Annonce

S: Nødvendigt med højere vækst i den offentlige sektor

Socialdemokratiet vil hæve væksten i den offentlige sektor, så den kan følge med det stigende antal ældre. Samtidig skal uligheden begrænses, der gang i opkvalificeringen og bedre hjælp til de nedslidte.
Regeringens politik vil betyde dårligere velfærd til danskerne. For selvom regeringen lægger op til en meget beskeden vækst i den offentlige sektor de kommende år, så rækker det slet ikke til at imødegå det stigende behov i en tid med flere ældre.

Det var budskabet fra Socialdemokratiets Mette Frederiksen, da Folketinget i dag debatterede sidste uges redegørelse fra statsminister Lars Løkke Rasmussen om det nye regeringsgrundlag. Regeringen lægger op til at lade det offentlige forbrug vokse med 0,3 procent om året, men ifølge regeringens egne beregninger kræver det en vækst på 0,6 procent frem mod 2025, hvis kvaliteten i velfærden skal følge med det stigende antal ældre. Forskellen svarer til 14 milliarder kroner eller 22.000 offentligt ansatte i 2025.

Sammen med SF og Radikale Venstre har Socialdemokratiet derfor stillet et forslag til vedtagelse i Folketinget, hvor det blandt andet hedder: ”Folketinget konstaterer, at en vækst på 0,3 procent i det offentlige forbrug er urealistisk i forhold til den demografiske udvikling og derfor utilstrækkeligt, hvis vi skal opretholde det nuværende niveau i vores daginstitutioner, folkeskoler, sygehuse, ældrepleje med mere.”

Mindre ulighed og indsats mod nedslidning
I forslaget til vedtagelse hedder det også, at ”Vi skal værne om og styrke vores unikke samfundsmodel og ikke gradvist udhule den. Vi skal udvikle vores fælles velfærd, styrke den grønne omstilling, begrænse uligheden, sikre bedre hjælp til nedslidte, skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, skabe flere job og praktikpladser samt styrke opkvalificering og uddannelse.”

Mette Frederiksen gentog, at Socialdemokratiet er modstandere af at sænke topskatten og hæve pensionsalderen, sådan som regeringen lægger op til med det nye regeringsgrundlag. Hun fokuserede blandt andet på de grupper af lønmodtagere, der har stor risiko for at blive nedslidte og derfor vil skulle bære en stor del af byrderne, hvis pensionsalderen endnu engang sættes op:

”Siden vi har haft åbningsdebat sidste gang, så har bagageportørerne i Kastrup Lufthavn båret mere end 11.000 kufferter – og det altså kun på to måneder.”

I stedet opfordrede hun regeringen til at satse på opkvalificering af arbejdsstyrken for at imødegå manglen på faglært arbejdskraft, som både virksomheder og fagforbund i øjeblikket melder om, og som kun ser ud til at blive værre i de kommende år: ”70.000 er så mange faglærte, som vi kommer til at mangle, og næsten 70.000 er så mange ufaglærte, som der ikke vil være job til.” lød fra Frederiksen.

Vil samarbejde hvis målet er rigtigt
Mette Frederiksen understregede, at Socialdemokratiet er parat til at samarbejde med den nye regering. Men ikke for enhver pris. Kun hvis målet er et rigtige, kan regeringen se frem til at lave aftaler med Socialdemokratiet: ”Blokpolitik bliver aldrig nogensinde løsningen på Danmarks udfordringer. Men målet er vigtigt. Holder regeringen fast i velfærdsbesparelse og højere pensionsalder for at kunne give skattelettelser, så må I klare det selv”.

Omvendt forholder det sig, hvis regeringen lægger er parat til at gå den modsatte vej: ”Hvis vi ønsker et stærkere velfærdssamfund, hvis vi ønsker flere private arbejdspladser og hvis vi vil sikre mere tryghed for danske lønmodtagere, så er vi med”.

Debatten i Folketingssalen fortsætter dagen igennem, herunder også debatten om Socialdemokratiet, SF, og Radikale Venstres forslag til vedtagelse. Regeringspartierne forventes dog at få vedtaget deres eget forslag til vedtagelse.


Flere artikler om emnet