Samuelsens skatteløfter koster mere end folkeskolen

Anders Samuelsen har to krav til de kommende skatteforhandlinger. Prisen er 50 milliarder kroner – det er mere end vi bruger på den danske folkeskole. Arbejdsudbuddet stiger med godt 10.000, hvilket giver en pris knap fem millioner per person.
Der har de seneste dage været meget fokus på Anders Samuelsens krav om, at der skal gennemføres forhandlinger om en skattereform til foråret. Mens medierne har beskæftiget sig meget med, hvad Samuelsen vil gøre, hvis forhandlingerne først kommer til efteråret, har der ikke været meget fokus på, hvad Anders Samuelsen egentlig kræver af Lars Løkke i de kommende forhandlinger.

Det har Samuelsen ellers gentaget adskillige gange. I en Facebook-opdatering forleden gentaget han endnu engang sine to centrale krav: Dels at ”ingen betaler skat af de første 7000 kr/ måned man tjener”, dels at ”ingen betaler mere end 40% i skat af sidst tjente krone”.

De to løfter koster 50 milliarder kroner
Det kan jo umiddelbart lyde meget uskyldigt. Men faktisk koster de to forslag tilsammen over 50 milliarder kroner, viser tal fra Finansministeriet. Og det endda efter der er taget højde for de såkaldte dynamiske effekter, hvor det antages, at arbejdsudbuddet vil stige som følge af den lavere skat.

Der skal altså gennemføres tilsvarende besparelser i det offentlige for 50 milliarder kroner. Til sammenligning brugte landets 98 kommuner i 2014 godt 41 milliarder kroner på den danske folkeskole. Så uanset om det kaldes besparelser, effektiviseringer eller omprioriteringer, så svarer Liberal Alliances skattelettelser altså til, at der skal skæres i den offentlige sektor svarende til den danske folkeskole.

Det er Finansministeriet, som har regnet på tallene. Forsalget om, at der ikke skal betales skat af de første 7.000 kroner om måneden betyder konkret, at der folk i beskæftigelse dels skal ske en fordobling af det eksisterende personfradraget på 42.000 kroner om året, dels at der skal indføres et årligt fradrag for personer i beskæftigelse på 84.000 kroner om året.  Det vil ifølge Finansministeriet koste 44,1 milliarder kroner om året! Effekterne på arbejdsudbuddet er beskedne – blot 1.400 personer hvis man skal tro Finansministeriet.

Arbejdsudbud koster fem millioner per person
Forslaget om, at ingen skal betale mere end 40 procent af den sidst tjente kroner betyder konkret en afskaffelse af topskatten. Det vil koste 7,8 milliarder kroner om året, og det vil ifølge Finansministeriet øge arbejdsudbuddet med 9.300 personer.

Anders Samuelsen har blandt andet begrundet sine forslag med, at det vil hæve beskæftigelsen. Men ser man på forslagenes effekt på arbejdsudbuddet, er det dog svært at se. Samlet set er prisen for de to tiltag 51,9 milliarder kroner, og effekten på arbejdsudbuddet er 10.700. Det giver en pris på 4,85 millioner kroner per person.


Kommentarer fra Facebook

Annonce