Annonce

S-ordfører: Danskerne er ikke racister!

Socialdemokratiet er ikke racister, fordi vi laver en særlov til ukrainske flygtninge, mens fastholder andre regler for flygtninge fra Mellemøsten, mener Rasmus Stoklund.
De mange udlændinge og folk fra politiske yderfløje, der de seneste dage har skrevet til mig, tager fejl, når de siger, at vi er inkonsistente racister, fordi vi vil hjælpe flygtninge fra Europa (ukrainere) i Europa, mens vi ikke ønsker at hjælpe flygtninge fra Mellemøsten (syrere) i Mellemøsten.

Vores synspunkt har hele tiden været, at folk skal hjælpes i deres nærområde. Det gælder syrere såvel som ukrainere, men hvor vi ikke er nærområde for førstnævnte, så er vi for sidstnævnte.

Det er få uger siden, at Putin erklærede sin vanvittige krig mod Ukraine. Krigen driver mange ukrainere på flugt. Fra dansk side har vi fra dag et sagt, at ukrainske flygtninge er velkomne her.

Nedenfor gennemgår jeg en række af vores argumenter. Dels argumenter for at gennemføre en særlov. Dels hvorfor jeg ikke mener, at det er rimeligt at anklage os for racisme og diskrimination.

Vi gør som resten af EU

I EU har man aktiveret det midlertidige beskyttelsesdirektiv. På grund af Danmarks retsforbehold er vi ikke omfattet.

Derfor mødtes vi i en bred kreds af partier for at lave en særlov, som lægger sig tæt op af, hvad de øvrige EU-lande gør.

Fra dansk side gør vi altså det samme for ukrainerne som resten af EU.

Det må betyde, at hvis man synes Danmark med særloven diskriminerer flygtninge fra Syrien og agerer racistisk, så må man mene det samme om EU’s øvrige medlemslande.

Vi gjorde det samme for muslimer fra Kosovo

Nogen hævder at særloven kun er blevet til, fordi ukrainerne er hvide og kristne. Det er forkert.

Den er blevet til på grund af antallet og fordi vi er nærområde til konflikten. I 1999 vedtog Folketinget i øvrigt en tilsvarende særlov for at hjælpe muslimske kosovo-albanere, som var på flugt fra Serbiens Slobodan Milošević.

Særlov nødvendig på grund af antallet

Vi havde ikke vedtaget en særlov, hvis det kun var nogle få tusinde ukrainere, som var på flugt i Europa. Antallet skal dog snarere tælles i millioner.

De europæiske landes asylsystemer ville risikere at bryde sammen, hvis man skulle behandle alle individuelt.

Men man er nødt til at have en omfattende sagsbehandling i asylsager fra Stormellemøsten, fordi halvdelen af dem, der kommer til Europa, ikke er flygtninge.

Det tager tid at afklare om folk er flygtninge, da mange enten har falske papirer, har smidt deres papirer væk eller lyver om, hvor de kommer fra.

Vores nærområde er vores ansvar

I årevis har vi sagt, at flygtninge skal hjælpes i deres nærområde.

Hvis vi så prøvede at undslå os nu, hvor et af vores nabolande er blevet invaderet af Putin, så ville man med rette kunne anklage os for hykleri.

Når vi siger, at flygtninge fra Mellemøsten bør hjælpes i deres nærområder i Mellemøsten, så bør vi naturligvis også hjælpe flygtninge fra vores eget nærområde i Europa.

Er Enhedslisten, SF og Radikale Venstre racister?

De tre partier stemmer alle for særloven. Mener man så også, at de tre partier (som mig bekendt aldrig problematiserer indvandring fra Stormellemøsten) er racister?

Forskelsbehandling er ikke diskrimination

I debatten sætter mange lighedstegn mellem forskelsbehandling og diskrimination. Så simpel er verden ikke.

Det er ikke diskrimination, når en italiener har stemmeret i Italien, mens en dansker ikke har.

Det er heller ikke diskrimination, når en amerikaner ikke kan benytte den fri bevægelighed inden for EU på samme måde som en svensker.

Og det er ikke diskrimination, når jeg ikke bliver inviteret til landsmøde i Alternativet, selvom folk, der er medlem af Alternativet, bliver det.

Det er til gengæld eksempler på fuldstændig legitim forskelsbehandling.

Syriske flygtninge har fået generøs hjælp i Danmark

Nogen får det til at lyde som om, at vi ikke har været gæstfrie over for syrerne. Også det er lodret forkert.

De syriske flygtninge har fået en flot behandling med kost, logi, uddannelse, sundhedsydelser, tolke og overførselsindkomster.

De syriske flygtninge har fået en flot behandling

Alt sammen stillet generøst til rådighed af de danske skatteydere. Samtidig har vi hjulpet mange. I dag er der i Danmark over 44.000 personer med syrisk baggrund.

I 2011 var antallet blot 4.348.

Det er mig en gåde, hvordan man kan være utilfreds med Danmarks indsats i den forbindelse.

Fortsat behov for nyt asylsystem

Socialdemokratiet har fortsat et ønske om at skabe et nyt asylsystem, men det er ikke relevant når det gælder flygtninge fra vores nærområde.

Formålet med et nyt asylsystem og et modtagecenter uden for Europa er, at vi vil smadre menneskesmuglernes forretningsmodel.

Vi vil undgå at folk rejser fra andre dele af verden i et forsøg på at slå sig ned i Danmark. Vi vil undgå at folk drukner i Middelhavet.

Vi vil gøre op med et asylsystem, hvor halvdelen af alle asylansøgere ikke har et asylmotiv. Vi vil have kontrol med indvandringen til Danmark.

Og vi vil bruge flere resurser i nærområder til konflikterne for at hjælpe mange frem for få.

Alt det opnår vi alene, hvis vi lykkes med at etablere et modtagecenter uden for Europa.

Men lige nu er der krig i vores eget nærområde, og så har vi naturligvis et ansvar for at huse folk.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Helt enig, også i argumentationen. Danskere er som helhed ikke racister, men vi bryder os ikke om islam. Slet ikke. Det er ikke racisme.

Lige præcis og Stoklund har 100% ret og vi kan ikke lide Islam p.g.a. dårlige erfaringer med for mange af de udøvende.

Venligst udtal dig kun på egne vegne Marianne Kjær!

DU bryder dig ikke om Islam .. Jeg vil gerne have mig frabedt at du udtaler dig på mine vegne

Kommentar:

Levre man i et Demokrati, skal Love gælde for såvel Loke som Thor !

Så længe dette ikke gælder, har vi ikke Demokrati i Danmark, bare tag et kik på Grundloven, hvor borgerne med et flertal har stemt ja til den nuværende Grundlov, så ikke er Demokratisk, skal jeg hilse og sige...

Når dette så er sagt, er alle personer der flygter fra Krig Død Og Ødelæggelser, samt Forfølgelse selvfølgelig velkommen i Danmark...

Med håbet om en God Dag,

Erling Drews...

Hvad du mener er en ting - sandheden en anden.

Hvad du mener er en ting - sandheden en anden.

Hold dog op med dit ævl Rasmus.

Selvfølgelig er danskerne racistiske.

Derfor giver racisterne mange stemmer, så derfor er Socialdemokratiets politik også blevet det.

Jan. Har du røget tossetobak, eller vil du bare gøre dig interessant.

Ja-ja - gammelkommunisterne har selvfølgelig mere forstand på demokrati end alle andre.

De konventioner, som forpligter til asyl-behandling i Europa, blev vedtaget efter 2.verdenskrig for at undgå kaoset og tragedierne, der opstod efter 1.verdenskrig, hvor store befolkningsgrupper flygtede eller blev tvangsflyttet pga ændrede grænser. I Europa! Ingen havde forestillet sig, at det også skulle omfatte store mængder fra andre verdensdele. Naturligvis er det humant at hjælpe, hvor man kan, men det er ikke inhumant at hjælpe sine naboer først. Og heller ikke racistisk. Begrebet racisme bruges i frit flæng til at slå folk i hovedet med, også når det ikke gælder hudfarve og hvad man ellers forbinder med det vildfarne begreb "race". Det ville være ret åndssvagt, hvis vi ikke foretrak vores egen kultur og dermed bryder os mindre om andres. Fx kvindeundertrykkelsen i den muslimske verden. Andre kulturer afholder sig tydeligvis ikke fra at hade os og holde deres kultur fri fra vestlig indblanding. Demokrati er at bestemme i sit eget land, ikke andres.

Kåre Smidt, du har ret i og sandt er,at demokrati gælder i det land som har og efterlever gældende vedtagne regler.
Der er forskel på opfattelsen af hvad demokrati er i forskellige lande versus dansk opfattelse og den stemmer ikke altid overens med dem som også mener det samme der.
I dag når vi hinanden let og ubesværet via Nettet kontra Jungletrommerne, og derfor hurtigt at kunne meddele hinanden.
Bare 100 år tilbage hørte vi først længe efter hvad som var sket, når en evt flygtning kom til landet.
Vi har efterfølgende vedtaget via konventioner som pålægger os at hjælpe flygtninge fra krig og ufred - og ikke bekvemmelighedsflygtninge( migranter). Der ser jeg forskelllen.
For mig set, er der ikke forskel på hudfarven, da vi er er medmennesker, men derimod situationen taget i betragtning.som gør at man flygter.Vh KT

Jeg syns at den muslimske befolkning i Danmark har et medansvar/ansvar
for at der er dansker, der er racistisk imod muslimer.
Da muslimer i Danmark godt ved at der er muslimer der modarbejder
det danske Demokrati,men ser pasivt til.
Og det er med garenti sikkert at det er sådan det er.
For af og til er der (en) muslim der i medierne fortæller
at de bliver holdt under opsyn (social kontrol ),
og hvorfor er det ikke det store flertal af muslimer
der gøre op med denne (sociale kontrol )???
Og udskammer de få muslimer der modarbejder det Danske demokrati
og så ville det store flertal af muslimer meget lettere
blive en del af Danmark
Men så længe det store flertal af muslimerne er tavse er det bare
sådan det er
Og det er kun muslimerne der kan gøre noget ved det
da de ved hvem og hvor de få muslimer er, der
modarbejder det Danske Demokrati

Kære Jens,
Hvornår har du sidst talt højt om social kontrol inden for indre mission og brokket dig højtlydt om det, eller inden for Jehova vidner, de medtages da debetegner sig selv som kristne.
Udover det er der også social kontrol blandt kulturkristne
Jeg må nok skuffe dig og sige at alle muslimer i Danmark ikke kender hinanden og derfor ikke nødvendigvis kan gøre noget ved det - ligesom jeg antager at du ikke kender nogen af de førnævnte der udøver social kontrol.

Derudover synes jeg at Stoklunds skriv er skræmmende, gad vide hvordan fordums danske Socialdemokrater ville have reageret på nutidens retorik.

Hvad med de titusindvis af afrikanere, indere og andre, som opholder sig i Ukraine af forskellige årsager? De bliver udsat for en grov behandling ved grænseovergangen og bliver skubbet bagest i rækken, når de forsøger at komme ud af Ukraine og krigshelvedet. Hvis de da overhovedet kan komme ud. Hvor mange af dem har der været ombord i de mange busser, der har kørt flygtninge fra den polsk/ukrainske grænse til Danmark - INGEN. De mennesker er forment adgang til Danmark. Til hvilket nærområde skal de mennesker tage hen?

Det er måske heller ikke racisme?

Når en dansk statsborger nærmest ikke længere kan tage en udenlandsk kæreste/ægtefælle med til Danmark, men er tvunget til at bosætte sig i Flensborg i Tyskland, så er den danske udlændingelov gået alt alt for vidt.

Nu skrev jeg om muslimer,hvor nogle af dem
mod-arbejder intragrering i Danmark
og ikke om alt muligt andet.
Og forklar lige om ikke der er et problem
når feks en muslimsk dreng falder på cykel
og man spørg ham om han slog sig og hans svar er
jeg græder ikke det er kun danske børn der græder

Det er jeg sikkert på at han er blevet fortalt af voksen
og dette er med til at det bliver
dem og os
Derfor siger jeg at muslimer har også en del af ansvaret

Og når det kommer til hvor mange muslimer der kender hinanden
så skal man da være blind for ikke at kunne se at det er sådan det er.
Altså de flest muslimer ved godt hvem der modarbejder intragrationen
Som sagt en gang imellem er der (en) muslim der stiller sig frem i medierne
og fortæller at det er så det er.
Men det store muslimske flertal forbliver tavse

Annonce