S trækker støtten til nye havbrug efter dårlige kvælstofs-tal

Havbrug skader miljøet, der skal satse på grønnere fiskeopdræt på land, mener Socialdemokratiet, der nu opsiger aftale
Havbrug er for skadelige for miljøet og udleder meget kvælstof.

Det mener Socialdemokratiet, der nu trækker støtten til en aftale om flere og større havbrug i de danske farvande.

Partiet opfordre regeringens miljøminister til at genoverveje, om der virkelig er brug for en aftale, der baner vej for nye store havbrug i Danmark:

“Derfor trækker vi os fra aftalen om flere havbrug, og jeg vil kraftigt opfordre miljøminister Jakob Ellemann-Jensen til at genoverveje, hvorvidt han virkelig mener, at vi skal belaste miljøet yderligere med mere kvælstof fra større og nye havbrug,” lyder det fra den socialdemokratiske miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen, på Twitter.

placeholder

 

Manglende reduktion af kvælstof

Kvælstofudledningen i det danske vandmiljø er ikke faldet, som regeringen ellers forventede med landbrugspakken. Og det er én af årsagerne til, at Socialdemokratiet nu opsiger den knap to år gamle aftale, som partiet indgik med regeringen og Dansk Folkeparti i 2017.

“De nyeste tal for opgørelsen af kvælstoftilførslen til miljøet viser, at der slet ikke er blevet fanget så meget kvælstof, som regeringen havde regnet med. Derfor er der slet ikke plads til, at vi udvider havbrugene som planlagt og dermed tilfører endnu mere kvælstof til de danske farvande,” siger miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) til DR.

Der er udledt lige så meget kvælstof i det danske vandmiljø i 2017 som året forinden

Lovændringen gav havbrugssektoren mulighed for at udvide deres produktion, hvis man kompenserede for den øgede miljøbelastning.

Men de nyeste målinger fra Aarhus Universitet slår fast, at den generelle udledningen af kvælstof ikke er blevet reduceret. Der er udledt lige så meget kvælstof i det danske vandmiljø i 2017 som året forinden.
 

Vil stå frit efter valget

De skuffende tal får Socialdemokratiet til at ønske "at stå frit efter et folketingsvalg" for istedet at styre mod mere miljøvenlige fiskeopdræt:

“Vi vil gerne have rene linjer og stå frit efter et valg. Vi ønsker en grønnere retning for akvakulturen i Danmark - gerne med havbrug på land, så vi kan få bedre styr på produktionen,” forklarer Simon Kollerup til Ritzau.  

Der er fortsat et flertal bag forliget, da Dansk Folkeparti og regeringen stadig står bag aftalen.

Der er ikke længere kontrol med tilførslen af kvælstof til de indre danske farvande

Satser på fiskeopdræt på land

Fiskeopdræt i anlæg på land er langt mere bæredygtigt end havbrug i bure i vandet, påpeger formand i Dansk Sportsfiskerforening, Verner W. Hansen.

Og det er også den vej, Socialdemokratiet mener, at man bør gå:

“Noget af det, vi bør fokusere langt mere på, er at få nogle lukkede cirkulationsanlæg på land, hvor man opdrætter fisk i anlæg, der ikke udleder kvælstof og medicinrester til vores havmiljø. Der er ikke længere kontrol med tilførslen af kvælstof til de indre danske farvande,” siger Christian Rabjerg Madsen (S) til DR.

Hvis det står til Socialdemokratiet, så skal de havbrug, som findes i dag, ikke i fremtiden have tilladelse til at udvide deres anlæg:

“De havbrug, der er der i forvejen, får, hvis det står til os ikke mulighed for at søge om nye tilladelser i form af at udvide. Men i forhold til det eksisterende havbrug er der ingen konsekvenser, siger han,” lyder det fra Christian Rabjerg Madsen.

Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg forstår det heller ikke

I brancheforeningen Dansk Akvakultur undrer man sig over udmeldingen fra Socialdemokratiet:

“Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, og jeg forstår det heller ikke. Det er jo videnskabeligt dokumenteret igennem flere år, at havbrug er en meget miljøeffektiv og klimavenlig fødevareproduktion,” siger Niels Dalsgaard, der er direktør i havbruget Musholm A/S og formand for bestyrelsen i brancheforeningen til DR.
 

Støtte fra Sportsfiskerforbundet

Danmarks Sportsfiskerforbund har været bekymret over udsigten til flere og større havbrug, og derfor støtter formand Verner W. Hansen Socialdemokratiets udmelding:

“Bedre sent end aldrig. Vi er super tilfredse med, at Socialdemokratiet nu skifter kurs og i stedet vil fokusere på landbaserede anlæg.Det er en helt forkert strategi at etablere flere havbrug i åbne bure til stor skade for vores vandmiljø,” siger han til Ritzau.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce