S: Grotesk at regeringen vil skære dagpenge for at give aktionærer skattelettelser

Dagpengemodtagerne skal betale for at aktionærer fremover kan slippe billigere i skat, viser notat fra regeringen. Grotesk, mener socialdemokrat.
Et lækket notat fra forhandlinger viser, at finansminister Kristian Jensen og erhvervs-og vækstminister Brian Mikkelsen planlægger at skære i dagpenge og på offentlig transport, for at finansiere en række initiativer, en erhvervspakke, som skal ”forbedre iværksætter- og aktiekulturen”. Det skriver Weekendavisen.

Blandt de tiltag der skal forbedre iværksætter- og aktiekulturen er blandt andet skattelettelser for aktieejere, fradrag for investeringer og bedre vilkår for tildeling af medarbejderaktier.

For at finansiere denne skattelettelse til de danskere, der har råd til at købe aktier, vil regeringen ifølge notatet blandt andet sænke dagpengesatsen for unge under 30, så de får det samme lavere beløb som unge under 25. Dermed sænkes satsen fra 18.400 kroner til blot 9.200 kroner om måneden.

Tilsvarende skal seniorjoblønnen ifølge regeringens udkast skæres ned til højeste dagpengesats, og dimittender skal rammes af en fire måneders karenstid, inden de kan få dagpenge.

Da det ikke er nok til at finansiere den 2 milliarder kroner store erhvervspakke, planlægger regeringen også at skære først 200 millioner stigende til 400 millioner i 2021 på DSB.

En opgørelse fra Trafikstyrelsen i 2012 viste, at det hovedsageligt er dem med de laveste indkomster, som benytter sig af kollektiv trafik, så mens de lavtlønnede får længere ventetid på togene eller dyrere billetter, kan de se ud på bilisterne, som har råd til både Audi og aktier.

S-profil kalder det grotesk
Forslaget vækker harme hos oppositionen. Hos Socialdemokratiet undrer partiets EU-ordfører Peter Hummelgaard sig over, at udmeldingen kommer blot få uger efter, at Venstres politiske ordfører Jacob Ellemann-Jensen i et tv-program sagde, at han ikke ville stemme for flere dagpengeforringelser.

”Nu er de (dagpengeforringelserne, red.) på vej. For at finansiere elitens aktieopsparinger. Grotesk,” skriver han på Twitter.

Løkkes overfladiske romance med flexicurity
Det lækkede notat vækker bekymring hos de danske A-kasser, som mener, at regeringen endnu engang udhuler dagpengene og dermed gør det mindre interessant for lønmodtagere at forsikre sig mod ledighed.

”Ufaglærte dagpengemodtagere mellem 25 og 30 år skal have halveret deres dagpenge efter et halvt års ledighed. Nyuddannede - de såkaldte dimittender – skal have 4 måneders karens. Samtidig lægges op til en såkaldt ”harmonisering” af satsen for dimittender.

Betyder det, at forsørgere og ikke-forsørgere skal have samme lave sats? I så fald står børnefamilierne til at miste næsten 2.000 kr. om måneden - blot så aktieskatten kan lettes,” skriver Torben Poulsen, der er formand for Danske A-Kasser i en kommentar på danskeakasser.dk.

Regeringens lækkede planer kommer oven i en lang række forringelser på dagpengene de seneste år.

”Planerne kommer oven i en stribe andre slet skjulte forringelser, der skærer skive efter skive af dagpengenes værdi: Satspulje- og mindre regulering, fradrag alene til beskæftigede med mere. Alt sammen betyder det, at der i forvejen er lagt op til at skære, hvad der svarer til omkring en måneds dagpenge om året, når nedskæringerne er realiseret i 2023,” siger Torben Poulsen.

Han undrer sig særligt over timingen i forslaget, som kommer blot få dage efter, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i det internationale internetmagasin Politico.eu hyldede den danske flexicuritymodel.

”Den danske model tjener både erhvervslivet og lønmodtagerne, og den har gennem historien gjort det nemmere for dansk økonomi at tilpasse sig forandringer i den globale økonomi” lyder det. Kærligheden til flexicuritymodellen er åbenbart ikke større, end at man igen er parat til at gå på rovhugst i dagpengesystemet, når der skal findes nogle hurtige millioner til en finanslov.”

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce