Så gakket er Enhedslistens partiprogram

Netavisen Pio har samlet de 10 mest gale og gakkede dele af Enhedslistens principprogram.

Blind kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger.

Kort tid efter seneste folketingsvalg kom Enhedslisten under kraftig beskydning i pressen. Årsagen var, at partiets principprogram indeholdt erklæringer om revolution, planøkonomi og opløsning af politiet.

Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt Enhedslisten faktisk abonnerede på de marxistiske paroler, som deres partiprogram er fyldt med. Mens nogen havde en mere udogmatisk tilgang, forsikrede gruppeformand Per Clausen, at partiprogrammet ville være en realitet inden for blot 20 år.

Enhedslisten besluttede i kølvandet på den massive kritik, at det kun 10 år gamle partiprogram skulle skrives om. Den seneste uge har der floreret historier i medierne, om at Enhedslistens nu er begyndte at kunne sætte ord på, hvad det nye partiprogram skal indeholde. Ind til videre er de kommet frem til, at det skal være kortere og skrives i et mere tilgængeligt sprog.

Men ændringer i formen bør ikke være det centrale, men derimod ændringer i indholdet. Derfor har Netavisen Pio samlet de 10 mest gakkede og gale dele af principprogrammet, der trænger til en kraftig revision.

Erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede.

1. Kapitalisme fører til etnisk udrensning

’Blind kapitalistisk vækst fører til, at naturgrundlaget smadres. Den øgede ulige økonomiske udvikling og de tilbagevendende økonomiske kriser fører til krige og etnisk udrensninger’.

2. Afskaf kapitalismen

’Politiske beslutninger, som kunne løse disse problemer, blokeres af, at de økonomiske magthavere øjeblikkeligt reagerer mod lande, der fører en politik, der er i strid med deres interesser. På den måde undergraver kapitalismen også demokratiet.
Derfor er det nødvendigt med et fundamentalt brud med kapitalismen’.

3. Folk skal deles om computere

’Socialt drejer det sig om at omfordele fra privat til kollektivt forbrug på områder, hvor kollektivt forbrug kan sikre en mere ligelig adgang til behovsopfyldelse og hvor belastningen af naturgrundlaget samtidig kan gøres mindre, også ved at flere deles om at bruge et produkt som f.eks. en bil, en vaskemaskine, en computer’.

4. Opløsning af Politi og militær

’Konkret drejer det sig selvfølgelig om overtagelse af de økonomiske nervecentre (arbejderovertagelse af de større virksomheder, demokratisk kontrolleret samfundseje af bank- og kreditvæsen), men også om at erstatte centrale dele af statsapparatet med nye folkemagtsorganer. Frem for alt opløsning af politiet og militæret, der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste, alt for effektive, allierede’.

Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og udførsel.

5. Ophæv den private ejendomsret

’Den private ejendoms- og råderet til produktionsmidlerne er ophævet og erstattet af forskellige former for kollektive ejerformer, kendetegnet ved et fuldt gennemført demokrati i forhold til både produktionens indhold og udførsel. Under socialismen stopper demokratiet ikke ved døren til arbejdspladsen eller indkøbsstedet’.

6. Bankerne skal nationaliseres og børsen skal lukkes

’Hvis kapitalejerne vil blokere for reformer med trusler om kapitalflugt, vil vi ikke pænt opgive og sige undskyld, men tværtimod rejse krav om yderligere indgreb mod kapitalen, der kan vanskeliggøre kapitalflugten: Lukning af Børsen og nationalisering af bankerne f.eks.!’.

7. Patenter på ideér og koncepter skal forforbydes!

’Patentrettigheder skal afskaffes. TRIPS-aftalen om intellektuel ejendomsret i WTO kunne være - og er efter sigende - skrevet af multinationale selskabers lobbyorganisationer’.

8. Revolutionen kommer

’Derfor er det nødvendigt at gennemføre en revolution - i betydningen et gennemgribende systemskifte, hvor en mobiliseret og velorganiseret arbejderklasse og dens allierede fratager den herskende klasse de enorme magtmidler, den reelt bestyrer i dag’.

9. Globaliseringen har ikke bundet verden tættere sammen. Tværtimod.

’Konsekvenserne af globaliseringen er, at de sociale kløfter inden for og mellem lande graves dybere i et hæsblæsende tempo, den sociale udstødelse når nye højder, og miljøproblemerne vokser. Bl.a. derfor skaber globaliseringen ustabilitet. En ustabilitet, der kan føre til radikale samfundsforandringer.’

10. Genindfør kommunisme

’En socialisme, der peger frem mod et klasseløst/kommunistisk samfund. Dvs. et samfund, hvor den enkeltes frie udvikling er betingelsen for alles frie udvikling, og et samfund hvor enhver yder efter evne og nyder efter behov.’


placeholder

Annonce