Så er den gal igen: Regering sparer på Arbejdstilsynet

Der er brug for et stærkt arbejdstilsyn, som kan øge kontrollen og sørge for mine kollegaer kan blive ved med at arbejde, uden at blive slidt ned.
Arbejdstilsynet har mistet kampkraft under den borgerlige regering, og med forslaget til finanslov for 2019 fortsætter nedturen. Hvis regeringen får agt, som den har magt, vil der fra 2016-2022 være et fald på 177 årsværk ved arbejdstilsynet, hvilket svarer til 27 procent.

Men hvad er arbejdstilsynet opgaver egentlig?

Deres opgaver er blandt andet at fører tilsyn med virksomheder og lave regler, samt vejlede om arbejdsmiljø. Men besparelserne vil betyde at denne opgave vil blive svækket voldsomt.

Overbelastningen er stigende

I en tid, hvor vi skal blive længere på arbejdsmarked, og hvor efterlønnen udfases, er det vigtigere end nogensinde at arbejdsmiljøet forbedres. Arbejdstilsynet er den myndighed der holder øje med virksomhederne og sørger for at reglerne overholdes, de er arbejdernes politibetjent, uden dem vil udviklingen gå den forkerte vej og vores arbejdsmiljø blive dårligere.

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at andelen af de beskæftigede, der er psykisk overbelastet, er steget med 17 procent siden 2012, så det i dag er cirka hver sjette, der oplever at de har et hårdt psykisk arbejdsmiljø. Tilsvarende er andelen, der er fysisk overbelastet, steget med 15 procent. Det betyder, at det i dag er mere end hver 10. beskæftigede, der har et hårdt fysisk arbejdsmiljø.

Til dagligt arbejder jeg som smed og er valgt til tillidsrepræsentant. Firmaet, som jeg arbejder for, har styr på arbejdsmiljøet, selv om det altid kan blive bedre. Hos os er udfordringerne især på montagedelen.

Men analysen fra Arbejdernes Erhvervsråd ligger godt i tråd med hvad jeg møder til dagligt, når jeg kommer rundt på andre virksomheder. For mig, er der ingen tvivl om at arbejdsmiljøet trænger til et løft på mange virksomheder. Det gælder både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Det gælder alt fra svejserøg til tungeløft, samt det psykiske pres, der er for at producere billigere og hurtigere i industrien.

Et stærkt arbejdstilsyn skal forebygge ødelagte knæ og nedslidte hænder

Der er brug for et stærkt arbejdstilsyn, som kan øge kontrollen med virksomhederne og sørge for, at jeg og mine kollegaer kan blive ved med at arbejde uden at blive slidt fysisk eller psykisk ned.

Undersøgelser viser, at mere end hver fjerde dansker der er sidst i 30’erne i dag, kan se frem til ødelagte knæ, nedslidte hænder eller invaliderende sygdom, som gør det umuligt for dem at blive ved med at arbejde til folkepensionen.

Det er også vigtigt med et ordentligt arbejdsmiljø, hvis det skal lykkes at få unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse, så industrien ikke kommer til at mangle hænder i fremtiden.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


placeholder

Annonce