S: Danmark skal være dygtigere, rigere og mere retfærdigt

Socialdemokraterne vil møde op til de kommende forhandlinger med forslag om mere opkvalificering, gang i væksten og en styrkelse af velfærden. Til gengæld er der ikke råd til skattelettelser, lød det i dag fra finansordfører Benny Engelbrecht.
Folketinget behandlede i dag for første gang regeringen forslag til finanslov for 2017 (L192). Socialdemokraternes finansordfører, Benny Engelbrecht, gjorde det i sin ordførertale klart, at partiet vil møde op til de kommende forhandlinger om finanslov og 2025-plan med tre klare prioriteringer: Danmark skal være dygtigere, rigere og mere retfærdigt.

Det vil ifølge det socialdemokratiske finansordfører svare på de spørgsmål, som Danmark står over for. Derimod ser han ikke nogen grund til at bruge mange milliarder kroner på at sænke skatten, sådan som regeringen lægger op til:

”Jeg har stadig til gode at høre, hvilke udfordringer regeringen forestiller sig, den løse med topskattelettelser. Det bliver ikke mangel på kvalificeret arbejdskraft eller den pressede velfærd eller den haltende produktivitet eller det skævvredne Danmark regeringen vil hjælpe, tværtimod.”

Medarbejdere skal opkvalificeres
I stedet vil socialdemokraterne under overskrifterne ”dygtigere, rigere og mere retfærdigt” satse på opkvalificering, bedre rammer for erhvervslivet og styrket velfærd i årene frem mod 2025.

Det første hovedspor handler om at sikre bedre uddannelse og tackle den udfordring der allerede nu ligger i, at virksomheder har problemer med at skaffe den rette, veluddannede arbejdskraft:

”Konkret handler det om at sikre et dygtigere Danmark, hvor vi har en højere produktivitet. Vi har haltet bagefter i over femten år. Socialdemokratiet har fremlagt vores forslag til en opkvalificeringsreform, som skal sikre at flere går fra ufaglært til faglært, og at virksomhederne kan finde de dygtige medarbejdere, de mangler.”

Et andet hovedspor for socialdemokraterne er at tackle den sløje vækst og produktivitet. Her fremlagde Socialdemokratiet sidste måned en række forslag, som partiet nu vil tage med til forhandlingsbordet:

”Vi vil et rigere Danmark, hvor vores virksomheder skaber nye arbejdspladser, og alle, uanset postnummer, nyder godt af voksende velstand. Derfor vil Socialdemokratiet gennemføre en vækstreform, hvor vi giver virksomhederne bedre rammevilkår, så de kan klare sig i den globale konkurrence. Ved at investere i vores virksomheder, ved at styrke iværksætteri, ved at give adgang til ansvarlig kapital og ved at skabe bedre muligheder moderniseringer og teknologisk udvikling skaber vi vækst og arbejdspladser.”

Som et tredje hovedspor vil partiet prioritere en styrkelse af velfærden i årene fremover, hvor de offentlige budgetter ser ud til at blive presset af flere ældre og flere flygtninge:

”Vi vil et mere retfærdigt Danmark, hvor alle danskere er sikret muligheden for et godt liv. Derfor skal vi styrke velfærden og sikre en velfungerende offentlig sektor, god ældrepleje, sundhedsbehandling i verdensklasse og gode uddannelser. Det er en forudsætning for at vi kan opretholde vores velstand – og en forudsætning for at vi har frihed til at skabe det liv, vi ønsker at leve.”

Drop planerne om lavere skat
Ifølge Benny Engelbrecht kan de tre områder alle prioriteres inden for det nuværende økonomiske råderum på cirka 40 milliarder kroner i 2025. Det er derfor hverken nødvendigt at hæve pensionsalderen eller skære i SU’en, lød det fra den socialdemokratiske ordfører. Men det kræver, at regeringen er parat til at opgive planerne om at sænke skatten, herunder topskatten:

”Vi mener ikke, at dansk økonomi har brug for en dyr personskattereform. Hvis vi fravælger dyre personskattelettelser, særligt lettelser i topskatten, så forsvinder behovet for eksempelvis regeringens forslag om at skære ned i SU’en og hæve pensionsalderen for danskerne i 50’erne, der allerede er nedslidte. Lad os koncentrere os om at prioritere råderummet på knap 40 milliarder kroner på at løse de reelle udfordringer vi står over for, frem for at forringe pensionsalderen for at finansiere topskattelettelser.”

Ifølge Benny Engelbrecht er spørgsmålet om lavere topskat blevet nærmest et ”religiøst kald” for Liberal Alliance. Med direkte henvisning til Anders Samuelsen gjorde han det derfor klart, at Socialdemokratiet ikke ser noget behov for at hjælpe LA-formanden med at komme ned fra det træ, han selv er kravlet op i:

”Vi har ikke tænkt os at lave en aftale, som alene har til formål at sørge for, at et vist sæt stålsatte øjne kan blinke igen. Og da slet ikke, at det er den studerende der skal betale med sin SU, eller Hanne på fabriksgulvet der skal arbejde et halvt år mere, for at det kan lade sig gøre.”

Debatten om regeringens forslag til finanslov fortsætter dagen igennem i Folketinget og kan føles på Folketingets TV-kanal.


placeholder

Annonce