S: Det skal være lettere for SOSU’er at få psykisk syge indlagt

SOSU’ernes anbefaling om at få indlagt en psykisk syg fra et kommunalt bosted skal ikke så let kunne tilsidesættes af vagtlægen, foreslår Socialdemokratiet, der også ønsker at oprette en ny institutionsform for psykisk syge.
Der har længe været mere end bare almindelig utryghed blandt medarbejderne på de kommunale bosteder for psykisk syge. Voldelige psykisk syge, der ikke har kunnet indlægges på de psykiatriske hospitaler har betydet, at der har været flere episoder med overfald på personalet på de kommunale botilbud til psykisk syge.

I marts gik det helt galt, da en 57-årig SOSU-assistent på det kommunale bosted Lindegården i Roskilde blev stukket ned og dræbt af en 30-årig psykisk syg beboer. Og så sent som for to dage siden, gik en ung mand amok på personalet på en institution i Tappernøje på Sydsjælland.

Mere magt til SOSU'erne
Problemerne med de mange overfald og den store usikkerhed for medarbejderne på de kommunale bosteder skal løses, hvis det står til Socialdemokratiet. En del af løsningen er ifølge Socialdemokratiet at give SOSU’erne mere magt over, hvorvidt en beboer på bostedet skal indlægges. Som det er i dag er det alt for let for vagtlægen at afvise at indlægge en psykisk syg beboer, siger Socialdemokratiets socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil til avisen.dk

For fremtiden ønsker Socialdemokratiet, at vagtlægen skal give en eksplicit begrundelse til bostedets leder, hvis de ikke efterkommer anbefalingen fra bostedets personale om en indlæggelse. Samtidig skal der oprettes en ny melleminstitution til borgere, der ikke er syge nok til indlæggelse på de psykiatriske hospitaler, men er for syge til de kommunale bosteder.

Det sidste forslag minder til forveksling om det forslag, Kommunernes Landsforening tidligere er kommet med – dog er fokus rykket fra, hvor ”farlig” patienten er, til hvor syg patienten er, præcis som vi tidligere har efterlyst her på Netavisen Pio.

Samtidig understreger socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil på Facebook, at flere sengepladser på de psykiatriske hospitaler vil være et af Socialdemokratiets hovedkrav ved de kommende satspuljeforhandlinger, der skal fordele penge til sociale og sundhedsmæssige initiativer for samfundets svageste.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


Kommentarer fra Facebook