en placeringsgodkendelse, en miljøgodkendelse og uden at have søgt om de nødvendige tilladelser i fødevarestyrelsen. Da der ikke har været en miljøgodkendelse betyder det, at der ikke er blevet ført miljømæssigt tilsyn med virksomheden.

Den ene hånd har ikke vidst, hvad den anden hånd gjorde
Men det undrer Christian Rabjerg Madsen, at virksomheden har kunnet gå under myndighedernes radar – for den havde faktisk en gyldig importtilladelse, så myndighederne vidste godt, at virksomheden eksisterede og var aktiv.

”Hjarnø Havdambrug er taget i så mange fortielser og fejl, at dens troværdighed som minimum er stærkt udfordret. Et forhold der ikke har givet anledning til ekstra kontrol fra Hedensted kommune på trods af, at kommunen har fået gentagne opfordringer til at foretage kontrol. Overordnet set har den ene hånd ikke vidst, hvad den anden hånd gjorde. Det gør sig gældende imellem ministerier og styrelser, men også imellem kommune og styrelser,” sagde Christian Rabjerg Madsen på onsdagens samråd og uddyber til Netavisen Pio, at man kan frygte for, hvordan uregulerede havbrug kan påvirke økobalancen generelt:

”Hvis reguleringen af området er så lemfældig, som den har sag tyder på, så kan man være nervøs for, om der er styr på, hvor meget næringsstof havbrug generelt udleder, om fremmede fisk slipper ud i den danske natur og smitter hjemmehørende arter med sygdom, eller at de presser hjemmehørende arter og at der kan ske alvorlige forskubninger af økobalancen på grund af fisk, som vi slet ikke ved er her, fordi de ikke er oplyst nogen steder.”

Esben Lunde Larsen: ’En rigtig beklagelig sag’
Esben Lunde Larsen anerkendte blankt kritikken på samrådet og har nu tilkendegivet, at han vil starte en kulegravning af området:

”Det er en rigtig beklagelig sag. Der er ikke behov for at pege fingre af fortiden. Det har været et ikke-fungerende set-up, og det har vi et ansvar for at rette op på og det vil vi selvfølgelig gøre,” sagde han på samrådet. I en pressemeddelelse uddyber han, at Miljøstyrelsen nu vil overtage myndighedstilsynet:

”En akvakulturvirksomhed har naturligvis ansvar for at have tilladelserne på plads. Men jeg kan konstatere, at myndighederne ikke har gjort nok for at sikre kendskab til reglerne, og at de bliver overholdt. Miljøstyrelsen har nu overtaget myndighedsansvaret, og jeg har bedt dem om at undersøge, om der kan være andre, som opdrætter fisk uden de fornødne tilladelser og følge op herpå. Der skal styr på dette område nu.”

Sagen skal gennemtrawles
Christian Rabjerg Madsen fortæller, at han er tilfreds med ministerens reaktion.

”Han gjorde det eneste han kunne gøre, nemlig at lægge sig totalt fladt ned. Det er jeg tilfreds med, fordi han siger, at han vil kulegrave området. Nu er det helt afgørende, at han reelt mener det.”

Rabjerg Madsen understreger, at han i den kommende tid vil stille en række spørgsmål til ministeren, som han skal besvare skriftligt, for hermed at sikre, at der bliver fuldt op på sagen. ”Det her handler ikke kun om at kulegrave, hvad der er sket af svigt fra hans eget ministeriums side, det handler også om kommunens rolle. Jeg har en forventning om, at når han siger kulegravning, så mener han kulegravning. Heri ligger i høj grad at undersøge, om det her sjusk sker i reguleringen af andre havbrug.”


Kommentarer fra Facebook