5 tricks: Sådan sætter udlejerne beboere på gaden

Shake the Building: ”De bruger alle kneb i forsøget på at opsige lejerne," fortæller lejer i Blackstone-ejendom
Foto: Netavisen Pio
Holckenhus på Dantes Plads i København City er blandt de ejendomme, der er opkøbt af Blackstone.
Et stigende antal lejere oplever ifølge Lejernes LO, at deres udlejer forsøger at 'ryste' dem ud af deres boliger.

Fænomenet er kendt som ”Shake the Building”.

Træder en lejer bare det mindste ved siden af, kan udlejeren udnytte situation, opsige lejemålet og renovere lejligheden efter paragraf 5.2.-bestemmelsen i boligreguleringsloven – og efterfølgende sætte huslejen op til mellem det dobbelte og tredobbelte.

Shake the Building-metoderne er mange.

Lejer i ejendommen Holckenhus tæt på Rådhuspladsen i København, billedkunstner Kasper Bonnén, har tidligere fortalt Netavisen Pio om, hvordan kapitalfonden Blackstone, der købte den kendte ejendom Holckenhus på Dantes Plads i 2018, hurtigt efter opkøbet begyndte at ryste bygningen.

”De bruger alle kneb i forsøget på at opsige lejerne," fortalte Kasper Bonnén.

Her er en liste over nogle af de meget anvendte udlejer-metoder til at slippe af med lejere:

1. Udlejer undlader helt bevidst at opkræve husleje

”Man undlod simpelt hen som ny ejer at rundsende opkrævning af husleje. De lejere, der så ikke af egen drift fandt ud af at indsende den hidtidige opkrævede husleje, blev så opsagt. De bruger alle kneb i forsøget på at opsige lejere, ” fortalte Bonnén tidligere i år til Netavisen Pio.

2. Tilbyder at købe lejere ud

”De ringer til lejerne – og beder om møder med de enkelte lejere. Og de tilbyder også lejerne pæne beløb for at flytte. Mange - ikke mindst ældre - bliver utrygge og ængstelige og ender måske med at bukke under for presset, selv om de egentlig helst bare ville blive boende. Det er en helt urimelig adfærd Blackstone og 360north maser på med,” fortalte Bonnén i begyndelsen af året.

Ifølge Blackstones Europa-direktør for ejendomsinvesteringer, James Seppala, har Blackstone tidligere ” i enkelte tilfælde” tilbudt kontantsummer til lejere for at fraflytte en ejendom. Men den praksis er Blackstone nu ophørt med, hævdede Seppala i et interview med DR Nyheder i oktober.

3. Pakker en ejendom ind i stilladser og stilladsplastic på ubestemt tid

En anden kendt metode, som de 47 private lejere i Holckenhus i den grad også er bekendt med, er metoden med at pakke en ejendom ind i stilladser. Flere lejere i Holckenhus fortæller således til Netavisen Pio, at der har stået stillads omkring Holckenhus i halvandet år:

”De er først begyndt at tage stilladset ned for omkring en måneds tid siden. De ti af månederne – fra december 2018 til primo oktober i år - var der ikke nogen egentlige håndværksmæssige aktiviteter i ejendommen. Så i al den tid var ejendommen pakket ind i stilladser og stilladsplastic, som larmer utrolig meget i blæsevejr, uden at der var grund til det. Vi har været rigtig meget plaget af indbrudstyve, fordi tyvene bruger stilladset i forbindelse med deres indbrud. Blackstone har været meget tilbageholdende med at fortælle os, hvad der skulle ske med ejendommen.”

4. Byggerod og byggeaffald

En anden meget anvendt metode til at ryste lejere ud af en bygning på er at sande dem til i byggerod og byggeaffald. Også her har Holckenhus’ lejere gjort bitre erfaringer:

Hele gården har været fyldt med store affaldscontainere i halvandet år

 

”Hele gården har været fyldt med store affaldscontainere i halvandet år. Det har været stærkt generende. Der har været byggerod i flere af opgangene. Og nogle af opgangene har været plaget af, at der var fri adgang til opgangen. Alt rodet har betydet større problemer med rotter end normalt,” fortæller en kvinde, som arbejder i en af ejendommens mange erhvervslejemål.

5. Opkrævning af pludselige sikkerhedsstillelser

Familien Meinertz, der bor i en lejlighed på Frederiksberg, har oplevet at skulle stille med en sikkerhed på 150.000 kroner inden for otte dage for at have deres opvaske- og vaskemaskine installeret.

Dette på trods af at maskinerne havde været installeret i 12 år, og at familien både har indboforsikring og en VVS'ers ord for, at installationern er korrekte.

Ejendommens ejer Anders Gangsted-Rasmussen afviser over for DR Nyheder, at kravet om en bankgaranti handler om at presse beboerne ud.

Han påstår via sin advokat, Husen Advokater, at han har lejeloven på sin side, og at kravet om sikkerhedsstillelse er for at sikre, at vaskemaskinerne ikke volder skade på ejendommen.

har oplevet at skulle stille med en sikkerhed på 150.000 kroner inden for otte dage for at have deres opvask- og vaskemaskine installeret

Minister: Misbrug af tillidskultur

Der skal sættes en stopper for ryste-lejere-ud-metoderne, mener boligminister Kaare Dybvad (S):

”Det vidner jo om, at nogle udlejere misbruger den tillidskultur, vi har i Danmark, hvor vi ikke behøver at lovgive ned i mindste detalje, fordi vi regner med, at folk opfører sig ordentligt,” siger boligminister Kaare Dybvad (S) til DR Nyheder.

I Udlejernes brancheorganisation, Ejendom Danmark, genkender de ikke billedet af flere chikanesager:

”Det her er en skræmmekampagne fra Lejernes LO. Kigger man på konfliktniveauet i huslejenævnene, så er antallet af sager faldet,” påpeger administrerende direktør Jannick Nytoft over for DR Nyheder.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Nuværende regler for udlejning,gavner hovedsaligt MEST udlejer.
Lejere bliver nemt "SORTEPER", i forhold til både fraflytning af en lejet bolig, og i forhold til
indflytning i en lejet bolig. Hvor det kan koste DYRT at flytte ind,og DYRT at fraflytte. Lejeren skal SELV betale enhver "udbedring/forbedring", når der lejes en bolig,der sjældent er ok selvom der kræves store indskud. Når lejeren påpeger at et køkken og hårde hvidevarer,f.e.x er totalt nedslidt, får lejeren ofte bare den besked,at et nyt køkken, må stå for egen regning.E.v. t "mangler" bliver ikke udbedret af udlejer,når en lejer fraflytter boligen.Men,der opkræves samtidig et beløb til istandsættelse hos DEN der fraflytter boligen.
SVÆRT at få hjælp nogen steder når man som lejer står med et PROBLEM. Lejere er som "vildt" der må "jages hele året".

Hvor er LLO - Lejernes Landsorganisation. Kan de ikke hjælpe?