Sammen skaber vi værdi og modarbejder ulighed

Mens arbejdsgiverne ønsker at skabe mere ulighed, vil FTF og LO det modsatte. I dag præsenterer de to hovedorganisationer kampagnen Sammen skaber vi værdi med 22 konkrete politikforslag, der skal sikre gode job til alle og kvalitet i velfærden.
Vi vil arbejde for at skabe tillid mellem fagbevægelsen og den til enhver tid siddende regering. Og vi håber, at et nyt regeringsgrundlag vil fokusere på både tryghed for lønmodtagerne.

Hver dag skaber lønmodtagerne værdi for Danmark. Vi udfylder hver især en særlig rolle, som får hjulene til at dreje rundt og samfundet til at virke. På den måde skaber vi både værdi for mennesker og økonomisk værdi, der finansierer vores samfund.

Derfor er det også vigtigt, at vi indretter samfundet, så vi fortsat kan tage på arbejde og gøre en indsats, der får hverdagen til at hænge sammen for den enkelte og familien og samtidig skaber værdi for hele samfundet. Der skal være job til alle, ordentligt arbejdsmiljø og kvalitet i velfærden.

Vores samfund er udfordret. Kvaliteten i velfærden er under pres, der er mangel på job og uligheden vokser – både økonomisk ulighed og ulighed i sundhed og livsmuligheder. Det er et alvorligt problem, som vi skal gøre noget ved. Det er ulykkeligt for de mennesker, som er havnet uden for arbejdsmarkedet, og for de familier, hvor børn vokser op i fattigdom. Vi kan ikke være bekendt at skabe et samfund, hvor uligheden bliver større.

Ulighed og fleksibilitet i centrum
Uligheden er også et problem for hele vores samfund. For netop lav ulighed og et stærkt velfærdssystem er nogle af de parametre, der giver Danmark et stærkt fundament til at skabe vækst. Det stærke fundament vil arbejdsgiverne få til at smuldre. DA har fremlagt en række reformforslag, der har til hensigt at rette op på en skrantende økonomi, men som vil betyde det diametralt modsatte.

Ved blandt andet at sænke førtidspensionen og kontanthjælpen, som DA foreslår, klipper vi store huller i det sikkerhedsnet, som er helt afgørende for, at vi kan have et fleksibelt arbejdsmarked. Og det er ikke alene dem uden for arbejdsmarkedet, der kommer til at mærke arbejdsgivernes reform. Det er i høj grad også helt almindelige danskere i lavtlønsjob, for DA glemmer at fortælle, at lavere kontanthjælp på sigt også betyder lavere mindsteløn.

Job til alle sikrer lighed
Mens arbejdsgiverne ønsker at skabe mere ulighed, vil FTF sammen med LO og de 1,5 mio. lønmodtagere vi repræsenterer bekæmpe ulighed. Det vil vi gøre ved at sikre arbejde til alle, kvalitet i velfærden og gode job med ordenligt arbejdsmiljø. Gode job til alle er vejen til mere lighed og et stærkere samfund.

Lønmodtagerne har en nøglerolle i at løse de udfordringer, Danmark står overfor. Frem mod folketingsvalget 2015 går FTF, LO og medlemsorganisationerne derfor sammen om at sætte lønmodtagernes krav og ønsker til en ny regering på dagsordenen. Lønmodtagernes stemme skal høres, for det er medarbejdere på både offentlige og private arbejdspladser, der er fundamentet for Danmarks vækst og velfærd.

I de kommende uger præsenterer vi 22 konkrete politikforslag til en ny regering - uanset partifarve. Vi vil samarbejde med alle partier i Folketinget, og vores klare mål er at få mest mulig indflydelse og flest resultater hjem til vores 1,5 mio. medlemmer.

De 22 konkrete forslag
En kommende regering skal tænke aktivt og offensivt sammen med lønmodtagerne og arbejdsgiverne, så vi sammen kan skabe Danmarks fremtid. Det vigtigste mål er at få flere i arbejde. Det kræver en økonomisk politik, der aktivt fremmer beskæftigelsen. Vi skal uddanne ledige, så de kan matche fremtidens job. Og vi skal bekæmpe social dumping, så vi ikke underminerer vores egen velfærd. Vi foreslår derfor:

  • En ny investeringsplan som skal skabe nye job for at opveje det massive tab af arbejdspladser, der har skabt utryghed blandt lønmodtagerne.
  • Øgede investeringer i uddannelses- og arbejdsmarkedsindsatser, blandt andet for at løfte ufaglærte til faglært niveau
  • Bedre velfærd ved en fortsat vækst i det offentlige og bedre samspil med det private
  • Udvikle styringen af den offentlige sektor og afskaffe unødigt bureaukrati, gennem en forpligtende rammeaftale mellem politikerne, fagbevægelsen og arbejdsgiverne
  • Styrket indsats for bedre arbejdsmiljø og mod social dumping

Vi vil arbejde for at skabe tillid mellem fagbevægelsen og den til enhver tid siddende regering. Og vi håber, at et nyt regeringsgrundlag vil fokusere på både tryghed for lønmodtagerne og på hvordan lønmodtagerne kan skabe nye muligheder for Danmark.

Sammen skaber vi værdi. Og sammen med politikerne kan vi skabe endnu mere.

 

Bente Sorgenfrey (f. 1956) er formand for hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte. Bente er uddannet pædagog og var i perioden fra 1994 til 2003  forbundsformand for pædagogernes fagforbund BUPL. 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.


placeholder

Annonce