S: Nye afsløringer sår alvorlig tvivl om Esben Lundes landbrugspakke

Forsker har påvist alvorlige fejl i landbrugspakkens centrale regnemodel, det kræver ny miljøregulering, mener fødevareordfører Simon Kollerup (S)
En opsigtsvækkende artikel bragt i Berlingske denne weekend beskriver, hvordan en uafhængig forsker har gennemgået regnemodellerne bag landbrugspakken og konstateret en række alvorlige fejl, som gør, at forureningsgraden fremstår lavere end den burde.

De nye afsløringer får nu Socialdemokratiets fødevareordfører Simon Kollerup til at skærpe partiets krav til de igangværende forhandlinger mellem regeringen, DF og Socialdemokratiet om fremtidens miljøkrav til landbruget – her ønsker man desuden et nyt og genberegnet kvælstofregnskab:

”Den seneste tid har budt på en stribe opsigtsvækkende nyheder, som alle rokker ved grundlaget under landbrugspakken. Miljøet har simpelthen været undervurderet,” siger Simon Kollerup, fødevareordfører, til Netavisen Pio.

Fejl i den centrale regnemodel
Forskeren Bjørn Molt Petersen har brugt det seneste halve år på at gennemgå det videnskabelige grundlag for landbrugspakken. Han kan konstatere en række alvorlige fejl i den centrale regnemodel, som udregner forureningsniveaet – primært i forhold til den såkaldte marginudvaskning:

”Den afgørende regnemodel bag landbrugspakken regner faktisk forkert, når man øger mængden af gødning på markerne markant – præcis dét, landbrugspakken tillader. (…)  De faglige argumenter for at bruge den valgte regnemodel er så svage, at man burde have beholdt den regnemodel, man havde anvendt i en årrække op til landbrugspakken,” siger han til Berlingske og understreger, at hans udregninger viser, at man groft har undervurderet, hvor meget kvælstof landbrugspakken reelt vil forårsage.

Bjørn Molt Petersen er uddannet cand.scient. i biologi og ph.d. fra Aarhus Universitet. Han har knap 30 års erfaring i at lave beregningsmodeller. Hans undersøgelse af landbrugspakken er foregået med støtte fra Danmarks Naturfredningsforening. Hans pointer bakkes op af en række forskere fra Aarhus Universitet. Derimod kritiserer interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer hans forskningsresultat, som de mener er ”uden substans.”

En voksende snebold af miljøproblemer
Men den manglende sikkerhed bag landbrugspakken vækker bekymring i Socialdemokratiet, som lige nu er ved at forhandle med regeringen og Dansk Folkeparti om en række nye målrettede miljøkrav til landbruget. Her er man modstander af, at hele risikoen for landbruget skal bæres af miljøet og derfor ønsker man at se et ”paradigmeskifte inden for landbrugsreguleringen.”

”Vi mener ikke, at det er klogt at skubbe en voksende snebold af miljøproblemer og kvælstofudfordringer foran landbrugspakken i de kommende år. Derfor vil vi kræve, at miljøproblemerne løses nu. Det går vi til forhandlinger med,” siger Simon Kollerup.

Helt konkret foreslår Socialdemokratiet at man laver et nyt og genberegnet kvælstofregnskab for landbrugspakken, der fastslår, hvor man i fremtiden skal sætte ind med yderligere regulering. Derudover ønsker man en konkret og målrettet regulering, som skal godtgøre for de tons af kvælstof, man måtte have undervurderet tilstanden og landbrugspakken med.

 

 

 


placeholder

Annonce