Rød aftale åbner Danmark på klem

S-regeringen og de tre støttepartier SF, de radikale og Enhedslisten åbner større butikker for meget få kunder ad gangen
Foto: IKEA
IKEA varehus
En rød aftale mellem S-regeringen og de tre støttepartier SF, de radikale og Enhedslisten betyder, at Danmark åbner på klem fra mandag den 1. marts.

Åbningen følger i det store og hele anbefalingen fra en bred ekspertgruppe, men politikerne går dog et skridt videre end eksperterne på to konkrete områder:

  • Større butikker på over 5000 m2 får lov at åbne for et “meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling”. Der er tale om solo-butikker, der ikke ligger i storcentre. Eksempelvis Ikea, El-giganten, Power, Bauhaus, Silvan og diverse bilforhandlere, som typisk har store butikker i udkanten af byområderne.
  • Desuden hæves forsamlingsforbuddet fra fem til 25 for så vidt angår udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi. Her havde ekspertgruppen anbefalet, at forsamlingsforbuddet blot blev hævet til 20.

Ellers følger rød stues genåbningsaftale eksperternes anbefalinger til punkt og prikke.

Det stilles i aftalen i udsigt, at Østjylland, Vest- og Sydsjælland og Fyn kan få lov at åbne 15. marts 2021 i stil med den åbning, der gælder for Vest- og Nordjylland.

I Vest- og Nordjylland kan alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021

De tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021, fremgår det af aftalen i rød stue.

Justitsminister Nick Hækkerup siger om aftalen, er der er tale om svære valg og fravalg:

”Vi har nu taget et stort og vigtigt skridt mod en ansvarlig, kontrolleret og gradvis genåbning. Den hænger uløseligt sammen med en massiv testindsats, så vi kan fange og bryde nye smittekæder hurtigt. Jeg er glad for, at et flertal i Folketinget vil være med til at træffe de svære valg og fravalg, som er nødvendige for en ansvarlig genåbning af Danmark."

Den fulde aftale: På nationalt niveau

Udvalgsvarebutikker under 5.000 m2 (Dog undtaget udvalgsvarebutikker i storcentre) genåbnes med midlertidigt skærpede kvadratmeterkrav.

Udvalgsvarebutikker på 5000 m2 eller derover kan holde åbent for et meget begrænset antal kunder mod tidsbestilling.*

Udendørs kulturinstitutioner genåbnes med krav om, at besøgende skal fremvise dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Forsamlingsforbuddet hæves fra 5 til 25 personer for så vidt angår udendørs idræts-og foreningsaktiviteter i organiseret regi.*

*Afvigelse fra Indsatsgruppens indstilling på baggrund af en konkret vurdering fra SSI af den sundhedsmæssige forsvarlighed i yderligere mindre lempelser.

Nordjylland og Vestjylland

I Nordjylland og Vestjylland åbnes derudover:

Alle afgangselever i grundskoler samt på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser kommer tilbage med 50 pct. fremmøde (dvs. hver anden uge) under forudsætning af test to gange om ugen.

Testningen i grundskolen og på ungdomsuddannelserne vil i videst muligt omfang foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.

Flertallet er enige om, at personale og elever i grundskolen opfordres kraftigt til test to gange ugentligt, mens der på ungdomsuddannelser og voksenuddannelser stilles krav om to ugentlige test.

Der sikres løbende opfølgning på omfanget af gennemførte test med henblik på at vurdere behovet for eventuelt yderligere tiltag til at sikre høj efterlevelse af to ugentlige tests.

Efterskoler i de to områder genåbner med fuldt fremmøde ud fra en model med særlige smitteforebyggende foranstaltninger. Det forudsættes, at alle kommuner i de pågældende landsdele indgår lokale aftaler med Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende smitteopsporing.

Der vil være særligt fokus på hurtig og effektiv lokal udbrudshåndtering.

Hvis smittesituationen muliggør det, forventes samme genåbning at kunne ske i øvrige landsdele pr. 15. marts 2021 (for nuværende kunne det f.eks. være Østjylland, Vest-og Sydsjælland samt Fyn).

Der åbnes langt mere på Bornholm

På Bornholm åbnes:

Grundskoler (alle klassetrin, herunder efterskoler mv.), inkl. klubtilbud genåbnes.

Der er enighed om, at grundskolerne sikres et lokalt forankret testtilbud til personale og elever over 12 år med kraftig anbefaling om gennemførsel af to ugentlige tests.

Testningen vil foregå ved brug af nye og mere skånsomme testtyper.

Alle øvrige uddannelser, herunder ungdoms-og voksenuddannelser, videregående uddannelser, højskoler mv., genåbnes med krav om test to gange ugentligt.

På ungdomsuddannelserne etableres testning lokalt på institutionen eller i umiddelbar nærhed hertil, og der stilles krav om gennemførsel af to ugentlige tests som forudsætning for fremmøde.

Liberale serviceerhverv (tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, samt solarier og køreskoler) genåbnes med krav om mundbind og dokumentation for negativ test, der er højst 72 timer gammel.

Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer

Forsamlingsforbuddet hæves generelt fra 5 til 10 personer.

Den delvise genåbning på Bornholm understøttes af skærpet testning i forbindelse med transport til og fra Bornholm.

Hele landet: Der skal satses på skånsomme testmetoder

At det er vigtigt, at sundhedsmyndighederne sikrer en koordineret og løbende udvikling og ibrugtagning af nye og bedre, herunder mere skånsomme, testmetoder, herunder spytprøver.

Der iværksættes forsøg med spildevandsovervågning.

At der ses på muligheden for, at efterskoler og højskoler med yderligere smitteforebyggende foranstaltninger kan åbnes i hele landet 15. marts 2021, hvis smitteudviklingen tillader det.

Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende

Yderligere åbning af mindre øer overvejes tilsvarende.

At skoler og uddannelsesinstitutioner i endnu højere grad bør gøre brug af mulighederne for, at elever, der har vanskeligheder, kommer ind på skolen og modtager undervisning, og at elever, som mistrives, kan mødes i mindre grupper med læreren. Selvfølgelig udendørs og med afstand.

At der etableres et bredt forum, hvor alle Folketingets partier inviteres til at deltage, med henblik på at udarbejde en strategi for den videre genåbning af samfundet på såvel kort og længere sigt, herunder i forhold til, hvilke beregninger der skal foretages i de næste faser med udgangspunkt i referencegruppens anbefalinger.

Drøftelserne afholdes regelmæssigt under inddragelse af relevante aktører efter behov.

At de tiltag og restriktioner, der ikke lempes, forlænges til og med den 5. april 2021.

At målet med genåbningen af Danmark er gradvist at genetablere aktiviteten, uden at sundhedsvæsenets kapacitet sættes under pres, og at smitteudviklingen derfor skal følges nøje, herunder ift. smittetal, indlæggelsestal, forekomsten af virusvarianter mv.

At det i den kommende tid på baggrund af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne kan blive nødvendigt at foretage nedlukninger på nationalt og lokalt niveau, herunder vurderes, om enkelte kommuner med høj incidens undtages for en lempelse af restriktioner, og om der evt. skal iværksættes særlige foranstaltninger.

regeringen lægger op til at videreføre de eksisterende hjælpepakker

At regeringen lægger op til at videreføre de eksisterende hjælpepakker og søge opbakning til det fra kredsen af partier bag aftale af 9. februar “om yderligere forbedringer af hjælpepakker for ikke mindst de mindre erhvervsdrivende".

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det er en ufiks og usmart ide og tanke at "åbne døre på klem".For derved bare at invitere CORONAEN indenfor.
En ide der KUN støtter BLÅ ideologier og handling. Man skylder folket beskyttelse mod en virus der uden nåde er i stand til at dræbe. Og glem så IKKE at kun FÅ er vaccinerede på nuværende tidspunkt. En stor gruppe fra RISIKOGRUPPERNE er IKKE sikret med nogen vaccine. Og bliver alle de ældre m.m der ikke kan tackle den fagre nye
digitale udvikling, hovedsaligt bare ladt i stikken ? Så de ingen vaccine får fordi de ikke kan booke TID til vaccination ? Eller IKKE magter at køre langt og stå i kø på et vaccinested. FORDI DE NETOP ER BANGE FOR AT BLIVE SMITTET.Og netop derfor IKKE ønsker at være sammen med ANDRE. HVORFOR BLIVER DET IKKE MULIGT AT DISSE KAN VACCINERES HOS EGEN LÆGE ??? En "oplukning" af landet BURDE vente til ALLE må være vaccineret. Med den engelske Coronamutation i landet kan de ikke vaccinerede borgere fra risikogrupperne stadigvæk tage ophold i
deres "fængsler". Fordi det for dem er blevet endnu mere FARLIGT at gå udenfor hjemmet,hvor virus venter. Det er sandelig IKKE kun børn og unge man kan tillægge at være "ofre" for "mistrivsel",isolation og ensomhed. Der sidder borgere rundt om i landet der har været nødt til at "gå i isolation" i håb om at kunne undgå smitten. Nu kan disse så bare se frem til at VENTE videre. I MARTS og APRIL vil man kunne se en voldsom STIGNING i Coronasmitten.Og deraf en hob af syge der må indlægges.Hvoraf nogen desværre må ende livet. Bare fordi der blev "åbnet en dør lidt for meget på klem".

Man FRYSER TIL IS, når man hører Jacob Elleman sige at "døden er en del af livet,og at man må acceptere
Coronadødsfald". Hvilken arrogant og kynisk holdning. I USA har over 5oo tusind mistet livet på grund af Corona.
5oo tusind FOR MANGE. Tal der sagtens kunne blive aktuelle også andre steder. Afhængige af hvordan de enkelte lande og befolkninger forholder sig til den dødelige smittende virus. Når PENGE synes at være mere værd end menneskeliv dør mange.

Drømmetydning.
Jeg læste ovenstående artikel og faldt i søvn.
Herefter drømte jeg en drøm. Det vil sige drømmen var et mareridt.
I gymnasiet læste jeg en novelle. Siden blev den filmatiseret.
Det første ord jeg tænkte da jeg vågnede var Oradour-sur-Glane.

Den 10. juni 1944 blev landsbyen Oradour-sur-Glane i Haute-Vienne i det nazi-besatte Frankrig ødelagt, da 642 af dens indbyggere, inklusive ikke-stridende kvinder og børn, blev massakreret af et tysk Waffen-SS-selskab.

Byen blev ramt af en usynlig fjende.

Da Danmark blev ramt af covid 19 og Mette Frederiksen lukkede landet ned talte hun on “en usynlig fjende”.

Umiddelbart før jeg faldt i søvn lyttede jeg på tv på soldaten Jacob Ellemann formand for Venstre. Han frygter ikke Mette Frederiksens usynlige fjende. Han har været udsendt som soldat. Hvad han så til krigen ved jeg ikke. Men han udviser ingen frygt, ingen angst, ingen respekt for krigens rædsler. Han siger: lad os bare lukke op og lukke fjenden ind. Så tager vi kampen derfra. Så lukker vi nemlig bare landet, regionen, kommunen, byen ned igen. Og tager den derfra!

Tænk hvis de kunne have gjort det samme i Oradour-sur-Glane!

Overdødeligheden i Danmark under coronaen svarer til ca. tre Oradour-sur-Glane massakrer.
Overdødeligheden i Sverige svarer til ca. tyve Oradour-sur-Glane massakrer.
Overdødeligheden i USA svarer til ca. 1000 Oradour-sur-Glane massakrer.

Den nye amerikanske præsident mindedes med respekt i sidste uge den halve million amerikanere, der inden for et år var døde af corona-viruset. Flere mennesker end amerikanske soldater der døde samlet under de tre krige 1. Verdenskrig, 2. Verdenskrig og Vietnamkrigen.

Kære Jacob Ellemann. Du er soldat. Mette Frederiksen har studeret levevilkår i Afrika. Måske I to i fællesskab skulle udvise lidt mere respekt for verdenshistorien og vores amerikanske venner, der under 2. Verdenskrig befriede os fra Oradour-sur-Glanes usynlige fjende. Den samme fjende som besatte os i fem forbandede år.

Hvis de danskere der er døde af covid 19 og nu snart også af B 117 skulle modtages i militærlufthavnen i Karup i kister og med soldaterhonnør og Dannebrogsflag ovenpå, ville hr. Jacob Ellemanns pibe snart få en anden lyd. Hvornår kommer den dag på året, hvor vi danskere mindes de døde fra corona-viruset. Ligesom de udsendte danske soldater har deres dag??? En gang om året.

Præsident Joe Biden kender døden, har respekt for døden, og mindes med respekt de døde.
I USA er en stor del af den halve million der døde af coronaen reelt ofre for det uduelige amerikanske demokrati.
Danske politikere og mediefolk har i fire år nedgjort præsident Donald Trump. Alle partiledere fra højre til venstre. Alle tv-kanaler fra DR til TV2. Alle.

Her på Danmarks befrielsesdag fra covid 19 fortæller statsminister fru Mette Frederiksen at den nye mutation B117 er ligeglad med om soldaten er rød eller blå. Viruset tar dig alligevel.

En fælles fjende! Nu ikke usynlig længere. Over 2000 danskere er døde. Men for soldaten Jacob Ellemann forekommer fjenden fortsat usynlig!

Således at generalerne slås. Hærchefen nedgøres. Og kaldes ikke engang en hærchef.

Alt imens kæmper sygeplejersker rundt om på de danske Jutlandia hospitaler for at få de nye B 117 patienter til at overleve. I hver uge i april henved 600-900 anslået af militæreksperter. Antallet svarer til en ugentlig Oradour-sur-Glane massakre. Men overraskende nok overlever de fleste!

Hvilken fantastisk soldat.
Hvilke fantastiske Jutlandia sygeplejersker.
De blev fejret som helte.

Citat:
“Ordren fra FN lød på at redde liv og få de lettest sårede soldater på benene hurtigst muligt, så de kunne vende tilbage til fronten. Kun få af danskerne havde erfaring med krigsskader, men lærte hurtigt af kollegerne på to amerikanske hospitalsskibe. Her fik de bl.a. forklaret, at skudsår skulle stå åbne i flere dage, og de lærte at transplantere blodårer og behandle patienter uden nyrefunktion med dialyse. Ud af næsten 5.000 indlagte patienter mistede besætningen på Jutlandia blot 29. Lidt af et mirakel, når man læser fra Gyde Rudbecks dagbog.”

I mit mareridt løb de døende brændende rundt! Mænd, kvinder og børn! Jeg så bare på! Som var det TV2 news!

Kære Mette og Jacob. I er begge drømmetydere for alle vi danskere. I sætter tal op på alt muligt som I forestiller jer. I får eksperter til at lave beregninger. Vestkysten er fyldt med bunkers som den usynlige fjende aldrig fik brug for og dog? Den muterede engelske soldat gik i land i Normandiet, hvor landgangen er allersværest. En muteret engelsk mutation der bar Churchills vilje, tro på folket, og havde vovemod. Sammen med amerikanerne kæmpede de britiske soldater. De vandt. Vi blev befriet. Amerikanerne sendte os senere Marshall-hjælpen, der reelt blev starten på vores velfærdssystem.

Denne gang kan vi muligvis befri os selv. Befri vores syge og gamle, befri de unge, befri børnene, befri de arbejdsløse, befri de gældsramte, befri Danmark. Befri Danmark fra coronavirusserne!

Men det kræver at soldaten og sygeplejersken står sammen! Igen!

Det var i 2020 eller cirka der omkring
Da der var krig mod corona
Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring
For der var krig mod corona

Kim Larsen fik for en stund danskerne til at glemme verdenshistorien!
Glemme at vi er en del af den store globaliserede verden!

Spørgsmålet er om den dag nogensinde igen vil komme hvor 50.000 ellevilde teenagere, unge og gamle igen kan stå og skråle med på den samme melodi!

Mette og Jacob kan ikke finde melodien! Men måske hvis de starter med at nynne! Måske børn, teenagere, forældre og gamle pensionister igen kunne lulles i søvn...

Uden mareridt om Oradour-sur-Glane!

Tænk at Mai Villadsen fra Enhedslisten forekommer at være Folketingets mest troværdige politiker...

Et mareridt for en Venstremand!

Og sendte et hospitalsskib til ...
Og sendte Marshall-hjælp retur til USA. Til at opbygge et amerikansk velfærdssamfund!

I Danmark vil vi så gerne være foregangsmænd og kvinder.
Make Denmark small again!
Genfind den fælles melodi! Nyn! Og sov godt! Sweet Dreams!

Coronatallene er ikke faldende med stigende. Landet har brug for VACCINER og VACCINATIONER hurtigst muligt. Det kan ikke gå for stærkt. Måske udvide og ty til russiske og kinesiske vacciner. Eller EGEN vaccineproduktion. Hvor er kreativiteten blevet af ? Det er fuldkommen tåbeligt at så godt som alt skal gå via EU. Er der tid til NØL i den situation landet og verden står i ? Virus ER derude.Tro ikke andet. Se blot på Frankrig der igen må lige under for tiltagende smitte. Snart kommer vi til at opleve en 3 bølge. Og flere og flere mutationer. Vi har kun en EFFEKTIV vaccine at klamre os til såfremt vi skal gøre os spinkelt håb om at slippe ud af CORONAHELVEDET. Ikke sært hvis folk er deprimerede.

Annonce