S-ledelse skal pege på kvindelig kandidat

Alt for mange mandlige kandidater i den samme storkreds betyder at socialdemokratiets hovedbestyrelse må træde til og pege på en kvinde.
Regionsrådsmedlem Maria Gudme (S) og byrådsmedlem Matilde Powers (S).
Socialdemokratiet i Egedalkredsen valgte i slutningen af november, at opstille journalist og debattør David Trads som kredsens folketingskandidat i stedet for Nick Hækkerup, som har flyttet opstillingskreds i Hillerød i stedet for Christine Antorini, der har valgt at forlade politik.

Dermed 1er Socialdemokratiet i Nordsjællands Storkreds, i den lidt uheldige situation, at samtlige seks opstillingskredse er besat med mandlige folketingskandidater. Og det må man ikke, siger partiets regler.

Derfor skal den socialdemokratiske hovedbestyrelse i næste uge (den 11. januar) udpege en suppleringskandidat.

Der er to kandidater at vælge imellem:

36-årige Matilde Powers, der er byrådsmedlem i Furesø Kommune, uddannet sygeplejerske og arbejder for DGI i et bevægelsestilbud for overvægtige børn.

29-årige Maria Gudme, regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden, studerende og bosat på Vesterbro.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Socialdemokratiet i Nordsjælland står i den her situation. Det skete også ved valget i 1971 i den gamle Frederiksborg Amtskreds.

Her blev Inge Fischer Møller opstillet som suppleringskandidat, og med 6.707 personlige stemmer overhalede hun fire mandlige kandidater og blev valgt på det første mandat.

Også i 1994 måtte reglen om en suppleringskandidat tages i brug. Det var i Ribe Amtskreds, hvor senere folketingsmedlem Margot Torp blev opstillet sammen med fire mænd, men i modsætning til Inge Fischer Møller blev hun ikke valgt ved den lejlighed.

Det siger reglerne

Det er Socialdemokratiets partilove, der slår fast, at der både skal være mænd og kvinder på opstillingslisten. Paragraffen lyder:

”§9, Stk. 4. Hvis der ikke er opstillet kandidater af begge køn (til Folketinget) i regionen/storkredsen, skal Hovedbestyrelsen opstille en suppleringskandidat af det køn, der ikke er opstillet i kredsene.”

I praksis betyder det, at der vil være syv socialdemokratiske kandidater på stemmesedlen, men suppleringskandidaten vil bare ikke stå øverst på stemmesedlen i nogle af kredsene.

Der er blevet lavet en aftale om, at suppleringskandidaten både vil få en portion penge at føre valgkamp for, og de øvrige kandidater vil desuden give suppleringskandidaten lov til at sætte plakater op og komme rundt i de andre kredse og føre valgkamp.

Hvem er I hovedbestyrelsen?

Det er som sagt Socialdemokratiets hovedbestyrelse, der skal vælge mellem de to kandidater. Hovedbestyrelsen består af en blanding af socialdemokratiske politikere og organisationsfolk.

Socialdemokratiets hovedbestyrelse består af formand Mette Frederiksen, de to næstformænd Frank Jensen og Mogens Jensen, partisekretær Jan Juul Christensen, 5 regionsformænd, 16 medlemmer valgt i regionerne, to fra den socialdemokratiske folketingsgruppe, hvoraf den ene er folketingsgruppens formand Henrik Sass Larsen, formanden for S-gruppen i Europa-Parlamentet Jeppe Kofod, DSU-formand Frederik Vad, en fra den socialdemokratiske gruppe i Danske Regioner, regionsrådsformand Ulla Astman og to fra den socialdemokratiske gruppe i Kommunernes Landsforening, Aarhus’ borgmester Jakob Bundsgaard og Roskildes borgmester Joy Mogensen.

Hvad gør de andre partier

Socialdemokratiet er ikke det eneste parti, der kræver opstilling af både mænd og kvinder i en storkreds. SF har tidligere haft kønskvotering, men det er blevet afskaffet igen.

Enhedslisten har ikke en eksplicit regel om, at der skal være kvinder opstillet. Men i partiets vedtægter står der:

”Kandidatudvalget udarbejder et forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der bestræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx i for køn, geografisk spredning og lokal forankring, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund.”

Alternativet er gået et skridt videre, her har man vedtaget at nummer et og to i stokredsen skal være af forskelligt køn. Alternativet diskuterede forrige år, om man skulle indføre generel kønskvotering, hvor der skulle være mindst 40 % af det ene køn, men forslaget blev nedstemt på landsmødet.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce