Særlov: Arbejdsgivere får statslig refusion fra 1. corona-sygedag

Regeringen fremsætter særlov fredag - den får tilbagevirkende kraft gældende fra 27. februar

Regeringen fortsætter med at fremsætte corona-særlove, som skal afbøde virkningerne af corona-krisen for virksomheder og medarbejdere.

Fredag fremsætter S-regeringen således en særlov, som giver arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Loven vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 27. februar til første januar 2021.

Det skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Som reglerne er i dag, har arbejdsgivere pligt til at betale lønudgifter under sygdom eller sygedagpenge i de første 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode. Med lovforslaget suspenderes arbejdsgiverperioden for medarbejdere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19, men vil fortsat gælde for personer og lønmodtagere, som er sygemeldte af anden grund.

Nedsat tid-ordning gøres fleksibel

Derudover har regeringen besluttet at gøre ordningen med arbejdsfordeling mere fleksibel, så virksomhederne hurtigt kan tilpasse sig og undgå afskedigelser af medarbejdere.

Ordningen går ud på, at virksomhederne for at undgå afskedigelser kan sætte medarbejderne ned i arbejdstid i en midlertidig periode, hvor de så kan få supplerende dagpenge. Blandt andet behøver arbejdsgiveren ikke give det lokale jobcenter besked en uge i forvejen, men kan tage ordningen i brug med det samme.

Endelig vil regeringen midlertidigt udvide varslingspuljen med 10 mio. kr. i år, hvis det viser sig nødvendigt. Pengene vil kunne sikre en hurtig og målrettet indsats til personer, der mister deres arbejde som led i større afskedigelser affødt af COVID-19.

Nu handler det om, at vi skal stå sammen, tage ansvar hver især og passe på hinanden

Minister: Det handler om danskernes arbejdspladser 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard understreger, at corona-indgrebene handler om at beskytte borgernes arbejdspladser:

“Alt, hvad regeringen gør, handler om, at de økonomiske konsekvenser af corona-virusset i videst muligt omfang ikke må gå ud over løn og arbejde. For os handler det om danskernes arbejdspladser. Den alvorlige situation kommer til at påvirke os alle – også vores arbejde. Nu handler det om, at vi skal stå sammen, tage ansvar hver især og passe på hinanden,” siger Hummelgaard ifølge pressemeddelelsen. Han håber at initiativerne kan betyde, at arbejdsgiverne fortsætter med at udvise samfundssind:  

Vi har en klar forventning om, at virksomheder på den baggrund fortsætter med at vise stort samfundssind

“Regeringen tager derfor nu også på beskæftigelsesområdet nogle vigtige initiativer for at holde hånden under virksomhederne og dermed også lønmodtagere. Vi suspenderer blandt andet arbejdsgiverperioden, så de virksomheder, der har medarbejdere ramt af corona, kan få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Vi har en klar forventning om, at virksomheder på den baggrund fortsætter med at vise stort samfundssind.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce