S roser regeringen: Tak for at gennemføre vores forslag

Socialdemokratiet har ved flere lejligheder foreslået at ændre reglerne for virksomheders fradrag for lønudgifter. I går meddelte skatteministeren så ud, at regeringen er parat til at ændre reglerne.  
Det er ikke hver dag, at Socialdemokratiet roser regeringens skattepolitik. Men i dag kan man på de sociale medier se en video, hvor Socialdemokratiet roser skatteminister Karsten Lauritzens udmelding om, at regeringen vil ændre fradragsreglerne for virksomheder.

Det er nemlig et forslag, som Socialdemokratiet selv har fremsat flere gange inden for den seneste tid: ”Regeringen er vist i påske-humør og vil gennemføre et af vores initiativer fra planen Stol på Danmark - det fortjener skam ros”, skriver finansordfører Benny Engelbrecht på Twitter.

”En skat på vækst”
Sagen handler kort fortalt om, at SKAT for år tilbage ændrede sin praksis, så det ikke længere er muligt for virksomheder at trække lønudgifter til ansatte, der arbejder med udvidelse af forretningsområdet, for eksempel virksomhedsopkøb, fra i skat. Det har udløst stærke reaktioner fra store dele af erhvervslivet, som mener, at det skader virksomhedernes vækstmuligheder.

”Alle går og sukker efter vækst i disse år. Ved at nægte fradrag for lønudgifter som virksomhederne har, når de udvider, bliver der groft sagt lavet en skat på vækst”, lød det eksempelvis fra Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv, i kølvandet på ændringen.

Socialdemokratiet har derfor fremlagt et forslag om, at alle lønudgifter igen skal være fradragsberettigede. Forslaget blev blandt andet fremlagt i 2025-oplægget ”Stol på Danmark” og senest i vækstudspillet ”Vækst der virker”:

”Vi skal ikke lave nye regler for danske virksomheder, der hæmmer deres muligheder for at vokse sig større og skabe flere danske arbejdspladser. Udover at det kan være vanskeligt og bureaukratisk for virksomheder at afgøre, hvilke medarbejdere og arbejdsopgaver der ikke længere er fradragsberettigede, kan det lægge en dæmper på danske virksomheders mulighed for forretningsudvikling og opkøb.”, hedder det i det socialdemokratiske vækstoplæg.

Lauritzen klar til at ændre regler
I går meldte skatteminister Karsten Lauritzen så ud, at regeringen nu er villig til at imødekomme forslaget og igen gøre lønudgifterne fradragsberettigede:

”Jeg kan godt forstå virksomhedernes frygt for store økonomiske og administrative omkostninger. Det er jo unødigt bøvlet, når virksomhederne skal pensle lønkronerne ud for hver enkelt medarbejder for at udregne, hvad der kan fradrages. Derfor siger vi fra regeringens side klart og tydeligt, at vi gerne vil hjælpe virksomhederne – også i denne sag”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Regeringen vil dog afvente en dom fra Højesteret, inden den fremsætter ny lovgivning. Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank har nemlig slæbt SKAT i retten, fordi bankerne mener, at den praksisændring, SKAT gennemførte, var ulovlig. Sidste sommer afgjorde Østre Landsret, at SKAT i princippet var berettiget til at lave den ændring inden for de gældende regler, men at der var tale om en så væsentlig praksisændring, at SKAT burde have varslet ændringerne i ordentlig tid, inden de trådte i kraft.

Sagen er anket til Højesteret, som forventes at afsige dom i løbet af sommeren. Men uanset udfaldet af dommen, så vil regeringen til efteråret fremsætte ny lovgivning, der ”sikrer en enkel og ubureaukratisk løsning”, som det hedder i pressemeddelelsen fra skatteminister Karsten Lauritzen.


Kommentarer fra Facebook

Annonce