S-ideolog til EL: “Afliv jeres Vietnam-syndrom én gang for alle”

“Mange enhedsliste-folk kan ikke lade være med at kritisere USA og Nato, hver gang der sker noget ude i verden,” mener minister.
Foto: Jan Kjærgaard
Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) opfordrer - i kølvandet på Ruslands overfald på Ukraine - alle i Enhedslisten til at droppe, hvad han betegner som mange partimedlemmers ‘Vietnam-syndrom’.

I en kommentar i Berlingske noterer S-ideologen, at dele af Enhedslisten efter Ruslands overfald på Ukraine har været meget optaget af at rette kritik mod både Nato og USA.

En adfærd som Enhedslisten har fået meget kritik for.

Dybvad er helt enig i kritikken, men vurderer samtidig, at det han betegner som “mangel på dømmekraft” skyldes  Vietnam-krigen  og amerikanernes stærkt kritisable opførsel under denne:

men kalenderen siger 2022, ikke 1972

“Jeg tror, at mange enhedsliste-medlemmers mangel på dømmekraft skyldes Vietnam-krigen, og amerikanernes opførsel der. På det punkt har de langt hen af vejen ret, men kalenderen siger 2022, ikke 1972. Verden er en anden,” skriver Kaare Dybvad i en omtale af sin Berlingske-kommentar i et opslag på Facebook.

Eksempler på “manglende dømmekraft”

Han hæfter sig ved flere konkrete eksempler på Enhedsliste-folks “dårlige dømmekraft”:

“Op til overfaldet på Ukraine var Enhedslistens officielle holdning, at det var “forståeligt nok”, at Rusland ville bestemme, om Ukraine var med i NATO.”

Samtidig var man med til at arrangere demonstrationer mod USAs ambassade

“Samtidig var man med til at arrangere demonstrationer mod USAs ambassade.”

“På Bornholm stillede man, samme dag som overfaldet foregik, forslag om, at vores allierede i NATO ikke måtte befinde sig på øen.”

Og:

“Da vi i Folketinget sendte militær støtte til vores venner i de baltiske lande, som er de næste, der kan forvente at blive overfaldet af Rusland, stemte man imod.”

“Aftvinger respekt”

Kaare Dybvad Bek opfordrer til, at man i Enhedslisten bruger mindre tid på at forstå Rusland:

“Jeg synes det er skørt, at man bruger så meget tid på at “forstå” Rusland, og samtidig per automatik er imod alt hvad USA laver. Selv om det ofte er USA der beskytter de små lande - fx Estland, Letland og Litauen - mod større magter.”

Han anerkender, at partiledelsen i Enhedslisten “har gjort et stort stykke arbejde for at rykke partiet hen på den rigtige side af historien”:

Det aftvinger respekt

“Det aftvinger respekt,” understreger han i sin kommentar i Berlingske.

Men han noterer samtidig i sit opslag på Facebook, at det virker, som om Enhedslisten stadig har problemer med at melde klart ud:

“Men det virker som om, man stadig har svært ved at melde klart ud, og dermed også stå ved, at vi skal blive i NATO og også betale prisen for det. Derfor denne opfordring, til at lægge Vietnam-tiden bag sig og melde sig ind i en ny tid.”

placeholder

 

Du kan læse Pelle Dragsteds (EL) reaktion her

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"kalenderen siger 2022, ikke 1972"

ja, det skal jeg ellers love for Kaare. I 1972 var der håb om en fremtid. I 2022 tegner der sig kun mørke skyer, som indeholder klimakrise, ressource overforbrug, samt en verden i krig så langt øjet rækker til sidste mand M/K og mus er gået over bord.

Tiden, hvor fred og en opretholdt natur syntes mulig er forbi og forpasset. Nu er der kun oprustning tilbage som det eneste politiske argument fra nord til syd og vest til øst.

Vi står ved en skille vej - Men der er fortsat et lille vindue, hvor det er muligt at vælge vejen. Sameksistens eller krig. Men kikker man tilbage i menneskets historie, så synes tiden siden WW2 ikke at være normalen, men en undtagelsestilstand. Så historisk set ser det ikke godt ud.

Der er mange udfordringer lige nu. Men en overset udfordring er, at efterkrigstidens politikere, hvis vigtigste værdi var aldrig mere krig nu er gået bort. Tilbage står et nyt akademisk politisk hold, som kun har oplevet medgang i livet og er opdraget til at få alt det de peger på.

Den ydmyg efterkrigsgeneration er væk nu. Måske er det i sandheden lige nu, i øjeblikket, den største udfordring.

Og så er der lige de nys offentliggjorte oplysninger om, hvad det fredselskende Sovjetunionen havde af ideer med det fredelige, fodnoteslæbende Danmark. 133 atombomber i ‘første bølge’ og herefter 31 af slagsen en lille time efter. Ikke fordi Danmark havde A-våben, nej; fordi Danmark var udset som 3. verdenskrigs skrækeksempel - en fuldstændig ødelæggelse af Danmark skulle tjene til at skabe frygt i de andre NATO-lande på en krigs første dag. Jo, jeg jo rundt på Østerbro og samlede underskrifter for ‘Atomvåbenfrit Norden’. Det havde jeg naturligvis ikke gjort, hvis de angrebsplaner - eller rettere terrorplaner for mit fædreland havde været kendt.

Det er en gammel nyhed der nu bringes til torvs for at diffamere Rusland yderligere i denne konflikt. Det er ikke noget nyt at man har kunnet fremdrage forskellige scenarier om hvordan Sovjetunionen eventuelt kunne tænkes at reagere i forbindelse med en verdnskrig III. Alle militære institutioner verden over, laver sådanne scenarier - scenarier som aldrig er tænkt udført, men blot er spekulationer vedr. forskellige muligheder i en eventuelt krig. At det igen kommer frem, og dertil fremstilles som noget nyt, er blot politisk spin fra Vestens side og har ingen reel gang på jorden udover at det skal bruges til at skræmme folk yderligere så de støtter op om NATO. Ækel storpolitik så det basker.

Hvorfor nævner du ikke da Putin indførte et dekret i 2002 hvor han gav mulighed for at Rusland kunne benytte atomvåben hvis Rusland følte sig truet? Eller da han fik gennemført, han kunne sidde mere en to perioder? eller Ruslands udsultning af Ukraine under Stalin osv Læs bogen "Manden uden ansigt" måske får du lidt nuancer. Ja USA har involveret sig i mange krige ligeså Rusland pt. i Afrika det er storpolitik, men det er så noget andet ?

Sådan er det Ejvind. Atombomber behøver man ikke udstationere. De kommer helt af sig selv fra foroven. At der nogensinde er skabt et miljø i verden, hvor det er nødvendigt med både 15.000, 30.000 eller 60.000 atomsprænghoveder taler vist for sig selv, hvor sygt og vanvittigt det er. Det behøver vi ingen planer for at forstå.

Og hvem tror du lige, der ville vinde sådan en krig, hvor Danmark bliver cementeret med atombomber? I øvrigt så er tre mere end rigeligt af 100 megaton størrelsen. En 100 megaton over København vil udslette hele Sjælland og det sydlige Skåne - Bare at tage sådan en krig i betragtning er komplet latterligt.

- Absolut INGEN kan vinde sådan en krig.

Det ultimative atomare afskrækkelsesvåben er ballistiske missil atomdrevne ubåde. Det kan være hvor som helst når som helst. Og så kan de slå til flere måneder efter et atomangreb. Bedst når alle tror det er overstået. Så...

Her har kineserne sagt noget "fornuftigt". De siger USA kan udslette Kine 100 gange. Men Kina kan udslette USA en gang. Det må vel også være nok.

Og atombomber er kommet for at blive. Og en eller anden dag bliver de nok taget i brug. Enten med vilje eller ved en fejl. Begge dele har allerede været tæt på.

At der overhovedet er opståen en situation, hvor krig igen skal tages i brug er en diplomatisk katastrofe. Særligt i en tid, hvor menneskeligheden er stærkt udfordret med en kommende mulig klimakatastrofe og ressource knaphed om få årtier. Hvis ikke de diplomatiske kræfter tages i brug, selv i en uoverskuelig tid som nu, så bevæger vi os ud på så dybt vand, hvor INGEN kan bunde. Det er Jorden blevet alt alt for lille til.

I øvrigt. USA's tilsvarende atomplaner over Tyskland er ligeledes gravet frem fra arkiverne. Tyskland var forudset til at blive den atomare slagmark i en konfrontation mellem USA og Sovjetunionen.

Jeg foretrækker diplomati frem for atomar udslettelse af noget land på Jorden. Men hva, det kan da godt være jeg er totalt gal på den.

Der findes ingen venner og der findes ingen fjender. Kun interesser.

Nåda du mangler da et par opdateringer.
Hvis man har fulgt med i Putins udvikling og de sidste måneders opdateringer på medier incl. sociale medier er det ikke spor overraskende alle tegn har været der, nok tydeligere for os krigsbørn,end de helt unge, men alligevel HAR tegnene har været der!

Selvom der er forskel på Vietnamkrigen og USAs voldsomme og ulovlige indblanding,så er landet, USA, jo ikke blevet klogere. Man blander sig stadigvæk militært hvor man kan se det er i ens egen interessesfære at gøre hvad man gør.

Når man ikke angriber Rusland, skyldes det frygten for brugen af a-våben, men ellers har USA i uskøn samdrægtighed med NATO, været involveret i diverse miltære operationer selvom man hele tiden skal høre om at NATO er en forsvarsalliance. Det gælder dog kun hvis de lande man vælger at angribe IKKE har a-våben. Derfor er det en gang hykleri fra Kaares side.

Når man i den eksisterende storkonflikt bliver ved med at sende våben, så er man indirekte i krig med Rusland via en såkaldt proxy-krig, og man må spørge om Ciceros udsagn: "qui bono?" (hvem har gavn af det?)netop her ikke kommer til sin ret. Hvem gavner det at sende våben?Ukraine? næppe, for de har ikke mandskab nok til at betjene dem. De eneste der tjener kassen er våbenleverandørerne, våbenproducenterne som har kronede dage i den vestlige proxykrig, en gammel form for krigsførelse, kendt som krig ved stedfortrædere.
Uden at tage stilling til selve konflikten her, så er det dog værd at tænke over om gamle Cicero IKKE havde ret da han udtalte sine berømte to ord i forbindelse med en retssag. Dengang risikerede man noget som forsvarsadvokat: tabte man sin sag, blev man puttet i en tønde med spiger og trillet ned ad en skrænt - ofte med døden til følge, har jeg ladet mig fortælle. Men tilbage står der blot at verden hverken er enkel at forstå eller kan forstås i en sort-hvid kontetekst.

Arne.
Forsvarer du oligarkernes rusland, eller hvem er du med/mod.
Siden murens fald, har Rusland udviklet sig til de korruptes tag selv bord, på bekostning af masserne. Man kan jo håbe på at masserne rejser sig, som de fordømte på jorden, men lige for tiden er der da ingenting der tyder på at systemet blir anderledes i Rusland.

Behøver man at være med-mod? Det er da en forsimplet måde at anskue verden på.

Hvad er der sket i årene mellem 1972 og 2022, som kunne retfærdiggøre, at vi ikke længere er kritiske over for USAs krigsførelse overalt i verden? USA har deltaget i mindst 30 krige siden Anden Verdenskrig, og de menneskelige tab skal tælles i millioner. Tjek evt. det meget USA- og NATO-venlige medie Wikipedia, som har været så flink at lave en liste over de mange amerikanske krige:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States

Tjek evt. også denne opgørelse over hvor mange civile, som er blevet dræbt i forbindelse med disse amerikanske krige:

https://consortiumnews.com/2018/04/25/how-many-millions-have-been-killed...

Hvordan Kaare Dybvad kan mene, at USA ikke både er og var en krigsforbryderstat og den uden enhver sammenligning største trussel mod verdensfreden, er mig en gåde. Ja, vi skriver 2022, og amerikanske tropper har dræbt millioner af civile siden 1972. Der er ikke tale om et "Vietnamsyndrom", men derimod om et "Afghanistan- Irak- Libyen- Yemen- og Syriensyndrom".

Har du en tilsvarende opgørelse over Ruslands krige/forbrydelser. Det vi ser i de "befriede" områder af Ukraine, lover jo ikke ligefrem godt for de tidliger vasalstater til Rusland der har valgt en ny vej, hvis herrefolket kommer forbi.

Ja, det har jeg faktisk. Efter Sovjetunionens fald har Rusland deltaget i seks krige: Tjetjenien 1 og 2, Georgien 1 og 2, Tajikistan (hvor Danmark var involveret på den russiske side) og Syrien. Derudover har der været tre, måske fire interne oprør (dvs. borgerkrig) inden for den russiske føderations grænser.

Hvis du ellers så andet end vestlig propaganda, ville du vide, at lokalbefolkningen i det østlige Ukraine generelt er glade for at krigen for deres vedkommende er slut, og at de er sluppet af med de fanatiske ukrainske nationalister, hvis voldtægter og plyndringer og brug af civile som menneskeligt skjold den vestlige propaganda nu forsøger at beskylde russerne for.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_Russia#Russian_Fede...(1991%E2%80%93present)

Hov du glemte vist det Afrikanske kontinent. Det er da OK at du forsvarer Rusland, men jeg ønsker hellere USA som min allierede end Rusland.

Niels Duus Nielsen, kunne du ikke delagtiggøre vi andre i hvornår Danmark sammen med Rusland har deltaget i en krig mod Tajikistan. Er det noget du har fra din foretrukne "nyhedskilde" Russian Today, eller hvornår og i hvilket omfang har Danmark deltaget?

Der er nok noget galt med hukommelsen;
Hvem var det lige der sammen med Storbritanien sørgede for at vi ikke går strækmarh i dag; USA somend, og hvem har skabt fred og selv mistet millioner bare for at redde fremmede lande : USA.

Nazis Tyskland forblødte første og fremmest på de Russiske stepper. USSR (Rusland) har den største ære i nazisterne nedlægge men de kostede 20 million døde. På trods af eftertidens film og bøger var det også kommunistisk arbejdere der var hovedkraften i den danske modstandsbevægelse. Mens Ukrainere deltog meget aktivt med flere divisioner på nazisterne side og gerne i holocaust aktioner. Vores egne SS Nordland fik flest af deres rekruttere fra landbo befolkningen. Vores SS blev sendt til at bekæmpe Russeren.
USA har været med i ca. 30 krige i tiden efter WWII. Ingen som forsvarskrige indenfor NATOs område. Jeg kan ikke vurdere hvor berettigede alle disse krige har været men Vietnam var forkert. Vores hukommelse strækker sig nok ikke til 1864 når Rusland forhindret at Tysland og Sverige delte Danmark i mellem sig med Englands støtte. Rusland valgte endda hvilken kongeslægt der fik DKs tronen. De var viste i familien med kejseren. I øvrige har vi ikke været i krige mod Russerne i vores 1000 års historie men I så godt som med alle andre.

For bolsjevikkerne og deres åndelige arvtagere vil USA altid være fjenden, uanset hvem de har i regering, og uanset hvad Kaare Dybvad og andre fornuftige mennesker måtte sige.

Det fænomen, som på engelsk kaldes whataboutism, har også historisk været flittigt brugt af det hedengangne Sovjetunionen som afværgemekanisme, når man hellere ville tale om noget helt andet end det, som ellers var emnet.

https://en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

Ja-ja den sidste gammelkommunist er ikke forsvundet endnu.
Kaare Dybvad har jo ret, dog mangler han en vigtig pointe:
Gammelkommunisterne har endnu ikke opdaget, at Sovjetunionen er gået bort.
Derfor forsvarer de Rusland på den eneste måde, som de har lært: angribe USA og NATO (og EU).
Tråden her viser med al mulig tydelighed, at gammelkommunisterne ikke har den mindste sympati med Ukraine eller andre tidligere østlande for den sags skyld.
De er Putin-tro partisoldater, der ikke kan se ud over deres egen næsetip.

De mennesker der forsvarer Putin ud fra Sovjetnostalgiske motiver kan tælles på en hånd herhjemme. Der findes formentligt ikke en eneste af dem i EL. Det man kan finde på venstrefløjen er folk der forstår det som gammelsocialdemokraterne ikke fatter, nemlig at Ukrainekrigen er en proxykrig mellem Vesten og Rusland/Kina om ressourcer og verdensherredømme og at vi deltager med egne smudsige interesser i det slagtehus som Putin udløste. Et slagtehus som vi i mange år har været med til at iscenesætte. Arbejderbevægelsen burde sætte alt ind for at skabe et internationalt Broderskab, mellem almindelige mennesker for fred og ødelæggelse af mulighederne for at tromle andre mennesker og nationer militært. Putins vanvid skal stoppes, men de mennesker der døde som ofre i vores krige ville sandsynligvis, hvis de kunne komme tilbage på anklagebænken, ikke være tilfredse med vores propagandistiske motiver for at dræbe dem, lige så lidt som skikkelige ukrainere der aldrig har ønsket andet end at leve i fred med deres russiske naboer, vil mene at de skulle dø på grund af konstruerede anklager om nazisme. Man kan være lidenskabeligt engageret i forsvaret for Ukraines frihed og selvstændighed, uden at skulle deltage i køen omkring håndvasken hvor pletfjerningen og hvidvaskningen af Vestens krige foregår i det korte tidsrum hvor raseriet over Putins forbrydelser tillader det. Gammelsocialdemokratisme er siden 1. Verdenskrig karakteriseret af to uskønne politiske fænomeners parløb: opportunisme og militarisme. Her snakker vi ikke de store og vidtskuende socialdemokratiske ledere, der forstod betydningen af sameksistens og fred. Med den ødelæggelseskapacitet og de militære fremføringsmidler der eksisterer i dag kan menneskeheden ikke tåle en koldkrig version 2. Den bliver vores endeligt og kakerlakkerne de eneste vindere.

Her kan man i øvrigt "lege" med atomsprængninger https://nuclearsecrecy.com/nukemap/ .

Socialdemokrati skal også forlade koldkrigstiden og 00erne hvor der kun var en supermagt. Det var en brøler at NATO ikke blev nedlagt når Warsaw pagten blev det. Der var påbegyndt oprettelse af en forsvarsaftale der omfattede hele Europa og USA/Canada. Hvem hade interesse i at Europa forblev opdelt? Det kan ikke være en lille frihandels nation som Danmark. Det har ikke været rart at være vaselstat i så mange år og vores SD har jo helt glemt at Danmark er en selvstændig nation.

Ikke nok med at NATO ikke blev nedlagt. Den helt store brøler har så været at ekspandere NATO mod øst. Og det helt uden grund, hvis det eller er en fredelig verden man ønsker. Men kun fordi enkelte magtfulde politikere i vesten fik sat sig hæmningsløst igennem. Den beslutning har nu sat verdensfreden overstyr. Kineserne opruster også i vilden sky for at kunne matche USA's krigsmaskineri inden 2049 - Spildte ressourcer, som kunne have gjort en enorm og afgørende forskel hen i mod en bæredygtig Jord med et anstændigt, værdigt og trygt liv for alle mennesker på planeten.

Og hvis det er én ting vi i Danmark har lært gennem en velfærdsstat med omfordeling af ressourcerne, så alle har adgang til et anstændigt, værdigt og trygt liv så er det, at det skaber fred, ro og stabilitet.

Gode ting tager tid. Og med tilbageholdenhed og tålmodighed kunne verden lige nu have været et helt helt andet sted og på det rette spor. Men sådan gik det ikke.

På den jyske vestkyst modtager danskere med kyshånd tyskere!

Hitler og hans tyske kompaner er for længst glemt hos den unge generation.

Kun oldemor frygter stadig tyskere! Og Kystbane-socialister! Må man forstå!

At tage nye verdener til sig uden de erfaringer man har pådraget sig tidligere smadrer oplevelsen, er vældig menneskeligt og klogt!

Kun særlig optimistiske udgaver af menneskeheden har evnen til at komme videre!

Men deres naivitet bærer ind imellem risikoen for sammenbrud og kaos.

Frau Merkel er et godt eksempel!

I skønneste samklang med en “tidligere fjende” har hun sat sit eget land skakmat!

I bedste mening og hensigt for fællesskabets skyld til alles glæde!

Ingen så den trojanske hest der langsomt blev placeret overalt i Tyskland og Europa!

Den russiske gas!

Hitler tog gas på jøderne!

Putin tager nu gas på hele Vesteuropa og Ukraine!

Verden vil bedrages!

Og det bliver den så!

Indtil nye naive mennesker finder nye veje!

Den grønne omstilling!

Og snart er vi afhængige af billige solceller fra Kina!

Og til den tid vil nogen måske sige:

“Afliv jeres Putin-syndrom en gang for alle”.

Det er svært at være selvforsynende på alt i en global verden!

Selvforsynende på forsvar, gas, viden, pædagoger, olie, sygeplejersker, kul, læger, solceller, landmænd, hvede, iPads, osv.

Det eneste Danmark er selvforsynende på er politikere og vindmøller!

Desværre kræver det blæst hele tiden!

1. Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
rusker dem op til vågen flugt,
jager dem mellem de favnende strande,
fylder med toner hver en bugt.
Og sømanden synger bag sit rat
på krydstogt fra Nordsø til Kattegat.

Blæst om Ukraine! Blæst om gassen! Blæst om vindmølle- og solcelle-parker!

Jo, DANMARK er selvforsynende på kaptajner og søfolk! Blot vi har vind i sejlene!

Annonce