Rigsrevisionen retter hård kritik af Lundes tidligere ministerium

Ministeriets indsats mod de såkaldte kvotekonger har været meget kritisabel, mener Rigsrevisionen.
”Meget kritisabel”. Sådan lyder konklusionen fra Rigsrevisionen, der i dag offentliggjorte sin beretning om de såkaldte ’kvotekonger’ i dansk fiskeri. Ministeriet har ifølge Rigsrevisionen ikke levet op til Folketingets krav om, at forhindre en koncentration af fiskekvoterne:

”Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne ikke måtte koncentreres på for få hænder.”

Rapporten har allerede fået stor opmærksomhed i medierne får den blev offentliggjort. For en uge siden henviste statsminister Lars Løkke Rasmussen nemlig til den endnu ikke offentliggjorte rapport i sin begrundelse for, at fyre Esben Lunde Larsen som fiskeriminister.

Statsministeren skrev ved den lejlighed i en pressemeddelelse, at ”forvaltningen af de såkaldt omsættelige fiskekvoter igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende, og det er jeg nødt til at tage bestik af.”

Tilbageholdt oplysninger for Folketinget
Sagen om de såkaldte kvotekonger har gennem flere måneder været en belastning for regeringen. Allerede i april var sagen tæt på at koste miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen livet, fordi Lunde Larsen ifølge Dansk Folkeparti havde tilbageholdt anbefalinger fra sit ministerium om, hvordan man kunne komme kvotekongerne til livs.

Et flertal uden om VLAK-regeringen vedtog i december 2016 en fiskeripakke, som blandt andet krævede et indgreb over for kvotekongerne. Partierne efterlyste konkrete forslag fra regeringen, men Esben Lunde Larsen meddelte i første omgang, at han kun havde kendskab til ét enkelt forslag. Senere måtte han imidlertid erkende, at han faktisk havde haft kendskab til flere forslag. Kun en undskyldning over for Folketinget reddede dengang Esben Lunde Larsens ministertaburet.

Af Rigsrevisionens rapport fremgår det tydeligt, at det foreløbig ikke er lykkedes at stoppe koncentrationen i fiskekvoter. De 16 største kvotekongers andel af de samlede IOK-kvoter (kvoter for blandt andet sild og makrel) er steget med næsten 25 procent fra 2012 til 2017, så de i dag sidder på næsten to tredjedele af kvoterne. For FKA-kvoter (kvoter for blandt andet torsk, laks og rødspætter), så er de ti største kvotekongers andel steget fra 40 procent i 2011 til 47 procent i 2017.

Ministerium har ikke levet op til Folketingets regler
Baggrunden for hele sagen skal findes tilbage i 2002, hvor Folketinget gennemførte en større reform af fiskeriområdet, som indførte de såkaldte omsættelige fiskekvoter. Alle fiskere får en kvote, altså retten til at fiske en bestemt mængde fisk. Fiskerne kan dog også vælge af videresælge kvoten til andre fiksere.

Folketinget var dog samtidig bekymret for, at muligheden for at handle kvoter kunne betyde, at de blev koncentreret på få hænder. Derfor bad Folketinget den ansvarlige minister om at udarbejde regler, som kunne modvirke en koncentration. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, hvorvidt der i Ministeriet siden 2002, da systemet blev indført, har været gjort tilstrækkeligt for at undgå en koncentration.

Rigsrevisionen kritiserer, at Ministeriet har nemlig ”ikke fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres på for få hænder”, som det hedder i beretningen. Der findes ganske vist regler for, hvor stor en andel den enkelte fisker må eje, men reglerne er ”i praksis er sværere at administrere og gør lofterne for, hvor mange kvoter en fisker må eje til flydende størrelser frem for faste lofter.”

Det var Venstres Mariann Fischer Boel, som havde det politiske ansvar for fiskeriområdet i 2002. I alt har otte forskellige ministre siddet for bordenden siden 2002 – fem venstrefolk og tre socialdemokrater.

Lovbrug på grund af ’utilfredsstillende forvaltning’?
Rigsrevisionen kritiserer også, at Ministeriet ikke har sørget for ordentlige procedurer og dokumentation i forhold til at opgøre kvotekoncentrationen: ”Ministeriet har ikke haft de mest grundlæggende administrative forudsætninger for at kunne registrere kvotehandler og dermed kvoteejerskab korrekt.”

Som en konsekvens af Ministeriets ”utilfredsstillende forvaltning” mener Rigsrevisionen, at kvotekonger kan have begået ulovligheder såsom dokumentfalsk, uden at Ministeriet har opdaget det. Som en konsekvens af Rigsrevisionens undersøgelse, har Ministeriet nu politianmeldt de sager.

Det er nu op til Folketinget at vurdere, om rapporten skal have yderligere politiske konsekvenser end fyringen af Esben Lunde Larsen som fiskeriminister.


Kommentarer fra Facebook