S og SF efterlyser handling fra regeringen mod IT-giganter

Regeringen må arbejde aktivt på at lukke skattehuller, som gør det muligt for IT-giganter at spare milliarder i skattebetalinger.
40 milliarder kroner. Så mange penge er EU-landene gået glip af over en treårig periode, fordi IT-giganter som Facebook og Google ikke betaler den samme skat af deres overskud, som andre europæiske virksomheder. Det konkluderede en EU-rapport for nylig.

Rapporten vakte stor opsigt i de europæiske hovedstæder, og førte til et forslag fra den franske præsident Emmanuel Macron om at ændre på de europæiske beskatningsregler, så det fremover er IT-virksomhedernes omsætning, ikke deres overskud, som beskattes. Et forslag, som den danske regering dog var hurtig til at vende tommelfingeren nedad til.

Særligt en udtalelse fra finansminister Kristian Jensen om, at ”Jeg er altid skeptisk over for nye skatter, og jeg synes, at Europa er hårdt nok beskattet i forvejen”, der blev refereret i det amerikanske medie Bloomberg, udløste skarpe reaktioner fra oppositionen.

Fastholder modstand mod Macron-forslag
På et samråd i Folketingets Finansudvalg torsdag følte finansminister Kristian Jensen da også behov for at ”nuancere” sine udtalelser, som ifølge Jensen var taget ud af en sammenhæng. Jensen slog fast, at han er ”meget optaget af”, at det ikke er muligt at omgå reglerne i skattesystemet, og at alle virksomheder, også IT-virksomheder, bør betale skat det sted, hvor de tjener deres penge.

Finansministeren fastholdt samtidig, at regeringen er modstandere af det franske skatteforslag om, at lade IT-virksomhedernes omsætning beskatte frem for deres overskud. Ifølge Kristian Jensen risikerer forslaget at føre til dobbeltbeskatning for de danske IT-virksomheder, som i dag betaler selskabsskat, ligesom det kan føre til vanskeligheder for nye opstartsvirksomheder, der har underskud de første år, og derfor kan blive hårdt ramt af en omsætningsafgift.

Finansministeren nævnte også risikoen for, at USA kunne svare igen med at indføre lignende tiltag over for danske virksomheder, der operer i USA. ”Jeg har ikke i det franske forslag set nogen form for løsning på de udfordringer, jeg oplistede her”, sagde Kristian Jensen.

Han gentog derfor regeringens holdning om, at løsningen skal findes gennem fælles beskatningsregler i den internationale samarbejdsorganisation OECD, så også eksempelvis USA bliver en del af nye, fælles regler.

S og SF kræver løsning
Både Socialdemokratiet og SF efterlyste imidlertid bud på, hvad regeringen har tænkt sig at gøre ved problemet, indtil OECD kan være klar med en løsning. For det kan tage ”årevis” for OECD at nå frem til en fælles løsning, lød det fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, der blev bakket om af SF's Lisbeth Bech Poulsen, der havde indkaldt samrådet.

Ifølge Jesper Petersen er det derfor nødvendigt, at regeringen ikke kun fokuserer på OECD, men også på en fælles indsats i EU. Finansminister Kristian Jensen lovede, at regeringen vil forfølge både ”et EU-spor og et OECD-spor”.

Derfor vil regeringen afvente et udspil fra EU-kommissionen i begyndelsen af 2018. Kristian Jensen forudser blandt andet, at der kan gøres mere for at stramme reglerne for såkaldt transfer pricing, hvor virksomheder overfører deres overskud til et søsterselskab i et land med lavere beskatning, for at slippe billigere i skat.

Facebook betaler kun 0,03 procent i skat
De store IT-giganter som Facebook og Google udnytter i dag det faktum, at de ikke er fysisk placerede i de enkelte EU-lande, og derfor kan flytte deres overskuddet derhen, hvor skatten er lavest. Eksempelvis betalte Facebook kun 0,03 procent i skat af sit overskud i EU, mens Google betalte 0,82 procent, konkluderer rapporten.

EU-rapporten kommer i kølvandet på en dansk rapport fra Slots- og Kulturstyrelsen, som konkluderer, at netop de store IT-giganter som Facebook og Google har fået stor magt over danskernes medieforbrug – blandt andet fordi de slipper markant billigere i skat.

Som modtræk foreslog den franske præsident Emmanuel Macron derfor, at IT-giganterne pålægges en skat af deres samlede omsætning i de enkelte EU-lande, og ikke som i dag kun af overskuddet, da omsætningen netop ikke flyttes ud af landet. Forslaget fik indledende opbakning fra blandt andre Tyskland og Spanien, dog med det forbehold, at der skulle være tale om en midlertidig løsning, indtil der blev fundet en mere langsigtet løsning på problemet.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen gik dog imod forslaget, da han mente, at et isoleret europæisk initiativ kunne skade den europæiske konkurrenceevne over for USA og Asien. ”Det helt rigtige sted at få løst det her, det er i USA, eller globalt i OECD”, sagde Løkke.

”Danmark i dårligt selskab med skattelylande”
Forslaget strandede dog på sidste uges møde for EU's stats- og regeringschefer, da ikke kun Danmark, men også lande som Malta, Luxembourg, Irland og Cypern gik imod forslaget. ”Den danske regerings linje er usolidarisk, og jeg synes, at vi er havnet i dårligt selskab med skattelylande som Luxembourg og Malta”, sagde SF's Lisbeth Bech Poulsen, som også stod bag dagens samrådsindkaldelse, i den forbindelse til Politiken.

Kristian Jensen langede på dagens samråd hårdt ud efter dem, som mener, at Danmark ikke gør nok for at bekæmpe skattely. Han gjorde samtidig opmærksom på, at også den svenske, socialdemokratiske regering var imod forslaget: ”Hvem er de to lande, der har gjort mest for at bekæmpe skattely? Jeg tror faktisk helt objektivt, at det er Danmark og Sverige”, sagde han.


placeholder

Annonce