S: Vi pisker ikke nogen

Kontanthjælpsreformen har givet regeringen meget kritik. Men alternativet er langt værre, mener Leif Lahn. For det er ikke tilfredsstillende, at lidt mere end 50.000 unge under 30 er på kontanthjælp.
”I går vågnede tusindvis af arbejdsløse mennesker til markant færre penge at leve for på grund af regeringens kontanthjælpsreform. Reformen vil højst sandsynligt betyde flere hjemløse og flere børn, der vokser op i fattigdom,” sådan skrev rets- og socialordfører for Enhedslisten Pernille Skippper på sin facebookprofil den 2. januar.

Pernille Skipper er ikke ene om sin kritik af regeringens kontanthjælpsreform. Fakkeloptog samt beskyldninger om at trampe på dem, der allerede ligger ned, har omkranset den kontanthjælpsreform, som trådte i kraft i sidste uge, og som alle folketingets partier, undtaget Enhedslisten, har stemt for.

Men det er forkert, når kritikerne siger, at det endnu engang er de svageste, der står for skud, siger beskæftigelsesordfører Leif Lahn til Netavisen Pio. For det gamle kontanthjælpssystem var med til at skabe ulighed og holde borgerne i fattigdom:

”Tallene viser, at cirka 20.000 danskere er på kontanthjælp i over fem år, og cirka 8000 er på kontanthjælp i over ti år. Det er ikke godt nok. Det viser jo, at det er et system, man bliver i i mange år, og det har aldrig været meningen.”

Dem der kan selv, skal selv
Regeringen har med kontanthjælpsreformen blandt andet valgt at afskaffe kontanthjælpen for unge under 30 og i stedet indføre en uddannelseshjælp på SU-niveau. Derudover giver man de svageste i systemet en mere individuel og koordineret hjælp, og så indfører man gensidigforsørgelsespligt for samlevende par. Ifølge Leif Lahn har målet med reformen klart været, at dem der kan selv, skal selv:

”Vi sparer nogle penge på gensidig forsørgelse, det kan borgerne mærke, og det er derfor, at det får meget opmærksomhed, men vi ligestiller faktisk ydelserne. Gensidig forsørgelse for samlevende gælder allerede, hvis man er på førtidspension.”

Leif Lahn mener, at reformen er langt bedre end alternativet:

”Kommunerne har været for dårlige til at hjælpe, fordi det ikke har kunnet betale sig for dem. Men jeg tror på, at ved at investere i dem, der har brug for det, give dem hjælp til uddannelse og beskæftigelse, så hjælper vi dem også til at få et succesfuldt liv, hvor de kan forsørge sig selv. ”

Vi pisker ikke nogen
Men for Steen D. Hartmann, som var hovedarrangør bag de mange fakkeloptog mod kontanthjælpsreformen i december, giver regeringens reform ikke mening. Særligt ikke i forhold til regeringens økonomiske politik:

”Hvis regeringen gerne vil have gang i hjulene og særligt i det private forbrug, så hjælper det ikke at tage forsørgelsesgrundlaget fra dem, der har mindst. Og jeg tror ikke på, at man kan piske folk til at gøre en indsats.”

Men det billede kan Leif Lahn ikke genkende:

”Vi pisker ikke nogen. Men vi siger til dem, der kan selv, at de skal selv. Og jeg synes, at Steen Hartmann modsiger sig selv, fordi alternativet er jo ikke bedre. Der er lige nu flere end 50.000 unge under 30 på kontanthjælp. Det er dybt utilfredsstillende, og det er det, vi gør noget ved med denne reform.” 


Kommentarer fra Facebook