S: Radio 24syv misforstår Lotte-tal

Radio 24syv fortæller i dag, at Thyra Franks plejehjem ’Lotte’ ikke fik flere penge end landets kommunale plejehjem. Men de tal, radiostationen læner sig op af, siger ikke noget om de gennemsnitlige udgifter på landets kommunale plejehjem, lyder det fra Socialdemokratiet.
Det bygger på forkerte og misforståede tal, når radiostationen Radio 24syv i dag hævder, at Thyra Franks meget omtalte plejehjem ’Lotte’ på Frederiksberg ikke havde flere penge til rådighed end kommunale plejehjem. Sådan lyder det i dag fra Socialdemokratiets ældreordfører Astid Krag:

”Radio24syvs historie bygger på en forkert tolkning af en ni år gammel undersøgelse af blot 41 plejehjem. Og det ændrer dermed ikke på den kritik, vi har rejst. Faktum er, at plejehjemmet Lotte fik en markant højere betaling pr. beboer end det kommunale landsgennemsnit, hvilket også var årsagen til, at taksterne blev ændret i 2015", lyder det i dag fra den socialdemokratiske ældreordfører.

Socialdemokratiet har de seneste måneder gentagne gange forsøgt at få Thyra Frank til at bekræfte, at hun som forstander på plejehjemmet ’Lotte’ havde flere penge til rådighed, end de øvrige plejehjem i Frederiksberg kommune. Det skete på baggrund af et notat fra Frederiksberg kommune fra december 2013, hvoraf det fremgik, at ’Lotte’ havde 20 procent højere driftsbudget og 50 procent højere madbudget end kommunens øvrige plejehjem.

111 kroner under landsgennemsnittet
Radio 24syv skrev tidligere onsdag, at Thyra Franks plejehjem ikke blev overbetalt. ”Budgettet på Thyra Franks plejehjem ”Lotte” lå på niveau med det kommunale gennemsnit i Danmark”, hedder det i artiklen.

Radio 24syv henviser til en undersøgelse, som Kommunernes Revision gennemførte i 2008 blandt 41 botilbud med 1003 beboere i 24 kommuner. Undersøgelsen nåede frem til, at de gennemsnitlige udgiftsniveau lå på 1.670 kroner per beboer per døgn for de ældre, der har brug for mest pleje.

Undersøgelsen lå ifølge Radio 24syv til grund for, at Folketinget fastlagde et tilskud til friplejehjem som Lotte på op til 1.670 kroner i døgnet for de mest plejekrævende ældre. ’Lotte’ modtog i 2011 1.559 kroner i døgnet for hver af de ældre på plejehjemmet, altså 111 kroner mindre end det fastlagte. Det får Radio 24syv til at konkludere, at ’Lotte’ måske nok lå over niveauet i Frederiksberg kommune, men var på niveau med landsgennemsnittet for kommunale plejehjem.

24syv-tal siger ikke noget om landsgennemsnit
Men sådan kan man ikke udlægge undersøgelsen, mener Socialdemokratiet. Undersøgelsen blandt de 41 plejehjem fra 2008 kan nemlig ikke bruges til at sige noget om, hvad der er gennemsnit for landets kommuner. Faktisk ligger de gennemsnitlige kommunale udgifter til ældrepleje langt under det, man fandt på plejehjemmet ’Lotte’:

”Ifølge tal fra OK-fonden, der ejede plejehjemmet Lotte så modtog Lotte fra 2008 til 2014 en døgntakst pr. beboer på mellem 1.504 kr. og 1.617 kr. – altså mellem 549.000 kr. og 590.000 kr. om året pr. beboer. Sammenligner man med de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. plejehjemsbeboer fra samme årrække fik Lotte mindst 100-150.000 kr. mere pr. beboer end de gennemsnitlige kommunale udgifter pr. plejehjemsbeboer”, skriver Astrid Krag på Facebook.

Socialdemokraten henviser til et svar fra daværende Social- Børne- og Integrationsminister Anette Vilhelmsen, som viser, at kommunernes gennemsnitlige udgifter per beboer på plejehjem fra 2007 til 2012 varierede fra 446.000 til 393.000 kroner om året per beboer. I 2011, det år som Radio 24syv tager udgangspunkt i, var gennemsnittet for de kommunale plejehjem således 393.000 kroner per beboer om året.

Har tidligere droppet historien
Socialdemokraterne henviser også til, at reglerne for friplejehjem i 2015 blev lavet om efter kritik fra Kommunernes Landsforening, som mente, at takterne var alt for høje i forhold til det, de kommunale plejehjem modtager. I stedet modtager friplejehjem nu tilskud som svarer til de gennemsnitlige udgifter for kommunens kommunale plejehjem.

”Historien – der ikke bakkes op af dokumentation og som har Radio 24syv’s egen redaktør som ekspert-kilden - bygger på forkerte og misforståede tal. Det fortalte jeg Radio 24syv for halvanden måneds tid siden, da de ville lave historien første gang. De droppede den dengang efterfølgende. Men det gælder stadig i dag: historien holder ikke vand, dokumentationen holder ikke.”, skriver Astrid Krag på Facebook.


placeholder

Annonce