S har flest faglærte og ufaglærte kandidater

Valganalyse: Socialdemokratiet har flest kandidater med faglært eller ufaglært baggrund. Opgjort som andel af alle partiets kandidater har DF flest.
Socialdemokratiet er det parti, der har opstillet flest kandidater med faglært og ufaglært baggrund. Men som andel af det samlede antal kandidater partierne har opstillet, er det Dansk Folkeparti, der løber med førstepladsen som det parti med flest kandidater, der befinder sig inden for den kategori, man i gamle dage kaldte ”arbejderklassen”. De viser en større kortlægning af kandidatfeltet til kommunalvalget, som Netavisen Pio har foretaget.

Som vi fortalte i sidste uge, så har Netavisen Pio identificeret 1.052 kandidater som tilhørende denne kategori, ud af de i alt 9.556 opstillede kandidater til kommunalvalget. Og selvom antallet muligvis kan være større, fordi ikke alle kandidater har kunnet rubriceres, så er der tale om en markant underrepræsentation i forhold til, at omkring halvdelen af den voksne danske befolkning er beskæftiget inden for faglært eller ufaglært arbejde.

Netavisen Pio har også undersøgt, hvordan partierne fordeler sig i forhold til fire øvrige grupper af kandidater, vi tidligere har identificeret. Vi har kun medtaget de ni partier, som i dag er repræsenteret i Folketinget, det vil sige Nye Borgerlige, Kristendemokraterne og den lange række af lokallister ikke indgår.

Den viser, at SF dominerer inden for gruppen af offentligt ansatte som lærere og sygeplejersker, at Liberal Alliance har den største andel af de studerende og at Enhedslisten har den største andel af pensionister. Endelig har Venstre den største andel af selvstændige. De fem grupper udgør tilsammen cirka halvdelen af de opstillede kandidater til det kommende kommunalvalg.

Dansk Folkeparti størst blandt ”arbejderne”
Socialdemokratiet er med 217 kandidater det parti med klart flest kandidater, der placerer sig selv inden for faglært eller ufaglært beskæftigelse. Socialdemokratiet er imidlertid også det parti med flest kandidater samlet set, så ser man i stedet på hvor stor en andel af det samlede antal kandidater, som denne gruppe udgør, er billedet et andet.

I stedet er det Dansk Folkeparti med 178 faglærte og ufaglærte kandidater, som er det klart største ’arbejderparti’, idet næsten en fjerdedel af partiets opstillede kandidater har enten en ufaglært eller en faglært uddannelse. Men også partiet Nye Borgerlige har en større andel end Socialdemokratiet, mens Enhedslisten ligger lige i hælene på Socialdemokratiet.

Dansk Folkepartis kandidatfelt præges især af grupper som bus- og taxachauffører, men også klassiske håndværksfag som smede, murer, tømrer og frisører er pænt repræsenteret. For alle partier gælder dog, at andelen af faglærte og ufaglærte er markant underrepræsenteret i forhold til den andel, de udgør af den samlede befolkning.

Hver fjerde SF-kandidat er velfærdsmedarbejder
De røde partier har til gengæld en markant overrepræsentation af personer med mellemlange uddannelser der typisk arbejder i den offentlige sektor – såsom lærere, sygeplejersker, pædagoger og socialrådgivere – dem vi her kalder ”velfærdsmedarbejdere”.

Igen er det Socialdemokratiet som har flest kandidater. I som andel af alle kandidater er det SF og Enhedslisten, som har flest, men også det gamle læreparti Radikale Venstre er godt med. I SF er det næsten hver fjerde kandidat, som har en ”velfærdsbaggrund”. Til gengæld finder man ikke mange i blå blok.

Venstre med flest selvstændige
Ikke overraskende er det de blå partier, der har den største andel af selvstændige. Flest finder man hos Venstre, Også både Venstre og Konservative har en forholdsvis stor andel af selvstændige.

Lidt overraskende har Dansk Folkeparti faktisk flere kandidater, der arbejder som selvstændige, end Liberal Alliance har. På den røde side har Alternativet og Enhedslisten relativt flest selvstændig.

Yderfløje har størst andel af studerende
Med 56 kandidater, er Enhedslisten det parti med flest opstillede blandt de unge studerende. Omregnes det til andel af det samlede kandidatfelt, er Enhedslisten med 7,7 procent dog kun det tredjestørste parti, idet både Liberal Alliance med 10 procent og Alternativet med 8 procent overhaler Enhedslisten. Det er altså de politiske fløje på højre og venstre side, der har bedst fat i de unge studerende.

Til gengæld har Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti ikke ret godt fat i de unge studerende, idet partierne kun kan mønstre mellem 2,7 og 3,4 procent kandidater der er studerende. Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at især Enhedslisten og Alternativet i høj grad er ’storbyfænomener’, mens de andre partiers repræsentation er spredt ud over landet.

Enhedslisten topper blandt pensionisterne
Også blandt pensionisterne er Socialdemokratiet det parti med flest opstillede. Men når det ses i forhold til de det samlede antal af kandidater, er det igen andre partier, der dominerer. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er med henholdsvis 16,9 og 16,0 procent de to partier med størst andel af pensionister blandt de opstillede.

Det er måske ikke så overraskende set i lyset af, at de to partier bruger meget energi på at tale om vilkårene for de ældre.

Til gengæld ser Liberal Alliances forsøg på at profilere sig på ældreområdet med ældreminister Thyra Frank ikke ud til at have den store effekt. Med blot 14 opstillede pensionister er Liberal Alliance det parti med færrest opstillede pensionister, både i absolutte tal og som andel af samtlige kandidater.

S scorer højt på velfærdskandidater
Socialdemokratiet har i alt 1.712 kandidater, og er sammen med Venstre det parti med klart flest opstillede kandidater. I forhold til det samlede kandidatfelt, så er Socialdemokratiet overrepræsenteret blandt faglærte og ufaglærte arbejdere. De udgør knap 13 procent af de socialdemokratiske kandidater mod 11 procent blandt befolkningen som helhed. Også blandt velfærdsmedarbejderne er partiet overrepræsenteret, mens det er underrepræsenteret blandt de selvstændige og blandt de studerende.


Kommentarer fra Facebook