S-ordfører: Børn skal beskyttes bedre mod negativ social kontrol

Børn der vokser op i Danmark, skal ikke have deres fremtid afgjort af hvor i verden deres forældre kommer fra, mener folketingsmedlem Rasmus Stoklund (S)
Foto: Colourbox
Skoleelever med indvandrerbaggrund.
Regeringen har, med social- og ældreminister Astrid Krag i spidsen, lanceret 43 initiativer, som skal sikre, at færre børn vokser op med utryghed, svigt og overgreb.

Vi skal gribe ind tidligere og vi skal give børnene en stærkere stemme.

Der er også i denne sag integrationspolitiske aspekter, som vi skal tage alvorlige. Uanset hvor i verden børn har rødder, så skal de behandles ordentligt i Danmark, og hvis deres forældre ikke er opgaven voksen, så må samfundet gribe ind.

Forældrenes baggrund skal ikke afgøre fremtiden

Målet med udspillet er, at børn der vokser op i Danmark ikke længere skal have deres fremtidsmuligheder defineret af, hvem deres forældre er, hvad de arbejder med eller hvor i verden de kommer fra.

Det er et faktum, at flere børn med nordafrikansk- eller mellemøstlig baggrund udsættes for vold, social kontrol og genopdragelsesrejser end børn med dansk baggrund.

Derfor sætter regeringen også et selvstændigt fokus på denne gruppe af børn i udspillet.  

Overser faresignaler

Mange af disse børn svigtes, fordi vi som samfund overser faresignalerne. Blandt andet fordi især de muslimske friskoler alt for sjældent underretter myndighederne om børn, der mistrives.

En rapport fra Institut for Menneskerettigheder beretter, at folkeskoler underretter syv gange så ofte som friskoler med muslimske værdier.

Og så skal hammeren falde hårdt, hvis forældre efterlader deres børn alene i et fjernt land

På nogle folkeskoler er der også problemer.

Den forhenværende skoleleder Lise Egholm fra Rådmandsgade Skole på Nørrebro mener, at der hersker en ”udpræget grad af berøringsangst blandt skoleledere og lærere over for problemfyldt adfærd blandt elever med mellemøstlig baggrund”.

Det skal vi gøre bedre. Vi vil beskytte børnene bedre mod negativ social kontrol, og så skal hammeren falde hårdt, hvis forældre efterlader deres børn alene i et fjernt land, fordi de er blevet ”for danske”.

Endelig mener vi, at det skal have konsekvenser, hvis ansatte på fri- og privatskoler ikke overholder den skærpede underretningspligt. I vores udspil fremgår også en række andre forslag, og jeg håber et bredt flertal i Folketinget vil være med til at sikre de mest udsattes børn bedre rettigheder.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget og politisk ordfører for Socialdemokratiet.


placeholder

Kommentarer

Det er uklart, hvad forskellen er på negativ social kontrol og negativ social arv. Om det ene kun gælder indvandrer og det andet etnisk danskere. Og uklart hvordan fattigdom og social forarmelse, uddannelse og helbred hænger sammen med målet om integration - i den virkelige verden - fakta og evidens. For det er vel målet? Og ikke fx midlet til at forhindre indvandring? Meget uklar fremlæggelse af årsag - virkning i lovforslagene. Hvad er årsagen til manglende integration vs er manglende integration årsagen til social kontrol?

Annonce