Så er fristen udløbet: 2,3 millioner har bestilt feriepenge

"Mon ikke december måned og juleindkøbene vil puste yderligere til forbruget i de danske virksomheder," lyder det fra beskæftigelsesministeren om frigivne feriepenge. Flere ventes at komme til udbetaling
Da deadline udløb tirsdag, havde 2,3 millioner lønmodtagere i Danmark nået at bede om at få udbetalt deres indefrosne feriepenge.

Hvilket betyder, at der samlet bliver udbetalt 51,6 milliarder kroner før skat. Dermed er omkring 85 procent af de indefrosne feriepenge blevet bestilt af borgerne, oplyser LD Fonde, som forvalter pengene.

“Det er godt at se, at så mange danskere har valgt at få udbetalt feriepengene," siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

"Det ser ud til, at pengene er kommet ud at arbejde i dansk økonomi, hvilket der har været behov for på grund af corona-krisen. Det er nok ikke alle feriepengene, der er kommet ud og arbejde endnu, men mon ikke december måned og juleindkøbene vil puste yderligere til forbruget i de danske virksomheder.”

Forhandlinger om flere penge

Muligheden for at få udbetalt indefrosne feriepenge er opstået, fordi Danmark den 1. september overgik til en ny ferielov. I den forbindelse fik lønmodtagere indefrosset fem ugers opsparet ferie, som samlet løber op i 100 milliarder.

Pengene skulle efter planen først have været udbetalt ved folkepensionsalderen, men efter coronakrisen blev det besluttet at frigive nogle af pengene allerede nu.

I juni blev et flertal i Folketinget enige om at give danskerne tre af de fem ferieuger. Og senest har Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten under de igangværende forhandlinger om næste års finanslov krævet en udbetaling af de sidste to ugers feriemidler også kommer på bordet.

Ifølge flere medier forventes de sidste penge da også at blive frigivet i den aftale om stimuli, som finansminister Nicolai Wammen (S) efter planen præsenterer onsdag.

Arbejdsgiverne skal senest den 31. december 2020 oplyse Lønmodtagernes Feriemidler om, hvor mange feriemidler den enkelte har optjent. Det skønnes, at de sidste to uger svarer til 40 milliarder kroner.

Skat mindsker effekten

Selv om der altså nu bliver udbetalt  51,6 milliarder kroner før skat, så bliver effekten på det private forbrug mindre, fordi de altså netop bliver beskattet som en indkomst, ligesom ingen ved, hvor stor en andel som faktisk bliver brugt til netop forbrug.

Erfaringerne fra udbetalingerne af midlerne fra Den Særlige Pensionsopsparing (SP) under finanskrisen viste, at 60 procent af de udbetalte penge blev omsat til forbrug.

Der kunne have været udbetalt yderligere ni milliarder kroner, som nu står tilbage til forvaltning i LD Fonde. En stor del tilhører borger på 50-60 år, som har ladet pengene stå til pensionsalderen. I alt 700.000 lønmodtagere har valgt at lade de indefrosne feriemidler stå på opsparingen til pension hos Lønmodtagernes Feriemidler.

“Vi er glade for, at vi i Lønmodtagernes Feriemidler har kunne tilbyde enkel og hurtig udbetaling til så mange borgere," siger Dorrit Vanglo, direktør i LD Fonde.

"Det har understøttet et politisk ønske om at stimulere den danske økonomi i en svær tid. Samtidig er vi glade for at imødekomme de lønmodtagere, der har ønsket opsparing frem for udbetaling. Vi ser frem til at give de danske lønmodtagere et rigtig godt supplement til deres øvrige pension.”

Hvorfor blev feriepengene indefrosset?

  • Danmark overgik 1. september 2020 til en ny ferielov.
  • I den gamle lov optjente man først ferie og afholdt den senere, mens man med den nye ferielov kan afholde ferie, samtidig med at man optjener den.
  • I overgangen var der derfor et overlap af optjent ferie, og det er disse fem opsparede uger, som blev indefrosset, da det for mange arbejdsgivere vil indebære en stor økonomisk belastning at skulle udbetale to gange feriepenge på én gang.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce