S vil prioritere vækst, velfærd og uddannelse

Hvis regeringen dropper planerne om at sænke skatten, kan danskerne undgå nedskæringer på SU og folkepension. Det eksisterende råderum er nok til at sikre vækst, velfærd og uddannelse, lyder det fra Socialdemokraterne.
Drop sænkelsen af topskatten og brug i stedet kræfterne på at sætte gang i væksten, fremtidssikre velfærden og opkvalificere arbejdsstyrken. Sådan lød det overordnede budskab fra partiformand Mette Frederiksen, da Socialdemokratiet i dag præsenterede sit oplæg til de kommende 2025-forhandlinger.

Oplægget indeholder partiets bud på, hvordan det såkaldte økonomiske råderum på cirka 40 milliarder kroner skal anvendes frem mod år 2025. Det kommer i forlængelse af de udfordringer og prioriteringer, som både Mette Frederiksen og gruppeformand Henrik Sass Larsen på det seneste har peget på.

Mette Frederiksen understregede endnu engang, at Socialdemokratiet i modsætning til regeringen ikke vil prioritere skattelettelser i forbindelse med de kommende 2025-forhandlinger. Dermed har Socialdemokratiet heller ikke brug for at skabe så stort et økonomisk råderum, som statsminister Lars Løkke Rasmussen har.

Bortset fra annullering af lempelser i arveafgiften, som blev sænket i forbindelse med sidste års finanslov, så har Socialdemokratiet derfor heller ikke planer om at udvide råderummet, altså at lave besparelser.

Det betyder, at Socialdemokratiet kan afvise regeringens planer om blandt andet at hæve pensionsalderen, skære i SU’en, barbere rentefradraget og mindreregulere overførselsindkomster, uden at skulle foreslå nye skatter.

s2025

Socialdemokraternes udgangspunkt er, at dansk økonomi grundlæggende er god, og at den samlede arbejdsstyrke er stor nok til at håndtere fremtidens udfordringer. Men partiet ser fem udfordringer for dansk økonomi:

Velfærden er under pres på grund af flere ældre og færre yngre, produktiviteten er for lav, virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft, globaliseringen har skabt kamp om arbejdspladserne og den vækst, der er til stede, er ujævnt fordelt på tværs af landet.

Danmark skal være dygtigere – mere opkvalificering
Under overskrifterne dygtigere, rigere og mere retfærdig har Socialdemokraterne derfor tre konkrete prioriteringer til de kommende forhandlinger:

For det første vil Socialdemokratiet afsætte 1,5 milliarder kroner til at opkvalificere arbejdsstyrken, så udbuddet af arbejdskraft bedre matcher det, virksomhederne efterspørger. Det skal blandt andet ske ved at gøre det mere økonomisk attraktivt at tage efteruddannelse og ved at indrette voksen- og efteruddannelsessystemet efter virksomhedernes efterspørgsel.

Desuden skal der oprettes flere praktikpladser, og regeringens planlagte nedskæringer på erhvervsskolerne skal droppes.

Danmark skal være rigere – højere vækst
For det andet vil Socialdemokratiet bruge tre milliarder kroner på en vækstpakke, der skal styrke produktiviteten og skabe arbejdspladser i hele landet.

Pengene skal bruges på at forbedrer virksomhedernes rammevilkår, styrkeriværksætteri og opmuntre til flere investeringer i de små og mellemstore virksomheder. Derudover skal de grønne ambitioner fastholdes, hvilket skaber nye arbejdspladser i hele landet.

Partiet vil også bruge 500 millioner kroner på at lempe de nuværende afskrivningsregler for små og mellemstore virksomheders investeringer i maskiner og IT-udstyr, og det skal være skattefrit at overdrage sin virksomhed til en erhvervsdrivende fond forankret i Danmark.

Danmark skal være mere retfærdigt – bedre velfærd
For det tredje vil Socialdemokratiet gerne bruge 26,5 milliarder kroner på den offentlige sektor, hvilket er mere end regeringen har afsat.

Det svarer til en vækst i den offentlige sektor på 0,6 procent, og det er ifølge partiet nok til, at den offentlige sektor kan følge med i de kommende år, selv når der skal bruges flere penge på stadigt flere ældre.

Derudover har partiet afsat 5,5 milliarder kroner i en reserve, som kan bruges til yderligere indsatser på velfærdsområdet.

Boligskattestoppet skal fastholdes
Ud over de tre prioriterer peger partiet også på en række ’pligtopgaver’, der skal løses i løbet af de kommende måneder. Det gælder blandt andet et nyt ejendomsvurderingssystem, styrkelsen af SKAT og en ny finansiering af den grønne omstilling som afløser for den nuværende PSO-afgift.

Partiet lægger op til at afsætte fire milliarder kroner i 2025 til at lette overgangen til et nyt ejendomsvurderingssystem og videreføre fastfrysningen af ejendomsskattestoppet fra 2020 til 2025. Det vil ifølge partiet skabe tryghed for boligejerne.

Når det kommer til finansieringen af den grønne omstilling, har Socialdemokratiet ikke lagt sig fast på en løsning. EU-Kommissionen har erklæret den nuværende ordning i strid med EU-reglerne, og regeringen ønsker helt at afskaffe PSO-systemet. Socialdemokratiet skriver, at der skal findes en ”socialt afbalanceret finansiering” som afløser for PSO’en.


placeholder

Annonce