S-ordfører: Det borgerlige Danmark har endnu ikke lært af fortidens fejl

Det er ansvarlig finanspolitik er at holde hånden under beskæftigelsen i krisetider, skriver Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabjerg Madsen.
Foto: Socialdemokratiet
Christian Rabjerg Madsen (S), folketingsmedlem og finansordfører
Med finanskrisen lærte vi blandt andet, at konsekvenserne for almindelige mennesker er enorme, hvis ikke stater aktivt bruger finanspolitikken til at holde hånden under beskæftigelsen.

Gør man ikke det, skader det både samfundsøkonomien og dem, der er blevet kastet ud i arbejdsløshed.

Alligevel har flere borgerlige politikere kritiseret regeringen for at føre en uansvarlig økonomisk politik, efter statsministeren søndag aften, i et interview på TV2, påpeger, at Danmark skal investere og ikke spare sig ud af krisen.

For statsministeren har fuldstændig ret.

Debatten viser desværre, at det borgerlige Danmark endnu ikke har lært af fortidens fejl.

For statsministeren har fuldstændig ret.

Hvis ikke man havde optaget gæld for at holde hånden under beskæftigelsen, havde resultatet været flere arbejdsløse, dyre konkurser, færre skatteindtægter og flere udgifter til kontanthjælp og anden offentlig forsørgelse.

Det ville alt sammen have øget Danmarks samlede gæld og gjort os fattigere.   

En moderne krisepolitik

Regeringen har i stedet valgt at følge en ansvarlig og moderne krisepolitik, hvor vi bekæmper arbejdsløsheden med investeringer, styrker velfærden, hjælper de arbejdsløse videre gennem opkvalificering og bruger krisen til at skabe grønne fremskridt, hvilket på den lange bane vil gøre os mere konkurrencedygtige.

Med denne ekspansive finanspolitik vil vi komme ud af krisen med færre arbejdsløse og en sundere økonomi. Det er forudsætningen for fremtidig vækst – en vækst, der skal bruges til at tilbagebetale den gæld, vi optager nu.

Gælden er dog ikke vokset mere, end at vores nettogæld er tæt på nul. Og selvom gælden er øget, vil statens renteudgifter være lavere i år end før coronakrisen på grund af det lave renteniveau.

For proportionernes skyld er det desuden værd at hæfte sig ved, at underskuddet i det forgangne coronaår forventes at blive mindre end overskuddet i 2019. 

I tråd med internationale eksperter

Imens de borgerlige partier, ligesom under finanskrisen, plæderer for skattelettelser i toppen af samfundet på bekostning af det sikkerhedsnet, der skal gribe de arbejdsløse og nedslidte, bakkes regeringens mere moderne krisepolitik op af internationale organisationers anbefalinger.

IMF (Den Internationale Valutafond, red.) opfordrer således rige lande til at drage fordel af de lave renter og øge de offentlige investeringer i eksempelvis digital og grøn omstilling for at komme ud af krisen.

Og OECD (internationale organisation for økonomisk samarbejde, red.) advarer direkte om, at forsøg på at nedbringe gælden i den nuværende situation vil være skadeligt for den økonomiske vækst.

Ikke blevet klogere

Vi kan altså desværre konstatere, at de borgerlige partier ikke er blevet klogere siden den fejlslagne politik under finanskrisen, hvor Venstre og Konservative benyttede sig af skæve underfinansierede skattelettelser til at komme ud af krisen.

Det gjorde man med Genopretningspakken, der blandt andet forringede velfærden og halverede dagpengeperioden

Skattelettelserne slog et så stort hul i statskassen, at VK-regeringen allerede året efter, i 2010, måtte stramme finanspolitikken omtrent lige så meget, som man havde lempet den året forinden.

Det gjorde man med Genopretningspakken, der blandt andet forringede velfærden og halverede dagpengeperioden på et tidspunkt, hvor 100.000 flere danskere var blevet ledige siden krisens start, og mere end 6 pct. af arbejdsstyrken stadig var arbejdsløse. Konsekvensen var, at arbejdsløsheden bed sig fast.

Ti år efter krisen kastede den førte politik stadig en lang skygge over beskæftigelsen i Danmark. De, der havde mistet arbejdet under krisen, havde haft mindre beskæftigelse og tjente i gennemsnit 35.000 kr. mindre end de lønmodtagere, som ikke var blevet ledige under krisen.

Også dansk velstand led et knæk. Finanskrisen medførte en nedjustering af dansk økonomis produktionspotentiale med 2-2,5 procent – altså et varigt tab af velstand – fordi VK-regeringen ikke stimulerede efterspørgslen tilstrækkeligt.

Skal ikke gentage finanskrisens fejl

Derfor er det ansvarlig økonomisk politik, når regeringen nu låner penge for at holde hånden under efterspørgslen og bringe danske virksomheder og arbejdspladser trygt gennem krisen.

Vi investerer klogt nu

Men når det kommer til nye permanente udgifter som for eksempel en ret til tidlig pension for de mest nedslidte, så finansierer vi det fuldt ud.

Netop for at vi ikke skal ende samme sted som efter finanskrisen, hvor man allerede i 2010 måtte iværksætte betydelige nedskæringer for at få det hele til at hænge sammen på den lange bane.

Vi investerer klogt nu, men med en plan for at økonomien er i balance i 2025. Det er den ansvarlige balance i regeringens økonomiske politik.

En retfærdig vej ud af krisen

I tillæg til at være ansvarlig, er regeringens vej ud af krisen også retfærdig. Vi vil ikke, som de borgerlige under finanskrisen, lade de svageste i samfundet, og dem, der står yderst på arbejdsmarkedet betale den højeste pris for krisen.

Det er igen de ufaglærte og dem med korte uddannelser, som er hårdest ramt af arbejdsløshed. En analyse fra AE-Rådet har vist, at hver tredje nyledige under coronakrisen også mistede jobbet under finanskrisen.

Vi har som samfund et særligt ansvar for at bekæmpe coronaledigheden, når vi ser på, hvor lange spor finanskrisen trak i disse menneskers indkomst og arbejdsmarkedstilknytning. Arbejdsløshed skal ikke igen reduceres til et individuelt spørgsmål om manglende incitamenter.

Desværre er det præcist det, Konservative forsøger på, når de foreslår lavere ydelser til overførselsmodtagere og skattelettelser til de rigeste.

Og det er det, Venstre vil, når de foreslår, at sænke skatter og afgifter, fordi ”det skal i højere grad kunne betale sig at arbejde”.

Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen kan jo passende tage ud til Kastrup Lufthavn og fortælle alle de lufthavnsledige, at han tror, de er arbejdsløse, fordi det ikke kan betale sig for dem at arbejde.

Opkvalificering og efteruddannnelse

Den del af arbejdsløsheden, der ikke lader sig løse ved at holde styr på epidemien og holde hånden under efterspørgslen i samfundet, skal bekæmpes med opkvalificering og efteruddannelse.

Derfor har regeringen afsat knap 1,4 milliarder kroner ekstra over de kommende år til at løfte kompetencerne blandt de mennesker, der mister jobbet under coronakrisen, og omstille dem til nye corona-job, brancher med mangel på faglært arbejdskraft og fremtidens grønne job.

Retfærdighed handler også om, at velfærden ikke igen skal trædes under fode af en misforstået sparepolitik. Derfor har regeringen prioriteret velfærden med samlet set cirka fem milliarder kroner, der blandt andet skal sikre flere hænder og højere faglighed i ældreplejen, en hurtigere indfasning af minimumsnormeringer til glæde for vores børn, og et markant løft af vores ungdomsuddannelser.

Det betyder, at vi med først økonomiaftalerne med regionerne og kommunerne, og sidenhen finanslovsaftalen endnu engang har sikret, at pengene til velfærd følger med, når vi bliver flere børn og ældre.

En grøn vej ud af krisen

Endelig er regeringens vej ud af krisen også grøn. Regeringen har i december indgået fem aftaler om en grøn genstart, som i gennemsnit vil øge beskæftigelsen med 14.000 personer i 2021 og 2022, og samlet set reducere CO2-udledningerne med 2,8 mio. tons. 

Konsekvenserne for almindelige mennesker er enorme, hvis ikke grådigheden på finansmarkederne reguleres.

Dermed er der på halvandet år indgået aftaler, der anviser cirka en tredjedel af de udledningsreduktioner, der er påkrævede for at indfri 70 procents målsætningen. Flere af disse aftaler er indgået med brede forlig, hvilket også de blå partier fortjener anerkendelse for.

Finanskrisen lærte os flere ting. Konsekvenserne for almindelige mennesker er enorme, hvis ikke grådigheden på finansmarkederne reguleres.

Men krisen lærte os også, at stater bør bruge finanspolitikken aktivt til at holde hånden under beskæftigelsen. Gør man ikke det, trækker man krisen i langdrag. Til skade for både samfundsøkonomien og dem, der forbliver arbejdsløse.

Disse afgørende pointer er efterhånden bredt anerkendt i den internationale økonomiske debat. Blandt andet som en konsekvens af anbefalinger fra OECD, FN og IMF. Desværre viser de sidste dages debat, at det borgerlige Danmark endnu ikke vist det afgørende mod eller vilje til at lære af fortidens fejl.


placeholder

Kommentarer

Der er lys for enden af tunnelen. Den gode og lempelige danske finanspolitik passer heldigvis godt sammen med EUs bestræbelser på at holde gang i beskætigelsen og gennemføre den grønne omstilling. Og om kort tid er Bidens regering i USA i gang med hjælpepakker, investeringer og grøn omstilling.

Jeg er ikke sikker på at den italienske og græske befolkning er ligeså imponeret over statsgæld som Socialdemokraterne!

Annonce