S-udspil blæser til kamp mod stigende ulighed

De bredeste skuldre skal igen bære de tungeste byrder, lyder det fra Socialdemokratiet i nyt udspil.
Uligheden i det danske samfund må ikke løbe løbsk, mener Socialdemokratiet, der tirsdag lancerer udspillet ”Danmark er for lille til store forskelle”.

Formået med udspillet er at lægge en dæmper på uligheden og sikre at en lille gruppe af de mest velstillede ikke stikker af fra fællesskabet.

Når forskellene vokser sig for store, så bliver sammenhængskraften i vores samfund mindre

”Det er mange år siden, at John Mogensen sang om Dybbøl Mølle, der maler helt ad helvede til: ”Bare tegnedrengen er i orden, kan man få det, som man vil”.  Det er som om, det er mere aktuelt end nogensinde før.

Når få i toppen stikker af fra resten. Når nogle store banker svigter deres samfundsansvar. Når myndighederne sover i timen. Så smuldrer den tillid, der er forudsætningen for vores danske samfundsmodel. Og når forskellene vokser sig for store, så bliver sammenhængskraften i vores samfund mindre,” lyder det fra partiformand Mette Frederiksen i udspillets forord.

Loft over løn, bund under selskabsskat

Udspillet består af 18 konkrete bud eller forslag, der skal lægge en dæmper på den hastighed som eliten har haft på, de seneste år.

Socialdemokratiet foreslår blandt andet et loft over, hvor store lønninger som virksomheder kan trække fra og strammere regler for bonusaflønninger, højere skat på de største arveformuer samt højere skat på kapitalformuer.

”Vi ønsker ikke et samfund, hvor velstand og privilegier nedarves i stadigt større omfang. Derfor skal det ikke være sådan, at det bedre kan betale sig at arve penge fra rige familiemedlemmer end at gå på arbejde,” skriver partiet i sit udspil.

Partiet foreslår også, et øget internationalt samarbejde om at lægge en bund under selskabsskatten og indføre en skat på finansielle transaktioner og en ny skat på IT-giganter.

Socialdemokratiet foreslår desuden, at der nedsættes et permanent arbejdsmarkedsråd, med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som kan styrke rammerne om den danske model.

Hvad med kontanthjælpsloftet?

Hos de partier, der forventes at skulle lægge stemmer til, hvis partiformand Mette Frederiksen skal indtage Statsministeriet, får forslagene en blandet modtagelse.

De radikale mener, at uligheden bedre bremses ved at se på højere boligskatter og afskaffelse af kontanthjælpsloft og integrationsydelse, fortæller skatteordfører Andreas Steenberg til Ritzau.

Efter finanskrisen var der krise et par år, men lynhurtigt begyndte toppen at stikke af fra os andre

SF er enig med De Radikale i, at integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet bør afskaffes. Men generelt set er SF positivt stemt over for udspillet.

”Efter finanskrisen var der krise et par år, men lynhurtigt begyndte toppen at stikke af fra os andre. Hovedsageligt på grund af kapitalindkomst og værdipapirhandel,” lyder det fra finansordfører Lisbeth Bech Poulsen (SF) til Ritzau..

Socialdemokratiet har tidligere meldt ud, at de ønske at nedsætte en ydelseskommissionen, der skal se på det samlede system af offentlige ydelser, herunder kontanthjælpsloftet.

Hvis Socialdemokratiets forslag bliver gennemført, vil det, ifølge partiet, give indtægter til den danske statskasse på i alt 2,8 milliarder kroner – heraf tegner tilbagerulningen af regeringens skattelettelse til virksomhedsarvinger for den største post på en milliard kroner.

Penge som Socialdemokratiet i stedet vil bruge på velfærd.

Se hele udspillet her.

placeholder

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mellem de store ord,bliver folkepensionister,og ældre atter glemt.Samt dem på førtidspenison. Disse grupper nævnes aldrig,når der deles løfter ud til folket.Grupperne må klare sig i årevis på samme sats,imens huslejer og øvrige leveomkostninger stiger om hovedet på dem. For enlige folkepensionister er grundbeløbet 6.237 kroner før Skat plus e.v.t pensionstillæg 6.728 før skat. Det giver 12.965 FØR Skat. For GIFTE eller samboende er tallene MINDRE.De fleste huslejer ligger på beløb fra 3500 plus forbrug, til omkring 7 til 8 tusind plus forbrug. Tallene kan afvige. Man skal være "særligt kreativ" for at kunne mene disse folkepensioner er værdige.Derudover er der gruppen af ældre der bor på plejehjem. De betaler ekstremt store beløb for at bo . Samt hjemløse borgere der kun har en papkasse, som tag over hovedet på gaden. Midt i uligheden er der så grupperne af borgere, der til forskel kan bebo millionvillaerne. 200 kvadratmeter eller mere til pynt.Med haver til.

Annonce