S: Nedslidte skal kunne gå på pension tidligere

Socialdemokratiet foreslår differentieret pensionsalder - det vil gavne nedslidte og folk der er kommet tidligt ud på jobmarkedet
Foto: Socialdemokratiet

Socialdemokratiet foreslår differentieret pensionsalder.

Hvis du har været på arbejdsmarkedet i mange år, skal du kunne trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet tidligere end akademikere, der først kommer ud på arbejdsmarkedet flere år senere end de ufaglærte og faglærte.

Det mener Socialdemokratiet, som tirsdag præsenterer et forslag til gennemgribende reform af pensionssystemet. Det skriver Avisen Danmark.

Pensionsalderen var indtil årsskiftet 65 år. I år skal man være 65,5 år, før man kan få folkepension. De kommende år stiger pensionsalderen gradvist. Om 11 år er pensionsalderen for alle 68 år.

Formand for Socialdemokratiet Mette Frederiksen mener ikke det nuværende pensionssystem fungerer tilfredsstillende:

”Der er skævheder og uretfærdigheder i, at det kun handler om, hvorvidt man har nået en bestemt alder,” siger Mette Frederiksen til Avisen Danmark.

Nedslidte får ekstra mulighed

Socialdemokratiet vil give dem, der har været mere et antal år - der er højere end 40 år - på arbejdsmarkedet, mulighed for gå på pension nogle år tidligere end den generelle pensionsalder. Den nye ordning skal målrettes de mange nedslidte og folk, der er startet tidligt på arbejdsmarkedet.

Retten til tidlig folkepension gælder alle, der opfylder kravet om at have arbejdet i mindst 40 år+. Man skal altså ikke igennem individuelle helbredstjek og andet for at opnå retten til tidlig folkepension.

Man skal altså ikke igennem individuelle helbredstjek og andet for at opnå retten til tidlig folkepension

Der ud over vil Socialdemokratiet, give nedslidte, som alligevel ikke lever op til den kommende 40år+-grænse mulighed " for en værdig tilbagetrækning". Derfor foreslår Socialdemokratiet, at den differentierede pensionalder kombineres med muligheden for, at man kan visiteres til at få tidligere folkepension.

Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag

Detaljerne i reformen ønsker Socialdemokratiet at forhandle på plads med arbejdsmarkedets parter efter et folketingsvalg. Målet er at de nye pensionsregler kan træde i kraft allerede fra 2020. Herunder også grænsen for hvor mange år man skal have arbejdet, før man kan opnå retten til tidlig pension. Derfor omtalen vi indtil videre grænsen som en 40år+ grænse.

”Det handler om, at vores arbejdsliv er meget forskellige. Det er en grundlæggende uretfærdighed. Vi bliver nødt til at erkende, at nogle ikke kan have et godt arbejdsliv og seniorliv, hvis vi ikke gør noget markant anderledes end i dag,” siger Mette Frederiksen.

Ingen skal tvinges, hvis de ikke kan længere

S-formanden understreger, ifølge en pressemeddelelse fra Socialdemokratiet, at ingen skal tvinges på arbejde, hvis man ikke længere har kræfterne til det:

”Mennesker er forskellige. For nogle er et arbejde ”bare et arbejde”. For andre opsluger det alt. Der er dem, der kan blive ved at knokle løs i nærmest en uendelighed. For andre siger kroppen stop. Vi ønsker et samfund, der kan rumme os alle. Hvis man vil og kan arbejde længere, skal man selvfølgelig have muligheden for det. Men ingen skal tvinges til at arbejde, hvis de ikke kan længere. Alle fortjener en værdig tilbagetrækning,” lyder det fra Mette Frederiksen.

Syv principper

En ny ret til tidlig folkepension skal, ifølge Socialdemokratiets udspil, bygge på syv principper:

     

Her er de syv S-principper for tidlig folkepension

 

      1. Det skal gavne de nedslidte:

Den nye rettighed målrettes de personer, som er mest nedslidte, uanset om det er fysisk eller psykisk nedslidning.

       2. Det skal gælde efter et langt arbejdsliv:

Den nye rettighed målrettes personer, som har været mange år på arbejdsmarkedet og som tidligt startede med at arbejde.

       3. Der skal være tale om en ­egentlig rettighed:

Derfor baseres den nye rettighed på objektive kriterier.

      4. Mænd og kvinder skal have reel lige adgang:

Den nye rettighed skal kunne tilfalde mænd og kvinder ligeligt, selvom de typisk har forskellige arbejdsliv. Det er helt afgørende, at perioder med barsel eller deltid ikke står i vejen for, at man kan få gavn af ordningen.

      5. Det skal være muligt at blive visiteret til tidlig folkepension:

Mennesker, der ikke er direkte omfattet af rettigheden, men som på anden vis er nedslidte, har nedsat arbejdsevne eller fysiske eller psykiske gener, skal kunne visiteres til tidlig folkepension.

      6. Modellen skal være simpel, overskuelig og varslet i god tid:

Det nye pensionssystem skal være simpelt og overskueligt for alle. Den enkelte skal varsles i god tid, så man kan nå at indrette sig efter de nye forhold.

      7. Pengene skal passe:

Den tidlige folkepension skal være samfundsøkonomisk ansvarlig og indenfor den økonomiske ramme vi afsætter.

3F: Et stort skridt i den rigtige retning

Flere fagforbund har tidligere foreslået differentieret pensionsalder. Blandt andet fagforbundet 3F, Fødevareforbundet NNF og Malerforbundet.

3F modtager S-udspillet meget positivt:

Socialdemokratiets udspil er et stort skridt i den rigtige retning

"Socialdemokratiets udspil er et stort skridt i den rigtige retning. Det er helt, helt afgørende, at man sætter fokus de mest nedslidte på arbejdsmarkedet. Det er dem, der blev hårdest ramt, da man satte pensionsalderen op og de facto afskaffede efterlønnen," siger Per Christensen, formand for 3F.

Folkepensionsalderen vil - efter de nuværende regler - stige gradvis i takt med danskernes levealder. I 2050 forventes pensionsalderen at blive 72 år. Det vil så være verdens højeste pensionsalder.

Læs meget mere om Socialdemokratiets forslag til en ny ret til tidlige folkepension her.

 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Hurra. Omsider et forslag, der helt tydeligt er båret af de meget savnede socialdemokratiske diamanter “solidaritet, tryghed og tillid”. Det varmer. Modstanden fra såvel finansministeren som arbejdsgiverorganisationerne med Brian Mikkelsen i spidsen understreger kun, at her har vi fat i et solidt socialdemokratisk forslag. Siupergodt.
Håber, at kriterierne for nedslidning ikke udelukkende bliver “de traditionelle og gammelkendte”, men at opgaven også kommer til at rumme den psykiske nedslidning, som den “digitale verden” på sigt vil medføre fordi planlægningen, tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet er overladt til dem udvikler og sælger systemerne og ikke til den enkelte arbejdsgiver, der formelt har ansvaret både ifht hovedaftalen og arbejdsmiljøloven.