S foreslår renovering af den almene boligsektor for 30 milliarder

Regeringen vil renovere utidssvarende lejeboliger i stor stil - og det skal ske meget hurtigt som en del af genopretningen af dansk økonomi
Regeringen foreslår som en del af genopretningen af dansk økonomi, at den almene boligsektor renoveres for hele 30 milliarder kroner.

Socialdemokratiets formand, statsminister Mette Frederiksen, fremlagde forslaget i sin virtuelle 1. maj-tale fredag formiddag:

Gøre noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger

"Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. til at renovere den almene sektor. Med en ekstraordinær indsats allerede i år. Det betyder, at vi kan forbedre lejernes boliger. Gøre noget ved skimmelsvamp og utidssvarende boliger. Det er godt for lejerne. Samtidig kan vi energirenovere. Udskifte oliefyr. Det gavner klimaet. Og de byggeprojekter, der dermed sættes i gang. Det skaber arbejdspladser. Det gavner beskæftigelsen," siger Mette Frederiksen om forslaget i 1. maj-talen.

Brancheorganisationen Dansk Byggeri, der sammen med blandt andet BL - Almene Boliger har foreslået, at anvende de 18,5 milliarder kroner i Landsbyggefonden til omfattende renovering af den almene boligsektor, kvitterer på twitter for regeringens udspil med en thumps up og en bemærkning om, at man er meget spændte på at få udspillet uddybet nærmere.

placeholder

 

Dansk Byggeri: "Meget positivt"

Adm. direktør hos Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, modtager S-udspillet meget positivt:

"Investeringer på 30 milliarder i renovering af de almene boliger, som statsminister Mette Frederiksen lagde op til, vil skabe arbejdspladser i en presset bygge- og anlægsbranche samtidig med, at beboerne i almene boliger over hele landet vil få moderniseret deres boliger og opnå et bedre indeklima. At regeringen lægger op til at sætte ind med en ekstraordinær indsats allerede i år er også meget positivt," udtaler Lars Storr-Hansen, ifølge en pressemeddelese.

En survey fra Dansk Byggeri viser, at 40 procent af bygge- og anlægsvirksomhederne venter, at deres omsætning falder med mere end 20 procent i år som følge af coronakrisen. Derfor er der brug for en hurtig indsats.

Også hos BL - Almene Boliger er der glæde over S-planen:

Godt for beboerne, godt for byggeriet, godt for klimaet! Tak fra os i den almene sektor

"Rigtig godt og vigtigt budskab fra regeringen om, at der skal renoveres for 30 mia. kroner i den almene sektor. Godt for beboerne, godt for byggeriet, godt for klimaet! Tak fra os i den almene sektor. Vi ser frem til videre drøftelser om, hvordan de 30 mia. udmøntes," skriver direktør Bent Madsen fra BL Almene Boliger på twitter.

Mette Frederiksen understreger i sin 1. maj-tale, at "genopretningen af dansk økonomi skal være retfærdig". Og også at genopretningen skal foregå bæredygtigt:

"Af hensyn til klimaet. I stedet for bare at gøre, som vi plejer. Så har vi muligheden for et grønt sporskifte. Vi skal ikke bare kickstarte økonomien. Vi skal også kickstarte klimakampen."

Forhandlingerne og den fortsatte genåbning af Danmark fortsætter fredag.

Ifølge statsminister Mette Frederiksen har regeringen tre pejlemærker for de udspil, som man vil fremlægge under forhandlingerne:

"Det skal være retfærdigt. Det skal være økonomisk ansvarligt. Det skal være grønt."

Arnes tur i år

Mette Frederiksen gentager i sin 1. maj-tale, at valgløftet om tidlig pension til "Arne" kun er forsinket, men ikke aflyst:

Uretfærdighederne er ikke blevet mindre. Det gælder for Arne. Det gælder for tusindvis af andre gode danske lønmodtagere

"Tusindvis af danskere er startet tidligt på arbejdsmarkedet. Gået ud af skolen efter 7., 8. eller 9. klasse. Arbejdet hårdt. Måske om natten. Løftet meget. Mange gange. De har fortjent en værdig tilbagetrækning. Vi gik til valg på at indføre en ret til tidlig pension. Fordi der er mennesker, der ikke bare kan blive ved med at arbejde. Corona-virussen har forsinket vores arbejde. Men kun forsinket. Ikke aflyst. Uretfærdighederne er ikke blevet mindre. Det gælder for Arne. Det gælder for tusindvis af andre gode danske lønmodtagere."

Mette Frederiksen understreger, at det er "regeringens ambition, at en ny ret til tidlig pension bliver forhandlet og vedtaget i år".

Om den fortsatte genåbning og indholdet af den var Mette Frederiksen ikke voldsom meddelsom i sin 1. maj-tale:

"Vi skal genåbne kontrolleret og klogt. I en takt og på en måde, der selvfølgelig er sundhedsmæssigt forsvarlig. Vi vil ikke lade os presse til at gå for hurtigt frem. Hvad der åbner næste gang i fase 2. Og rækkefølgen for hele genåbningen. Det præsenterer vi i næste uge."

Boligminister: 72.000 boliger bliver renoveret

Fredag eftermiddag uddybede boligminister Kaare Dybvad og klimaminister Dan Jørgsensen på et fælles pressemøde regeringens 30 milliarder kroners-renoveringsudspil.

Regeringen vil afsætte 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til grønne renoveringer i den almene boligsektor i perioden 2020-2026. 18 mia. kr. skal gå til en ekstraordinær fremrykning af renoveringsindsatsen, så ventelisten kan blive afviklet hurtigt:

På kort sigt vil 72.000 boliger på venelisten blive renoveret

"Det er den største samlede boligaftale nogensinde, som regeringen her lægger op til. På kort sigt vil 72.000 boliger på venelisten blive renoveret. Samtidig udgør initiativet et væsentligt bidrag til at holde hånden under beskæftigelsen i den svære situation, dansk økonomi står i som følge af coronakrisen," udtaler boligminister Kaare Dybvad Bek ifølge en pressemeddelelse.

Dan Jørgensen understreger, at boligplanen kombinerer genopretningen af Danmark med regeringens grønne ambitioner:

"Vi står med en unik mulighed for at kombinere genopretningen af Danmark med vores grønne ambitioner. Med dette forslag tager vi første skridt i den retning. Vi åbner for investeringer for 30 mia. kr. Rundt om i hele landet bliver der nu mulighed for at udskifte vinduer, isolere bedre eller udskifte oliefyret. Det vil gavne både lejere, beskæftigelsen og ikke mindst klimaet. Renoveringerne giver nemlig både bedre indeklima, lavere varmeregninger til lejerne, flere ordrer i ordrebøgerne hos virksomhederne og mindre CO2," siger klima,- energi og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Regeringen vil nu indkalde Folketingets partier til forhandlinger.

Opdateret kl. 14.15 med citater fra boligministerens og klimaministerens fælles pressemøde


Overordneret om aftalen om renovering af den almene boligsektor

 • Regeringen foreslår, at der afsættes 30 mia. kr. fra Landsbyggefonden til renovering i den almene boligsektor i perioden 2020-2026.
 • Heraf afsættes der 18,4 mia. kr.  til at gennemføre ventelistens projekter hurtigst muligt.

 Grønne tiltag i forslaget:

 • Landsbyggefonden skal fremover også prioritere støtte til sager med energibesparende tiltag sammen med sager, der indeholder udbedring af byggeskader og sunde boliger. I dag prioriteres der efter trangskriteriet, hvor det vurderes, hvilke projekter, der har det mest påtrængende behov. Trang og grønne tiltag skal fremover gå hånd i hånd og vurderingen er, at 85 – 90 % af nye projekter vil indeholde grønne tiltag.

Tre yderligere grønne tiltag:

 1. Der etableres en garantiordning i Landsbyggefonden, som skal garantere for rentable energiinvesteringer for op til yderligere 3 mia. kr. og 30.000 boliger.  Det skal øge incitamentet for beboerne til at foretage energirenoveringer.
 2. Der afsættes en pulje på 50 mio. kr. i alt i 2021-2026 til udskiftning af oliefyr i almene bygninger. Det skal medvirke til, at vi kan udfase stort set alle oliefyr i sektoren.
 3. Pulje på 150 mio. kr. i alt i 2021-2026. i forsøgsmidler til en mere grøn og bæredygtig almen boligsektor bl.a. til forsøg med varmepumper i større bygninger.

CO2 og Energi:

 • Aftalen skønnes at medføre en reduktion op til 50.000 tons CO2, hvilket svarer til 25.000 personers flyrejse t/r Kbh-New York
 • Aftalen forventes at sænke energiforbruget med ca. 500 gigawatt/timer, hvilket svarer til varmeforbruget for 40.000 lejligheder.

Almene boliger og ventelisten:

 • Der er omkring 540.000 almene boliger, og ca. 1 mio. danskere bor i en almen bolig.
 • Der er 453 godkendte projekter på ventelisten, som vedrører 72.000 boliger.
 • Omkring 2/3 af ventelistens projekter vedrører klimaskærmen (facader, tage og vinduer) og vil dermed reducere varmeforbruget.
 • Skønsmæssigt vedrører 1/3 af de renoveringsinvesteringer, som Lands-byggefonden støtter i dag, energibesparende foranstaltninger

Beskæftigelse:

 • I 2020 skønnes forslaget at give 3.300 fuldtidsbeskæftigede og 7.800 i 2021

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Sikke en omgang gylle...
De der har andelsboliger har besluttet at være delvis ejere og som ejer har man købt sig ind i et fællesskab, hvis det har en bagside, så er det bare ærgerligt.
En villaejer vil heller ikke få del i de penge, hvad er forskellen ???

Lejerne har jo til alle tider bidraget til boligejernes skattefradrag, så hvad har du ondt af? I øvrigt er de penge, der står i Landsbyggefondet indbetalt af af boliglejerne og tænkt som en vedligeholdelseskonto. Boligejerne har valgt at sejle i egen sø. Så sejl..

Desværre vil de mange penge til renovering af almene boliger med sikkerhed gå i de forkerte lommer.
De vil ende på chefbordene hvor de aldrig vil komme til at gavne LEJERNE. Boligselskaberne vil stryge pengene og sætte i stand for LEJERNES PENGE. LEJERNE vil blive SORTEPER. Efter renovering vil huslejerne stige,til beløb som jævne danske borgere med minimalløn/lavtløn eller overførselsindkomst aldrig vil kunne betale. Førtidspensionister og folkepensionister der ikke kan modtage boligstøtte vil være LOST. Hvor er det meningen at de svageste grupper i samfundet skal bo ? Ingen steder eller i en papkasse på gaden ?

Ika... Nu er du helt forkert på den, Pengene fra Landsbyggefonden er øremærket til specielle opgaver, hvad enten det er til nybyggeri eller til renovering af bestående byggeri.
De kan ikke bruges til andet !!!
Boligselskaber der ansøger om penge til bestemte opgaver er kontrolleret i hoved og bagdel, der kan ikke laves numre med de penge...

OG DOG

Anders Fog og Lars Løkke lænsede Landsbyggefonden for det der i dag svarer til 30 milliarder kr. penge der var betalt af lejerne i de almene boliger, stjålet...

Så fik vores virksomheder til gengæld skattelettelser for lejernes penge... hvis de borgerlige igen får magt som de har agt, så vil de igen stikke deres snabel ned i de kasser der tilhører lejerne.

Boligydelsen har intet med landsbyggefonden at gøre, det er Udbetaling Danmrk der står for den del...

Lad dog være med at blande ting sammen der ikke har noget med hinanden at gøre...
Det er som at blande lort og lagkage...

Helt ærligt så ved jeg da hvad jeg taler om. Kender MASSER af eksempler på hvordan LEJERNE er blevet
RØVRENDT.OGSÅ i forbindelse med renovering. Boligselskaber er ikke andet end en pengemaskine. SYND for dem der ikke kan se det.

Ika...
Jeg har siddet i bestyrelser i boligafdelinger og i boligselskaber, og kan slet ikke genkende det du skriver... Almene boligafdelinger og almene boligselskaber er så kontrollerede at lejernes penge ikke bare kan forsvinde...
Det er sket enkelte gange at personer uberettiget har raget til sig, men de fleste er blevet straffet for det, andre desværre ikke.
I dag er der revision, og der skal lægges regnskab for hver eneste brugte øre...
Det du tænker på er de private boligselskaber, og det er noget helt andet... mange steder ligner det et tag selv bord, og de kan ikke få penge fra landsbyggefonden, fordi, de betaler ikke til landsbyggefonden... Så stop nu med at skyde på de Almene boliger eller de Almene Boligselskaber... det er ikke der pengene bare forsvinder.

Rigtigt, men de har ekskluderet vores beboerdemokratiet midlertidigt med den begrundelse, at helhedsplanen er en del af regeringens corona-pakker. Det mærkelige er bare, vi var til informationsmøde 12.december 2013, og på den invitation vi fik, har jeg skrevet: udførelse forår 2015 - sommer 2016.

Annonce