S om regeringens miljøpolitik: I kategori med de allerværste i EU

Socialdemokratiet oplister 39 "sorte" initiativer, som regeringen har taget på klima- og miljøområdet de seneste fire år.
Mens Venstre og partierne i blå blok arbejder intensivt for at skabe tvivl om, hvilken udlændingepolitik Socialdemokratiet vil føre efter et valgt, slår oppositionspartiet nu tilbage på et andet område, som vurderes til at komme til at fylde i den kommende valgkamp: klima- og miljøpolitikken.

Socialdemokratiet oplister i alt 39 eksempler på det, partiet kalder "sort" politik fra regeringen siden valget i 2015.

Listen tegner et helt fair billede, lyder det fra både WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening. Det skriver Avisen Danmark.

Regeringen skal måles på hvilken politik den har ført, mener næstformand for Socialdemokratiets folketingsgruppe Dan Jørgensen.

”Det tegner et billede af en regering, der over en bred kam har svækket miljøpolitikken og vores internationale ry på området. Når man f.eks. står sammen med Rumænien og Tjekkiet i EU om at forbyde et giftstof, der kan slå bier ihjel, er vi ikke længere et land, der fører an i EU. Vi er i kategori med de allerværste. Når selv den tyske miljøminister, der skal tage hensyn til sit lands store kemikalieindustri, siger "Ah, Danmark, her strammer I den altså", er det jo dybt pinligt, siger partiets gruppenæstformand Dan Jørgensen til avisen.

Avisen Danmark har bedt den grønne tænketank Concito, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer vurdere listen fra Socialdemokratiet. Concito og Landbrug & Fødevarer har afstået fra at kommentere den, mens både Verdensnaturfonden og DN kalder opgørelsen "fair" og siger, at den tegner et retvisende billede.

Danmarks Naturfredningsforening understreger dog, at Socialdemokratiet ikke har noget at lade regeringen høre på klimaområdet, hvor partiet har været med i alle forlig.

Miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) mener ligesom de to grønne organisationer heller ikke at den socialdemokratiske opgørelse er decideret forkert, men understreger at den er unuanceret.

”På miljøområdet stemmer vi ens 90 procent af tilfældene. De kritiserer os for at droppe målet for økologi, men vi har nået målet alligevel. Og ja, vi har fjernet randzoner, men har i stedet indført målrettet regulering. Vi får kritik for, hvad vi ikke har gjort uden fokus på, hvad vi har gjort i stedet,” siger han til Avisen Danmark.

Fakta: Socialdemokratiets liste over regeringens "sorte" politik

1) Det nationale mål om 40 pct. CO2-reduktion i 2030 blev droppet af Venstre-regeringen, da de trådte til.

2) VLAK-regeringen droppede at genindføre et CO2-reduktionsmål og begravede dermed en af Konservatives mærkesager.

3) Det nationale mål om kuludfasning i 2030 blev droppet af Venstre-regeringen, da de trådte til.

4) Det nationale mål om udfasning af naturgas i el- og varmeforsyning blev droppet af regeringen, da de trådte til.

5) Regeringen placerede ikke Danmark sammen med de ambitiøse EU-lande i forhandlingerne om ny klimalovgivning, som skulle leve op til Parisaftalen, fx i forhandlinger om CO2-kvoter, vedvarende energi og energieffektivitet.

6) Regeringen har fjernet "Pulje til grønne ildsjæle" ved regeringsskiftet, blot to år efter lanceringen.

7) Regeringen afskaffede "Grøn omstillingsfond", som havde til formål at ruste danske virksomheder til fremtiden ressourceknappe økonomi ved udgangen af 2015.

8) Regeringen har droppet sin målsætning om en fordobling af det økologiske areal i 2020.

9) Regeringen halverede med deres første finanslov EUDP-midlerne til forskning i energiteknologi.

10) Regeringen forlængede ikke bevillingen til det grønne nationalregnskab med sin finanslov for 2018.

11) Regeringen har tre år i træk nedsat priserne på almindelige benzin- og dieselbiler, hvilket har ført til øget CO2-udledning.

12) Regeringen afskaffede registreringsafgiften på pant og ejerskifte på privatfly.

13) Regeringen har i de sidste fire år modarbejdet de vigtige investeringer i den kollektive trafik, som indgår i Togfonden.

14) Regeringen har forsøgt at aflyse de kystnære havvindmøller og dermed skabt usikkerhed om investeringer i Danmarks grønne omstilling.

15) Regeringen afskaffede SR-regeringens forbud mod sprøjtning på de naturbeskyttede arealer (§3-arealer), inden forbuddet nåede at træde i kraft.

16) Regeringen afskaffede SR-regeringens forbud mod gødskning på de naturbeskyttede arealer (§3-arealer), inden forbuddet nåede at træde i kraft.

17) Regeringen har valgt at fjerne afgiften på skadelige stoffer som PVC og ftalater.

18) Regeringen har valgt at fjerne afgiften på PVC-folier.

19) Regeringen stemte sammen med Ungarn, Tjekkiet og Rumænien imod et EU-forbud mod brug af giftstoffet neonikotinoider, som er skadelig for bier.

20) Regeringen afskaffede afgiften på foderfosfat med finansloven for 2019 til skade for miljøet.

21) Regeringen har forringet kontrollen med de små private drikkevandsforsyninger, selvom en stor del af de private boringer overskrider nitratgrænsen.

22) Med landbrugspakken fjernede Venstre-regeringen randzonerne, der havde til formål at beskytte vandmiljøet mod kvælstofforurening.

23) Med landbrugspakken fjernede Venstre-regeringen den reducerede gødskningsnorm. Det har givet landbruget lov til at udbringe mere gødning, hvilket potentielt kan skade miljøet.

24) Venstre-regeringen fordrejede de tal, der lå til grund for landbrugspakken sådan, at pakken fremstod grønnere, end forskerne kunne stå inde for.

25) Regeringen kopierede mere eller mindre et kommissorium om vedligeholdelse af vandløb fra landbrugsorganisationen Bæredygtig Landbrug, hvilket ifølge eksperter truede genopretningen af de danske vandløb.

26) Regeringen har ikke sikret, at de grønne tiltag i landbrugspakken kunne gennemføres til tiden.

27) Regeringen fremlagde et lovforslag (L 111), der havde til formål at udvide havbrugsproduktionen mod, at sektoren etablerede kompensationsopdræt af muslinger. S sikrede, at der blev indgået en stemmeaftale, der stillede skrappere krav til havbrugssektorens udledning af kvælstof, fordi der var store usikkerheder knyttet til regeringens lovforslag. Efterfølgende er forudsætningerne for stemmeaftalen bristet, og S har trukket støtten til aftalen.

28) Regeringen ville tillade brug af glyphosat i en periode på 10 år, selvom stoffet er mistænkt for at være kræftfremkaldende. Efter pres fra bl.a. S og andre lande i EU blev godkendelsen af stoffet halveret til 5 år.

29) Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk investeringsstøtte til kvæg og svinestalde på Landdistriktsprogrammet.

30) Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk erhvervsudvikling (udvikling og modning af teknologier) på landdistriktsprogrammet.

31) Regeringen har ikke forlænget puljen til økologisk udvikling (udvikling og afsætning ...

Kilde: Avisen Danmark

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Også jeg måtte læse sætningen, med giftstoffet og bierne igen og igen, for den sætning giver jo udseende af, at vi er både fornuftige og naturbeskyttede her i Danmark. Men konklusionen, fra journalistens side er tydeligvis den modsatte. Det er da noget kludder, af en avis der lægger vægt på holdninger. Det er jo ikke Familiejournalen............. Så altså , kære Piopio: Vil i ikke fremover, være mere omhyggelige med både stavning og formuleringer.

Annonce