S efter afrikansk kritik: Vi løber ikke fra vores ansvar

Sammenslutning af afrikanske lande kritiserer dansk plan om at oprette asylcenter uden for EU.
Foto: Rwandas ministerium for udenrigsanliggender og internationalt samarbejde
Daværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) underskrev to samarbejdsaftaler med Rwanda i 2021
Den Afrikanske Union, der er en slags EU for de afrikanske lande, "fordømmer på det kraftigste", at Folketinget i juni vedtog en lov, som vil gøre det juridisk muligt at oprette modtagecentre til dansk asylbehandling uden for EU.

I en pressemeddelelse fra organisationen lyder det, at organisationen i "de stærkeste mulige termer" fordømmer den danske lovgivning.

Organisationen mener, at Danmark løber fra sit internationale ansvar og ikke lever op til sine internationale forpligtelser.

"Den Afrikanske Union betragter denne lov med den største bekymring," står der i pressemeddelelsen fra unionens kontor for sundhed, humanitære sager og social udvikling, som blandt andet kalder planerne om modtagecentre udenfor EU for ”bekymrende og uacceptabelt”.

Organisationen mener, at forsøg på at dæmme op for migrationen fra Afrika til Europa er udtryk for "xenophobi" - altså fremmedhad.

Danmark har lagt følere ud til flere afrikanske lande om at oprette et modtagecenter, mest konkret hos det østafrikanske land, Rwanda.

S-ordfører: Nuværende system tilgodeser menneskesmuglere

Socialdemokratiet lytter, ifølge partiets udlændingeordfører, til kritikken fra Den Afrikanske Union:

"Vi har ingen ambition om at løbe fra vores internationale ansvar og forpligtelser over for verdens fattigste. Vi har i år afsat 350 millioner kroner mere til at hjælpe verdens flygtninge og vores ambition er at hæve det beløb i de kommende år," siger partiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund til Netavisen Pio.

Trods kritikken fastholder han, at det nuværende asylsystem ikke fungerer:

"Vi mener samtidig at det nuværende asylsystem er forkert, fordi det tilgodeser menneskesmuglerne og dem med de fleste ressourcer, mens verdens dårligst stillede flygtninge får lov at sejle deres egen sø.”

"Samtidig bruger vi alt for mange penge og ressourcer på at behandle asylsager vedrørende folk, som får afslag, fordi de reelt ikke er flygtninge. De penge kunne vi have brugt på at hjælpe i flygtningelejrene - ikke mindst i Afrika - blandt nogle af verdens fattigste og mest udsatte mennesker, som mangler mad, vand, medicin og sanitet."

Den Afrikanske Union, som har 55 medlemslande fra det afrikanske kontinent, har eksisteret siden 2002. Organisationen har hovedkvarter i Addis Abeba i Etiopien.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

""Vi har ingen ambition om at løbe fra vores internationale ansvar og forpligtelser over for verdens fattigste."

Hvornår tager regeringerne i de fattige afrikanske lande ansvar for deres egne befolkninger??? Så de ikke i stort tal flygter mod europa.
De har fået hjælp i hoved og r.. gennem årtier, hvilket bl.a. har mindsket spædbørnsdødeligheden. Men det har ikke medført at deres fødes færre børn.

For hver afrikaner det lykkes at komme til / få ophold i europa trigger det at 10 tager afsted.
Send dem nu for h...... tilbage og send et signal om at vi IKKE ønsker at blive med at løse deres selvskabte problemer. Og så glemmer vi lige et øjeblik den kriminalitet som disse 'flygtninge' udøver.

Se min kommentar 7 august,

Ingen "flygter" til Danmark fra noget afrikansk land uden først at have rejst gennem talrige andre sikre lande. Den Afrikanske Union udskammer os dermed reelt for ikke at give hvem som helst retten til at indvandre til Danmark. Og det er jo fuldstændig bizart at mene, vi har grund til at skamme os over det.

Interessant at de afrikanske lande siger fra overfor den socialdemokratiske øvelse, der reelt handler om at placere "aben" på afrikanernes skuldre...
De fleste afrikanske lande har været underlagt de europæiske lande som kolonier i flere hundrede år, hvor de hvide de facto udnyttede både mennesker og ressourcer. Adskillige af de afrikanske lande er opstået indenfor de seneste årtier som selvstændige stater - men er langt fra færdigudviklet som demokratier i europæisk forstand.
Selv Danmark har haft kolonier i Afrika - bl.a. Elfenbenskysten, dele af det nuværende Ghana og Nigeria og Benin.
Vi skylder de afrikanske folk ikke at lægge endnu en byrde på deres skuldre - og tanken om at etablere asylcentre/flygtningelejre i Afrika er ligeså begavet som at mene, at månen er lavet af gul ost.
Rasmus Stoklund fremsætter endnu en gang en gang lirum-larum om, hvor gode og renfærdige vi er her til lands.
Jeg er ikke længere stolt af at være dansk - endsige socialdemokrat. Syrien-børnene, Moirallejren - hjemsendelse af syriske flygtninge til Assads diktatur og terror, eller manglen på at hjælpe/redde de mange afganere, som igennem årevis har hjulpet os, mens vi dyrkere krigen i landet. Nej, Den Afrikanske Union har desværre mere end almindelig ret i deres kritik. Og vi burde tage bestik af den - og stikke piben ind.
Løsningerne kommer ikke af sig selv eller ved at lukke grænsen. Og 350 millioner i ulandsbistand svarer til at give alle folkepensionister en krone mere i pension - for dernæst at klappe i hænderne og mene, at nu er den befolkningsgruppe hjulet med en synlig reallønsfremgang.

Du springer let og elegant over, om pengene i de afrikanske lande fordeles retfærdigt. Der findes store grupper i Afrika der besidder umådelige rigdomme pga. den omfattende korruption og kriminalitet. Det lyder som om du nyder at påtage dig rollen som " den store udplyndrer" Hvis din Radikale indvandrer-politik bliver gennemført, så kan du og dine efterkommere glemme alt om, at leve i et velfærdssamfund. Velfærds-flygtningestrømmen vil ikke aftage før at Europas befolkning er lige så fattige som Afrikas.

"Vi skylder de afrikanske folk ikke at lægge endnu en byrde på deres skuldre".

ER det en byrde at sende afrikanske 'flygtninge' tilbage til afrika / lade dem blive i afrika indtil de får asyl???

Ansvaret for de Danske kolonier i Afrika må da alene ligge hos kongehuset og adlen, da de blev etableret under enevælden af den enevældige konge og adlen/ godsejerne, som brugte "rigdommene" fra kolonierne til at finansiere byggeriet af deres slotte og herregårde. Kolonierne i Afrika blev afhændet efter enevælden var afskaffet og den "nye" grundlov vedtaget i 1849. Demokratiet blev dog først indført ved systemskiftet i 1901 men ikke for alle, kvinder og tyende havde ikke stemmeret den fik de først delvis ved ændringen af grundloven i 1915. Kongehusets indflydelse stoppede i 1920 efter påskekrisen, som opstod fordi Christian den 10 afsatte regeringen Zahle.

Øh. Nej. Det er stadig regenten, der bestemmer.

§ 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

§ 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Ja, selvfølgelig ser de afrikanske lande da gerne, at der er fri adgang til EU. De korrupte afrikanske ledere ser gerne at de fattigste forsvinder ud af landet.

"De korrupte afrikanske ledere ser gerne at de fattigste forsvinder ud af landet".

hans, så bliver der ikke mange tilbage i afrika.

Den Afrikanske Union skulle hellere se at finde løsninger - så de selv tager ansvar for egne borgere. Kom frem med egne forslag til at håndtere egne borgere og indgå i samarbejde om fælles løsninger på eget kontinent. Sæt igang 🌺

Netop, de kunne starte med at rydde op i egne rækker, så folk fik job og levevilkår som gør at de ikke flygter til lande, hvis sprog de ikke kan, hvor de ikke er velkomne, og hvor de blot får et liv som pariaer. For det er jo sandheden. Så skal EU gøre noget, er det at bidrage de rette steder økonomisk så der kommer velstand i de afrikanske lande. De korrupte diktatorer/ ledere, skal der gøres noget ved.

Vi løber ikke fra nogen forpligtelser...
Vi asyl behandler sager, og så er det vel lige meget om vedkommende er i ulandet eller i Danmark...
De korrupte lande i Afrika, skal til at stå ved deres forpligtelser, og sørge for deres befolkninger...
Løsningen er jo nok en opstand mod det korrupte regime, og så er det det der må ske...
Mange afrikanske diktatorer er sat på porten. Den sidste der røg ud af landet, er nok fra Gambia...

Enig i, at de afrikanske lande bærer hovedansvaret for at skabe tålelige livsvilkår for egne borgere.
Vor opgave er at hjælpe dem med at sætte processerne i gang for alvor, så det at flygte til Europa ikke bliver et naturligt ønske eller mål.

Afrika er - trods mange naturrigdomme - verdens fattigste kontinent.

Årsagerne er mange og ikke alle er lige sympatiske. Borgerkrige eller stammekrige stortrives overalt på kontinentet.

Diktatorer sidder i årevis indtil de væltes og ny kommer til.

Selvfølgelig skal vi have skabt et system, hvor det at flygte fra fattigdom og udnyttelse ikke er en option.

At forbedre levevilkårene på alle planer må være målsætningen - lokalt og internationalt.

Nigeria er Afrikas folkerigeste nation med omkring 200 mill. indbyggere og masser af interne stridigheder og ikke mindst korruption. Landet kan dårligt brødføde de mange - og ifølge fremtidsforskerne, så vil landets befolkningstal eksplodere de kommende årtier og runde 800 millioner - uden at fødevareprodktion eller virksomhedsudviklingen følger med.

De har i den grad brug for en håndsrækning til at få styr på befolkningstilvæksten og jobmulighederne - herunder ikke mindst deres uddannelsessystem, som er mere end ineffektivt.

EU-landene har en særlig opgave i at motivere og lægge pres på de forskellige regimer for at ændre udviklingen.

Den opgave magter de afrikanske lande næppe selv.

På plussiden tæller dog bl.a. lande som Kenya og Tanzania, som gennem en årelang støtte ser ud til at klare sig bedre end mange andre lande i regionen.

Antallet af "flygtninge" herfra er minimal i forhold til lande som f.eks. Nigeria og Ghana.

Afrika er både problemet og en del af løsningen. Det er heri balancen skal findes.

Det var vist godt du fik sovet og kan se lidt mere nuanceret på problematikken. Dette indlæg rummer noget mere fornuft end det første.

Nu må de negerkonger, der er højtuddannede i London og andre tidligere kolonimagter snart selv kunne sørge for deres egne befolkninger, men syndromet fra Danske Bank og lignede financielle institutioner gør, at de samler til huse og lader deres befolkninger sulte, samtidig med, at befolkningerne bliver rendt over ende af Amazon, Google og lignende, også kinesiske guldgravere. Hvornår vil dette stoppe?

Annonce