S ser gerne rigspolitichefen rolle undersøgt og forsamlingsforbud forlænges

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Regeringen ser gerne rigspolitichefens rolle undersøgt i sagen om manglende lovhjemmel til aflivning af samtlige mink i Danmark. Det oplyser justitsminister Nick Hækkerup. Han forestiller sig, at emnet kan blive en del af den uvildige undersøgelse af sagen, som Folketinget har besluttet skal finde sted.

Forbuddet med at samles mere end ti personer forlænges til 13. december. Og så viser 1. behandlingen af lovforslaget om samtykkebaseret voldtægtslovgivning, at loven nu ser ud til at samle bred tilslutning blandt Folketingets partier.

 

Regeringen ser gerne rigspolitichefs rolle undersøgt

Socialdemokratiet mener, at rigspolitichef Thorkild Fogdes rolle i mink-skandalen bør være en del af en uvildig undersøgelse.

Det oplyser justitsminister, Nick Hækkerup (S).

“Folketinget arbejder med, hvordan den undersøgelse skal se ud. Men Socialdemokratiet synes, at det ville være en naturlig del af en sådan undersøgelse,” siger justitsminister Nick Hækkerup til Ekstra Bladet.

Thorkild Fogde har de seneste dage været under beskydning, efter at en redegørelse af mink-forløbet viser, at rigspolitichefen - modsat regeringens ministre - blev gjort bekendt med, at der manglede lovhjemmel til aflivning af samtlige danske mink. Alligevel fortsatte politiet med at assistere med aflivningen også af raske mink.

“Det er klart, at det her er utilfredsstillende. Det er klart, at der skal samles op på det og tages læring af det,” understreger Nick Hækkerup.

5. november om morgenen deltager rigspolitichef Thorkild Fogde i et videomøde med medlemmer af den Nationale Operative Stab, NOST.

På mødet oplyser Fødevarestyrelsen - ifølge redegørelsen om forløbet - at det ikke vil være lovligt at aflive alle mink uden en lovændring.

Samme eftermiddag ringer Justitsministeriet til Rigspolitiet og bekræfter denne melding.

Alligevel går politiet fredag den 6. november i gang med at ringe rundt til minkavlere med beskeden om, at alle mink skal aflives.

Her bliver betjente instrueret i, at hvis en minkavler siger nej, så skal politiet i manken give besked om, at 'beslutningen var truffet', og at 'myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel'.

Læs mere her.
 

Forbuddet mod at samles mere end ti personer forlænges til 13. december

Sundhedsminister Magnus Heunicke meddeler i en pressemeddelelse, at forbuddet mod at samles flere end ti personer forlænges til 13. december.

Der er fortsat et højt niveau af smitte i Danmark. I går var der smitte i alle 98 af landets kommuner. 97 kommuner havde i går mere end 20 smittede pr. 100.000 indbyggere. Derfor har myndighederne anbefalet at forlænge de tiltag til håndtering af smittespredning af COVID-19 i Danmark, som blev meldt ud den 23. oktober og med udløb den 22. november 2020. Regeringen har besluttet at følge anbefalingen.

De forlængede tiltag er:

  • Forsamlingsforbuddet fastholdes på max 10 personer. Der gælder dog visse undtagelser.

  • Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser og bisættelser fastholdes på max 50 personer.

  • Anbefaling om max 10 personer i private hjem.

  • Anbefaling om social kontakt med max 10 personer.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, har foretaget en konkret vurdering af behovet for tiltagene i lyset af den aktuelle smittesituation, og de anbefaler at tiltagene forlænges.

Ifølge denne uges risikovurdering i det nationale varslingssystem vurderes det nationale risikoniveau til at være på niveau 3. Det samlede smittebillede viser, at der må forventes stigende vækst i COVID-19-smitten i Danmark og potentielt en stigning i antallet af indlagte patienter og øget belastning af sygehuskapaciteten.

Sundhedsmyndighederne bemærker, at der både fra tidligere pandemier og under COVID-19 er betydelig dokumentation for, at forsamlinger spiller en afgørende rolle i smittespredningen. Sundhedsmyndighederne bemærker også, at der med COVID-19 er en særlig risiko for såkaldte superspredningsbegivenheder, som kan bidrage til, at epidemien kommer ud af kontrol.

Erhvervsministeriet oplyser, at ved forlængelse af restriktionerne så forlænges hjælpepakkerne tilsvarende.

 

Oversigt over udsatte boligområder udsat

Offentliggørelsen af listerne over udsatte boligområder vil i år ske senere, fordi situationen omkring COVID-19 har medført forsinkelser i udarbejdelsen af nogle af de data, der ligger til grund for listerne.

Det oplyser Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det fremgår af lov om almene boliger § 61 a stk. 6, at boligministeren hvert år d. 1. december skal offentliggøre, hvilke boligområder der opfylder betingelserne for at optræde på listerne over udsatte boligområder.

Som følge af situationen omkring COVID-19 blev der i foråret 2020 lanceret en række hjælpepakker med henblik på at holde hånden under det danske erhvervsliv. Et af tiltagene omhandlede en generel udsættelse af de almindelige frister for personligt ejede virksomheder med hensyn til indberetninger af virksomhedsoverskud mv. til Skattestyrelsen for indkomståret 2019. Fristerne blev i den forbindelse rykket fra juni 2020 til 1. september 2020, hvilket har forsinket de indkomstdata, der skal anvendes til udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder.

Det betyder, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som er ansvarlig for udarbejdelsen af listerne over udsatte boligområder, ikke kan få data fra Danmarks Statistik tids nok til at behandle dem med henblik på offentliggørelse inden den 1. december 2020.

Listerne forventes derfor at blive offentliggjort en uges tid senere i år. Når Transport- og Boligministeriet kender den præcise dato, vil dette blive meddelt på ministeriets hjemmeside et par dage forud for selve offentliggørelsen.

 

Bred tilslutning til samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning står til at blive vedtaget med et bredt flertal i Folketinget, da Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative siger, at også de vil stemme for.

“Samtykkeloven skal indskærpe, at sex skal være frivilligt, og at der skal være samtykke fra begge parter,” siger retsordfører Jeppe Bruus (S) i forbindelse med Folketingets førstebehandling af samtykkeloven.

Selv om voldtægtslovgivningen bliver ændret, ændrer bevisbyrden sig ikke.

Det vil sige, at det er op til anklagemyndigheden at bevise, at der ikke er givet samtykke forud for og under et samleje eller en anden seksuel aktivitet.

Ifølge Jeppe Bruus sker der en ændring, da man med den nuværende lov skal sige fra, hvorimod med den nye lov skal man give samtykke.

“I en eventuel retssag vil det påhvile den initiativtagende part at forklare, hvad vedkommende så som et samtykke,” siger han fredag i salen.

Hos SF blev den brede tilslutning til en samtykke-lov fejret med dette tweet:

placeholder

 

Ny a-kasse fra nytår

Den første januar 2021 opstår en ny faglig a-kasse, Din Faglige A-kasse (FAK).

Bag FAK står en række forbund, der ønsker, at deres medlemmer skal have en a-kasse, der tager udgangspunkt i deres medlemmers faglighed:

 • Dansk El-Forbund

 • Blik- og Rørarbejderforbundet

 • Malerforbundet i Danmark

 • Dansk Artistforbund

 • Fiskernes Forbund

Næstformand i Dansk El-Forbund Benny Yssing blev valgt som den nye a-kasses første formand. Den nye a-kasse omfatter cirka 40.000 medlemmer.

Læs mere her.

 

100 håndværkere nedlægger arbejdet

Bygningsarbejderne er utilfredse med, at en underentreprenør ikke har tegnet overenskomst.

Op mod 100 bygningsarbejdere har fredag morgen nedlagt arbejdet i en sympatikonflikt på en byggeplads på Amager i København.

Det drejer sig om cirka 70 tømrere og 30 stilladsarbejdere og andre byggefolk.

Det skriver netmediet A4 Arbejdsliv.

Ifølge A4 Arbejdslivs oplysninger bunder konflikten i, at tømrerne, der er ansat i hovedentreprenørfirmaet BGB, ikke vil acceptere, at en underentreprenør ikke har overenskomst med sine ansatte.

Læs mere her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce