S efter regerings-næse: Løkke skal forklare sig

Sammen med et stort flertal i Folketingets Fødevareudsalg fastholder Socialdemokraterne, at Lars Løkke skal forklare sin rolle i sagen, hvor et centralt regeringsnotat et blevet tilbageholdt for Folketinget. Notatet advarede om, at regeringens landbrugspakke kan være i strid med EU-reglerne. 
Folketingets Fødevareudvalg har netop vedtaget en skarp kritik, af regeringen, en såkaldt næse. Årsagen er den seneste uges afsløring af, at regeringen tilbageholdt vigtige advarsler fra embedsappreteret for Folketinget i forbindelse med den meget omdiskuterede landsbrugspakke.

I et notat advarede regeringens jurister om, at regeringens beregninger af de kommende års kvælstofudledning måske var lidt for kreative, og derfor kunne bringe Danmark i konflikt med EU-reglerne. Notatet blev forelagt regeringens økonomiudvalg, hvor flere centrale ministre og departementschefer sidder, men advarslerne kom aldrig videre til Folketinget. Det fik i dag konsekvenser for regeringen:

”Et flertal i udvalget (partierne) kritiserer skarpt, at centrale ministre har siddet inde med oplysninger og faglige vurderinger, som ikke med samme ordlyd er tilgået Folketinget. Det er væsentligt og helt centralt, at samme oplysninger tilgår Folketinget, således at Folketingets beslutninger kan træffes på et fuldt oplyst og tilsvarende fagligt og juridisk grundlag, som det der har ligget til grund for regeringens vurderinger.”, hedder det i Fødevareudvalgets kritik af regeringen.

Udover oppositionen støttede også både Dansk Folkeparti og De Konservative næsen til regeringen. Kun Venstre og Liberal Alliance stemte imod.

Løkke må forklare sig over for Folketinget
Men sagen er langt fra slut, fortæller den socialdemokraternes miljø- og fødevareordfører Simon Kollerup til Netavisen Pio. Et flertal i Fødevareudvalget, med Dansk Folkepartis udvalgsformand Pia Adelsteen i spidsen, har nemlig besluttet at klage til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, fordi statsminister Lars Løkke Rasmussen har nægtet at forklare sin rolle i sagen på et samråd i udvalget.

”Som statsminister har Lars Løkke en tilsynspligt over for sine ministre. Når en statsministeren får viden om, at noget er ved at gå skævt, så har han en forpligtigelse til at gribe ind og sige ’stop’. Og vi ved, at de her papirer har været forelagt regeringens økonomiudvalg på et møde, hvor både centrale ministre og statsministerens departementschef var til stede. Derfor må Lars Løkke forklare sin rolle i sagen”, fortæller Simon Kollerup.

Han henviser til, at tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt i 2013 deltog i et samråd om sin tilsynspligt i forbindelse med den såkaldte Christiania-sag. Lars Løkke Rasmussen har i anden sammenhæng afvist at møde op i samråd med henvisning til praksis under Thorning, men det argument holder altså ikke i denne omgang, mener Simon Kollerup.

Eksperter undsagde regeringens kvælstofberegninger
Den seneste uro om landbrugspakken begyndte i sidste uge, da Berlingske kunne fortælle, at regeringens centrale økonomiudvalg forud for vedtagelsen af landbrugspakken havde modtaget et notat fra embedsværket, hvor der blev advaret om, at regeringen kunne få problemer med EU, fordi landbrugspakken vil medføre mere kvælstof de kommende år.

Regeringen havde i forbindelse med landbrugspakken forsøgt at dække over de første års øgede udledning af kvælstof ved at medregnede den såkaldte baselineffekt. Det er miljøforbedringer, som skyldes en række tiltag, der intet har med landbrugspakken at gøre. Og ikke nok med det, så valgte regeringen at regne de samlede baselineeffekterne for 2013, 2014 og 2015 med som forbedringer i forhold til 2016.

Dermed kunne regeringen fremstille det som om, at den samlede udledning fra 2015 til 2016 faldt med 526 tons kvælstof, på trods af, at landbrugspakken isoleret set øgede kvælstofudledningen med næsten 2.000 tons fra 2015 til 2016.

Men den regnemetode holdt ikke vand, lød det samstemmende fra syv af landes førende forskere ved en høring på Christiansborg, og embedsværket udtrykte altså også stor betænkelighed om, at regnestykket måske var lige lovlig kreativt:

”Det skal bemærkes, at der kan være risiko for, at EU-kommissionen vil kritisere, at opsparede baselineeffekter fra 2013-2015 modregnes i de midlertidige forringelser, som i 2016 udløses af lempede gødskningsregler”, fremgik det af notatet, som 10. december 2015 blev fremlagt for regeringens Økonomiudvalg.

EU-Kommissionen bekymret for landbrugspakken
Det tumultagtige forløb om landbrugspakken endte som bekendt med, at De Konservative støtten til Eva Kjer Hansen. Partiet valgte dog alligevel at stemme landbrugspakken igennem sammen med den øvrige blå blok.

Men noget kunne tyde på, at embedsmændene havde en pointe. EU-kommissionen har nemlig sendt regeringen en såkaldt pilotskrivelse, fordi Kommissionen er bekymret for, at landbrugspakken har ”øget risikoen for kvælstofforurening i allerede svært forurenede vandområder”. Det kan være første skridt i retning af en retssag mod Danmark for brug på EU-reglerne – netop det, som embedsmændene advarede om.


placeholder

Annonce