Samuelsens fornemmelser for tal

Anders Samuelsen prøver at skabe et billede af eksploderende skatter. Men der er tale om taltrylleri og manipulation af værste skuffe.
Anders Samuelsen kan ikke lide skat. I hans verden består Folketinget kun af skatteelskende partier med Liberal Alliance, som den eneste undtagelse, der prøver at beskytte den stakkels dansker mod den dumme stats grumme skatter. Og det er der i følge Anders Samuelsen stærkt brug for: For Danmark har ikke blot verdens højeste skatter, men de er også helt ude af kontrol og stiger år for år. Eksempelvis havde Anders Samuelsen denne opdatering på sin facebookprofil:

Fra 2009 til 2013 er skatterne altså steget med cirka 15%! Så man kan sagtens forstå, at Anders Samuelsen er oppe i det røde felt.

Det er langt fra første gang, at Samuelsen bliver snuppet i at rode rundt i økonomien. Under valgkampen sidste år buldrede Samuelsen ud med udtalelsen, at ”vi har et kæmpemæssigt underskud på betalingsbalancen”. Det var næsten rigtigt: Danmark havde faktisk et 'kæmpemæssigt' overskud.

Problemet med Samuelsens lille statistik er bare, at de tal, han henviser, til, er skatteindtægter opgjort i løbende priser. Det vil sige, at de ikke er korrigeret for inflation. Og som enhver, der er kommet længere end til indholdsfortegnelsen i en økonomisk lærebog ved, så giver det ikke mening at sammenligne løbende priser år for år.

Hvert år stiger priser og lønninger nemlig en anelse. Og da langt de fleste skatter også opkræves enten som en procentsats af lønnen eller som en andel af varernes pris, så kommer der selvsagt flere penge ind i skat. Det er også nødvendigt, hvis det offentlige skal kunne følge med: En million kroner i 2012 rækker ikke til at købe lige så mange tyskbøger eller ansætte lige så mange sygeplejersker i 2012, om den gjorde i 1992.

Skal man sammenligne skatter over tid, bruger økonomerne derfor skattetrykket. Skattetrykket sætter de samlede skatter og afgifter i forhold til bruttonationalproduktet (BNP). På den måde får man et billede af, hvor meget skatter og afgifter fylder i den samlede økonomi. Ser man på skattetrykket de seneste års skattetryk, så er billedet et noget andet, end det Samuelsen forsøger at tegne.

Ifølge tal fra Skatteministeriet, toppede skattetrykket i 2005, da Anders Fogh var statsminister og Kristian Jensen skatteminister. Dengang nåede det helt op på 51 %. Siden har det været lidt op og ned, og i dag er det på knap 49 %. Skal man tro fremskrivningerne, så vil det faktisk falde en anelse i 2013.

Anders Samuelsen bruger altså simpel manipulation til at skabe et falsk billede af stigende skatter. Det er langt fra første gang, at Samuelsen bliver snuppet i at rode rundt i økonomien. Under valgkampen sidste år buldrede Samuelsen ud med udtalelsen, at ”vi har et kæmpemæssigt underskud på betalingsbalancen”. Det var næsten rigtigt - Danmark havde faktisk et 'kæmpemæssigt' overskud.

Tilbage står så spørgsmålet om, hvad der har skabt Samuelsens fejlagtige fornemmelser for tal. Gider han bare ikke sætte sig ind i sagerne, inden han udtaler sig? Eller er han så forhippet på at være i centrum, at han er komplet ligeglad med sandheden? Vi venter spændt på næste kapital i Samuelsens tal-saga …


placeholder

Annonce