S ”dybt uenig” i nedskæringer på Arbejdstilsynet

Socialdemokratiet var på dagens samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg dybt kritiske over for regeringens planer om at skære i Arbejdstilsynet.
”Der er vi bare politisk uenige”. Sådan lyder det fra den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, da Netavisen Pio fanger ham umiddelbart efter tirsdagens samråd i Folketingets beskæftigelsesudvalg. Her skulle beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen overfor udvalget redegøre for regeringens planer om at skære i Arbejdstilsynets bevillinger, hvilket er en konsekvens af regeringens finanslovsforslag.

Med finanslovsforslaget lægges der de kommende år op til at spare i alt 200 stillinger væk i Arbejdstilsynet, og det kan få store konsekvenser for tilsynets mulighed for at føre effektiv kontrol med arbejdsmiljøet på de danske arbejdspladser, frygter både oppositionen og fagbevægelsen.

”Regeringen taler så meget om, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet. Men forudsætningen for at folk kan arbejde, er jo, at der er et ordentligt arbejdsmiljø, så de ikke bliver slidt ned. Derfor er det utrolig uklogt at spare på Arbejdstilsynet”, mener Leif Lahn Jensen.

Lægger op til at fyre hver fjerde medarbejder
Som tidligere fortalt på Netavisen Pio, så lægger regeringens forslag til finanslov for 2018 op til at fortsætte nedskæringerne i Arbejdstilsynet. Siden 2015 er omkring 70 årsværk forsvundet, og det fremgår af finanslovsforslaget, at yderligere 24 årsværk vil forsvinde næste år, hvis der ikke tilføres flere midler.

Nedskæringerne fortsætter år for år frem til 2021, hvor Arbejdstilsynet står til at miste knap 200 årsværk, eller mere end hver fjerde i forhold til 2015, fremgår det af regeringens finanslovsudspil. Det svarer til 28 procent, altså mere end hver fjerde medarbejder.


Kilde: Forsalg til Finanslov 2018, § 17.21.01.

Nedskæringerne i Arbejdstilsynet skyldes blandt andet, at en del af Arbejdstilsynets er finansieret gennem midlertidige puljer, som regeringen lægger op til ikke at forlænge.

Færre kontrolbesøg hos virksomhederne
På dagens samråd gentog ministeren, at det er vigtigt for regeringen at sikre et effektivt tilsyn med arbejdsmiljøet, både af hensyn til den enkelte medarbejder og af hensyn til at sikre lige konkurrence mellem virksomhederne. Han medgav også, at dele af indsatsen hidtil ikke har været god nok, og at der er behov for at sikre en bedre indsats.

Men de mange fine ord om at gøre noget for arbejdsmiljøet står i skarp kontrast til den politik, regeringen har lagt frem, mener Leif Lahn Jensen: ”Ministeren har hele tiden sagt, at han vil gøre noget for arbejdsmiljøet, og han taler om, at Arbejdstilsynet har en stor og vigtig myndighedsopgave. Men med den anden hånd sparer han så 19,5 millioner kroner på indsatsen til næste år. Her er jeg dybt uenig”, lyder det fra den socialdemokratiske ordfører.

Leif Lahn Jensen konstaterede blandt andet, at ”på grund af besparelser står arbejdstilsynet tilbage om en svækket tilsynsmyndighed”. Beskæftigelsesministeren anerkendte da også, at de seneste års nedskæringer helt konkret har betydet, at Arbejdstilsynet gennemfører færre kontrolbesøg blandt virksomheder for at sikre, at arbejdsmiljøet er i orden.

”Det er korrekt at antallet af tilsynsbesøg er faldet fra 2015 til 2016, og ressourcerne har selvfølgelig en betydning for aktivitetsniveauet.” Han mente dog samtidig, at en del af faldet skal ses i lyset af, at Arbejdstilsynet i dag i højere grad målretter sine besøg mod de virksomheder, hvor der er størst risiko for problemer med arbejdsmiljøet.

DF kan blokere nedskæringer
På samrådet bad Leif Lahn Jensen beskæftigelsesministeren bekræfte, at der kommer til at ske nedskæringer på finansloven. Det var Troels Lund Poulsen dog ikke meget for:

”Hvordan et eventuelt niveau vil se ud for Arbejdstilsynet, det kan jeg jo først sige noget endeligt om når finansloven er på plads”. Heller ikke fremskrivningen til 2021, som ellers fremgår af regeringens eget finanslovsforslag, ønskede ministeren at forholde sig til: ”Det er jo ikke fire- eller femårsplaner, vi arbejder med”, lød det fra Troels Lund Poulsen med henvisning til de berygtede sovjetiske femårsplaner.

Troels Lund Poulsen henviste til, at regeringen i finanslovsforslaget har afsat en forhandlingsreserve på 2,5 milliarder kroner, som blandt andet kan gå til at sikre ”ordnede forhold på arbejdsmarkedet”, som eksempelvis kunne være en styrkelse af Arbejdstilsynet. Forhandlingsreserven skal dog også betale for højt profilerede områder som politi og forsvar, hvor der er bred enighed om, at der skal tilføres flere penge.

Den socialdemokratiske ordfører mener, at bolden nu ligger hos Dansk Folkeparti. Partiet har indtil nu fastholdt, at der ikke bør skæres ned på Arbejdstilsynet, og den indstilling håber den socialdemokratiske ordfører partiet vil huske under de kommende forhandlinger om skat og finanslov:

”Vi kommer jo nok ikke til at sidde med ved bordet, når der skal forhandles finanslov. Men det gør Dansk Folkeparti, og de kan sige nej til de her nedskæringer og sørge for, at pengene bruges på at sikre Arbejdstilsynet, frem for på skattelettelser”, mener den socialdemokratiske ordfører.

Afventer ikke ekspertudvalgs anbefalinger
Hvad angår de mere langsigtede overvejelser om, at indføre faste bevillinger som erstatning for de midlertidige bevillinger, så henviste Troels Lund Poulsen gang på gang til et ekspertudvalg, der skal gentænke arbejdsmiljøindsatsen, herunder Arbejdstilsynets rolle.

Ekspertudvalget blev nedsat i foråret med deltagelse af eksperter, arbejdsmarkedets parter og med den tidligere socialdemokratiske finansminister Pia Gjellerup som formand.

”Jeg er helt indstillet på, at forhandle en mere fast ramme, som gør, at man har en længere horisont. Også for nogle af de indsatser, som i dag har en midlertidig bevilling. Men jeg gør det altså først, når jeg kender ekspertudvalgets anbefalinger”, sagde han blandt andet.

Leif Lahn Jensen bakker op om, at man afventer udvalgets anbefalinger. Men Troels Lund Poulsen lægger netop ikke op til at fastholde status quo når han vil skære ned, påpeger han:

”Vi er også meget tilfredse med, at der er blevet nedsat et ekspertudvalg, og det er fornuftigt nok at afvente udvalgets anbefalinger. Men det er jo netop ikke det, der sker nu. Regeringen tilfører færre penge til Arbejdstilsynet, inden den kender ekspertudvalgets anbefalinger. Så her synes jeg virkelig, at han har en dårlig sag”.

LO: ”Absurd” at skære ned
Socialdemokraterne på Christiansborg er ikke de eneste, der er kritiske over for nedskæringerne. Også i fagbevægelsen er der dyb bekymring over udviklingen, som man frygter, vil ramme medarbejderne i form af dårligere arbejdsmiljø.

LO’s næstformand Morten Skov Christiansen kaldte for nylig i et interview med Netavisen Pio for ”absurd”, at der bliver skåret ned på Arbejdstilsynet, og pegede på, at det allerede har haft konsekvenser i form af færre udstedte påbud til virksomhederne:

”Fra 2015 til 2016 blev der givet 10 procent færre påbud til virksomhederne. Det er en klokkeklar konsekvens af nedskæringerne i Arbejdstilsynet, for vi ved fra undersøgelser, at arbejdsmiljøet er ikke blevet bedre de seneste år”, fortalte Morten Skov Christiansen.


placeholder

Annonce