Annonce

Rygeforbud er et unødvendigt indgreb i folks frie valg

Rygning har en stor anpart i flere tusind dødsfald årligt i Danmark. Til trods for det skal individets frihed veje tungere end regeringens politik, mener debattør.
I løbet af de seneste to årtier er det med lov blevet ulovligt at ryge i den offentlig transport, på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutioner.

Færre ryger og færre unge begynder at ryge, men et utal af ældre og midaldrende danskere ryger stadigvæk til dagligt. Den socialdemokratiske regerings forslag om forbud mod at alle unge født efter 2010 kan købe cigaretter, er et forsøg på at forcere skabelsen af den første røgfrie generation.

Forbud kan være et yderst effektivt middel til at opnå samfundsforandringer både på kort og langsigtet plan.

I dette scenarie kunne det meget vel skabe en røgfri generation, men det skal være friheden til ikke at ryge, som skal være det bærende element og ikke forbud i et vestligt frit samfund.

Folks eget ansvar

Rygere er efterhånden blevet en truet dyreart. Det seneste årti har rygning mistet sin kultstatus i samfundet og har ikke længere højstatus.

Jeg frygter, at et forbud vil ligestille cigaretter med hash i fremtiden. Ulovligt, men let tilgængeligt for de fleste.

Jeg ønsker ikke for min søn at han begynder at ryge, når han er gammel nok. Men at fratage ham muligheden og den rettighed til at træffe et selvstændigt valg er i min optik en bjørnetjeneste.

Som forældre skal vi danne og uddanne vores børn til at træffe selvstændige beslutninger.

Hæv prisen til niveau, hvor unge prioriterer at spendere deres penge i byen og på studiebøger.

Min egen dannelse er et resultat af alle de fejl og erfaringer jeg har gjort mig.

Jeg har røget i en periode, men det var smerten som skar igennem mine lunger på hver løbetur, som fik mig til at kvitte smøgerne. Det er ikke statens ansvar at sætte grænser, men derimod individets eget.

Forslag: 150 kroner for en pakke

Vores naboland Norge har haft succes med at nedbringe antallet af rygere ved at hæve cigaretpriserne.

I Danmark er cigaretprisen hævet til 60 kroner for en pakke. Som førstehåndsvidne på universitetet kan jeg bekræfte at prisen ikke afskrækker studerende på SU.

En pris på 150 kroner eller mere vil i højere grad få den enkelte forbruger til at overveje cigaretkøbet og medvirke til at sænke det daglige indtag. Hæv prisen til niveau, hvor unge prioriterer at spendere deres penge i byen og på studiebøger. Alt andet end forbud.

Spørgsmålet er: Hvor sætter vi grænsen for statens indflydelse på borgerens dagligdag? Dette er et sørgeligt eksempel, hvor staten bevæger sig langt forbi grænsen.

Adam El-Matari er historiestuderende på Aalborg Universitet med sidefag i dansk.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

“Hæv prisen til niveau, hvor unge prioriterer at spendere deres penge i byen og på studiebøger. Alt andet end forbud.”

Fint for folk der har evnen “at prioritere”.

Værre for alle der bruger smøger som et nødvendigt billigt og receptfrit narkotikum, der sparer titusinder for depression, mindreværdsfølelse, flugt fra hverdagen og fedme som følge af smøgernes mulige erstatning i kraft af slik, alkohol, flødechokolade, overspisning, osv.

En forsøgsperiode ville være langt at foretrække i forbindelse med et smøg-paradigmeskift!

Trangen til smøger ligger i generne, snarere end i miljøet.

Danske spil kender problematiken! Men ludomani er endnu ikke forbudt i Danmark! Selv om familier går fra hus og hjem og småbørnsfamilier skilles!

Om smøgforbudet også skal gælde flygtningebørn fra Ukraine, stiller problemet i et nødvendigt forstørrelsesglas!

Smøger og menneskets reaktionsmønstre på hverdagens genvordigheder udgør et interessant studie!

I forhold til psykologers beskrivelser af nutidens unge menneskers udfordringer, er det overraskende at ikke endnu flere unge ryger!

De lange skoledages kedsommeligheder har formodentlig fået endnu flere 9. klasser til at ryge end mulige kortere skoledage.

Tid til forældre. Tid til sport! Tid til egne lektier! Tid til venner! Tid til sociale medier!

Reduktion i en eller flere af ovenstående vil formodentlig øge antallet af daglige smøger!

Kedsommelighed og stress er hovedårsagen til at voksne skruer op for forbruget af smøger!

Hverdagens indretning for børn og unge er formodentlig den afgørende parameter for forbrug af smøger.

Al reklame for cigaretter er selvfølgelig skadelig. Men det er jo gammel viden!

Jeg begyndte at ryge som 18 årig. Det tog mig 32 år at få holdt op med det. Afslutningen da jeg endelig fik holdt op var jeg blev ramt af en depression. Det var jeg ikke forberedt på. Jeg er enig i at rygning er et stærkt psykofarmakas, dog er jeg sikker på jeg havde været bedre stillet ved aldrig at have begyndt på at ryge.

I dag er jeg en glad forhenværende ryger på 68 år.
Min erklæring er at jeg vil fremover fra jeg holdt med at ryge og fortsat resten af livet, vil være en hensynsfuld forhenværende rygere. Jeg er aldrig fordømmende over for rygere blot lidt humor. Rygere har det jo svært nok, de ønsker alle de aldrig var begyndt på rygning.

Nikotin er mere vanedannende end heroin. Så selv om dette forslag måske kan afholde et par unge mennesker fra at begynde på at ryge, vil det helt sikkert også medføre, at en hel masse ældre mennesker, især os pensionister, vil blive kriminelle. For hvis valget står mellem at bruge sine penge på smøger eller på mad, vil mange af os vælge smøgerne. Den mad, som vi så ikke længere har råd til, vil vi i stedet stjæle fra supermarkederne.

Dette er ikke en trussel, men en konstatering. Så med mindre regeringen er villig til at indføre en ordning, hvor afhængige pensionister kan få udleveret statsnikotin, ligesom heroinnarkomaner får udleveret statsheroin, vil en markant hævelse af prisen på tobak blot medføre en bølge af kriminalitet blandt især ældre rygere.

Man kunne også bare sætte alle rygere i fængsel, det vil spare politiet for en masse arbejde, og så kan Danmark indtage pladsen som foregangsland for den omvendte totalitarisme, der lige så stille er ved at blive normaliseret i den vestlige verden.

Ordet "sundhedsfascisme" var altid ment som en joke, men med dette forslag er ordet blevet et rammende og præcist udtryk for virkeligheden.

Ikke for at underkende rygningens skadelige virkninger, men skulle politikerne ikke tage at beskæftige sig mere intenst med de fatale de problemer, som den enkelte ikke har megen indflydelse på, men som er ved at ødelægge livsgrundlaget for vores eksistens på planeten.
Læs her om de ni planetære grænser for hvor meget menneskene kan belaste økosystemet.
https://videnskab.dk/naturvidenskab/advarsel-jorden-kan-ikke-holde-til-m...